BerichtenIE

Bijblad IE 1971 / 11

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt de NAVO-Overeenkomst tot geheimhouding van defensie-uitvindingen. — De Nederlands-Duitse Overeenkomst ter aanvulling van de hiervoor genoemde NAVO-overeenkomst treedt in werking — Nederland ondertekent de Overeenkomst inzake de internationale classificatie van octrooien. — Nieuwe tarieven inzake het Benelux-depot van een merk. — Het tweede voorontwerp van het Verdrag betreffende het Europese octrooi voor de gemeenschappel...

BerichtenIE 1971/11
1
Bijblad IE 1971 / 11