BerichtenIE

Bijblad IE 1974 / 01

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. —
Personeel. — Prof. Ir W. VINKE t. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
— Examen voor octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen.
Necrologie.
In memoriam B. A. SPEEKENBRINK, door Ir F. J. SIEGERS (blz. 3).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirech...

BerichtenIE 1974/01
1
Bijblad IE 1974 / 01