BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 06

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Mededeling in aansluiting aan de kennisgeving van de bekrachtiging en in werking treding voor Nederland van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien . — Mr W. L. Haardt benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof. - Personeel. -Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Dr J. P. van der Hammen, door Drs A. Keuzenkamp (blz. 124).
Jurisprudentie.
a. Rechterl...

BerichtenIE 1979/06
1
Bijblad IE 1979 / 06