BerichtenIE

Bijblad IE 1970 / 05

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir J. A. H. RAVOO.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Vervanging van de Voorzitter van de
Octrooiraad. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
— Erkenning van tentoonstellingen. — Dipl.-Ing. S. A. MARKENS' t.
Necrologie.
In memoriam Ir Tj. M. DE KONINGH, door Ir J. W. VAN GOLVERDINGE SCHUT (blz. 112).
Artikel. >
Prof. Mr ...

BerichtenIE 1970/05
1
Bijblad IE 1970 / 05