BerichtenIE

Bijblad IE 1972 / 02

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Personeel. —
Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Necrologie.
In memoriam Jx P. A. VAN STADEN TEN BRINK, door Ir K. KEMPER (blz. 34).
Artikel.
Ir C. M. R. DAVIDSON, Microbiologie en octrooirecht (blz. 34/9).
Jurisprudentie.
et. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 12. President Rechtbank Rotterdam, 1 december 1970, ...

BerichtenIE 1972/02
1
Bijblad IE 1972 / 02