BerichtenIE
Berichten uit het buitenland

Frankrijk 2021

Download article
BerichtenIE 2022/1
1
Inhoud 2022 / 1
2
Artikel
De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken
Constant van Nispen
3
Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2021
Rein-Jan Prins
4
Terugblik
Procesrecht/sancties 2021
Titia Deurvorst en Constant van Nispen
5
Terugblik
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021
Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht
6
Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 1 - Hof Den Haag 19 oktober 2021, Silk Cosmetics/Notino Benelux
m.nt. Bram Woltering en Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht
7
Rechtspraak / Databankenrecht
Nr. 2 HvJ EU 3 juni 2021, CV-Online Latvia/Melons
m.nt. Antoon Quaedvlieg