BerichtenIE

Bijblad IE 1974 / 12

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de industriële eigendom. — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — Nederlandse
vertaling van de Internationale Classificatie van de Waren en Diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. — Personeel.
— Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. —• Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
— Prijsverhoging van fotocopieën. — Register van octrooigemachtigden. — Orde van Octrooi...

BerichtenIE 1974/12
1
Bijblad IE 1974 / 12