BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 09

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooi-gemachtigden. — Ir C. B. Los f.
Necrologieën.
Ter nagedachtenis aan Dr H. P. Teunissen, door Ir R. Tuinzing (blz. 199).
In memoriam Ir W. H. G. P. Hajënius, door Ir A. D. Douma (blz. 200).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
1. Merkenrecht.
Kr. 31. Benelux-Gerechtshof te Brussel, 25 mei 1979, Verwerkings Industrie Vree...

BerichtenIE 1979/09
1
Bijblad IE 1979 / 09