BerichtenIE

Bijblad IE 1975 / 08

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Aansluitingen bij de Stockholmse tekst van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Aansluitingen bij de
Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — België, Luxemburg en Nederland bekrachtigen de Stockholmse tekst van de
Merkenschikking. — Egypte treedt toe tot de Stockholmse tekst van de Merkenschikking. — België, Luxemburg en Nederland
sluiten zich aan bij de Stockholmse tekst van de Overeenkomst van Nice betreffende d...

BerichtenIE 1975/08
1
Bijblad IE 1975 / 08