BerichtenIE

Bijblad IE 1970 / 10

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
Artikel.
Prof. Mr J. M. POLAK, Collectieve merken (blz. 242/6).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 74. Hof 's-Gravenhage, 21 mei 1958, Henriksen/Reynolds (kort geding: een bepaalde handeling van Reynolds maakt geen
inbreuk op het octrooi 81.338) (met noot).
Nr 75. Hof 's-Gravenhage, 11 juli 1963, Henriksen/Reynolds (h...

BerichtenIE 1970/10
1
Bijblad IE 1970 / 10