BerichtenIE

Bijblad IE 1971 / 07

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het tweede voorontwerp van het Verdrag tot instelling van een Europees stelsel van octrooiverlening. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen.
Artikelen.
Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1970 (blz. 207-210).
Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, Overgangsproblemen in het merkenrecht (blz. 210/4).
Jurisprudentie.
a. Rec...

BerichtenIE 1971/07
1
Bijblad IE 1971 / 07