BerichtenIE

Bijblad IE 1977 / 06-07

Download article

Afscheid van Ir J. J. Hillen.
Officiële mededelingen.
Groot-Brittannië en Zwitserland bekrachtigen het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien. —
Buitenlandse onderscheiding. — Personeel. — Benoeming
van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register
van Octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
— Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.
— Erkenning van tentoonstellingen.
Artikelen.
Prof. Mr H. Cohen Jehoram, Octrooien voor uitvindingen,
gedaan aan universiteiten en h...

BerichtenIE 1977/06-07
1
Bijblad IE 1977 / 06-07