BerichtenIE

Bijblad IE 1973 / 11

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen.
Joegoslavië en Oeganda sluiten zich aan bij het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Joegoslavië, Kameroen en Oeganda sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Joegoslavië bekrachtigt de Stockholmse tekst van de Merkenschikking. — Joegoslavië bekrachtigt de Classificatie-Overeenkomst van Nice, Stockholmse tekst. — Joegoslavië en Spanje bekrachtigen de Classificatie-Overeenkomst van Locarno. — De...

BerichtenIE 1973/11
1
Bijblad IE 1973 / 11