BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 07

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikelen.
Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1968 (blz. 198-200).
Mlle P. GUIMIOT, 20ème anniversaire de 1'IIB (blz. 200/2).
Prof. Mr E. A. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, Consequenties van artikel 43A Rijksoctrooiwet (blz. 202/5).
Ihr Mr J. A. STOOP, Met A. I. P. P. I. in Venetië (blz. 205/6).
Protocol der w...

BerichtenIE 1969/07
1
Bijblad IE 1969 / 07