BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 10

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden,
Necrologieën.
In memoriam Ir A. de Vos, door Mr W. Neervoort (blz. 222).
Ter nagedachtenis aan Drs R. Serlui, door Drs G. van der Kuip (blz. 223).
Cornelis Bastiaan Los 1903-1979, door Ir H. Mathol (blz. 223).
Artikel.
Ir J. D. Tak, Het Verdrag van Boedapest (blz. 223/5).
Jurisprudentie.
Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 41. President Rechtbank Utrecht, 27 april 1978, Roakport...

BerichtenIE 1979/10
1
Bijblad IE 1979 / 10