BerichtenIE

Bijblad IE 1974 / 10

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
In memoriam Mr F. J. DE JONG (blz.186).
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet, LV. Verruiming van de mogelijkheden tot indiening van een voorwaardelijk
VAVO (verzoek tot aanvullend vooronderzoek van een octrooiaanvrage) en LVI. Erkenning van microbenverzamelingen.
— Ivoorkust bekrachtigt het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Ivoorkust,
Noorwegen en Soedan sluiten zich aan bij de Wereldorgani...

BerichtenIE 1974/10
1
Bijblad IE 1974 / 10