BerichtenIE

Bijblad IE 1978 / 10

Download article

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooi-wet: LIX. Termijn voor het overleggen van voorrangs-bewijzen en de vermelding van het nummer van de voor-rangsaanvrage en LX. Verlate splitsing van een octrooiaanvrage op initiatief van de aanvrager. — Finland bekrachtigt de Herziene Classificatie-Overeenkomst van Nice. — Hongarije bekrachtigt het Verdrag micro-organismen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad...

BerichtenIE 1978/10
1
Bijblad IE 1978 / 10