BerichtenIE

Bijblad IE 1977 / 02

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 13. Hof Amsterdam, 17 juni 1976, Wellcome/Multi Pharma (niet alsnog een onderzoek door deskundigen bevolen, nu de
President in elk geval zijn oordeel heeft bepaald na kennisneming van drie door Wellcome overgelegde deskundigenrapporten en
een door Multi Pharma overgelegd d...

BerichtenIE 1977/02
1
Bijblad IE 1977 / 02