BerichtenIE
Rechtspraak / Auteursrecht

Nr. 4 - Hof Den Haag 6 april 2021, ST3D/Silvercrest

Download article
BerichtenIE 2022/2
1
Inhoud 2022 / 2
2
Artikel
Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken − Een overzicht van de jurisprudentie na Bakels/ Stork
Edwin van der Velde
3
Terugblik
Octrooirecht 2021
Allard van Duijn, Erwin Feenstra, Boukje van der Maazen, Nathalie Rodriguez Arigon en Marc van der Velden
4
Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 3 - Hof Den Haag 28 december 2021, AstraZeneca/Menzis
m.nt. Paul Reeskamp
5
Rechtspraak / Auteursrecht
Nr. 4 - Hof Den Haag 6 april 2021, ST3D/Silvercrest
m.nt. Toon Huydecoper