BerichtenIE

Bijblad IE 1969 / 12

Download article

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 23 en 24 der Rijksoctrooiwet. — Zweden bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde. — Erkenning van een tentoonstelling.
Necrologie.
In memoriam Ir A. VAN DEN BERG, door Dr J. W. SCHUTTEVAER (blz. 353).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octro...

BerichtenIE 1969/12
1
Bijblad IE 1969 / 12