BerichtenIE

Bijblad IE 1979 / 12

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Noorwegen bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Drs H. W. Thierens (blz. 254/5).
Afscheid van de Heer H. J. Bouvy (blz. 255).
Necrologie.
In memoriam Drs Pieter Nicolaas Kok, door Drs P. Mars (blz. 255).
Artikel
Mr Ir H. Mulder, Gebruiksmodel voor Nederland? (blz. 255/8).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octr...

BerichtenIE 1979/12
1
Bijblad IE 1979 / 12