BerichtenIE

Bijblad IE 1972 / 09

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Liechtenstein en Zwitserland en de Merkenovereenkomst. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor
octrooigemachtigde.
Artikel.
Prof. Mr H. COHEN JEHORAM, Vóór en na het D.G.G./Metro-arrest (blz. 186-192).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 66. Hoge Raad, 26 mei 1972, Hero/Seven-Up Hof: het merk DERBY UP DRINK enerzijds en de zeer bekende merken SEVEN
UP en 7UP anderzijds, alle voo...

BerichtenIE 1972/09
1
Bijblad IE 1972 / 09