BerichtenIE

Bijblad IE 1974 / 04

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Necrologie.
In memoriam Ir H. C. MOLENAAR, door Dr J. F. SIRKS (blz. 74).
Artikelen.
Mr TH. L. J. BOD, De regeling van de uitputting van het gemeenschaps- en nationaal octrooi in het ontwerp-verdrag betreffende
het Europese octrooi voor de gemeenschappelijke markt (blz. 75/8).
Ir J. D. TAK, Bescherming van toegepaste microbiologie (blz. 78/87).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissin...

BerichtenIE 1974/04
1
Bijblad IE 1974 / 04