BerichtenIE

Bijblad IE 1975 / 02

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Drs C. M. VAN BATTUM (blz. 34).
Officiële mededelingen.
België, Nederland en Zaïre sluiten zich aan bij de Stockholmse tekst van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom.
— Italië treedt toe tot het Internationaal Octrooi Instituut. — Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde. —
Prijs van fotocopieën.
Artikel.
Mr H. MOLIJN, Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen, met Bijlage: Brussel, 25 oktober 1966 (blz. 36—40).
Jurisprudentie.
a. Rech...

BerichtenIE 1975/02
1
Bijblad IE 1975 / 02