BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 02

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1969. — Verlenging van de termijn voor het overleggen van voorrangsbewijzen. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. —• Erkenning van een tentoonstelling.
Necrologie.
In memoriam Dr A. BLOEMEN, door Mr Ir C. J. DE HAAN (blz. 39).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 6. President Rechtbank Breda,...

BerichtenIE 1969/02
1
Bijblad IE 1969 / 02