BerichtenIE

Inhoud 2023 / 5

Download article
BerichtenIE 2023/5
1
Inhoud 2023 / 5
2
Artikel
Plausibiliteit: van generiek steekwoord naar zeer abstracte regel
Peter de Lange
3
Artikel
De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat (1945-1957)
Michiel A. Smit
4
Artikel
The UPC Sets Sail
Rian Kalden
5
Terugblik
Vormgevingsbescherming
Allard Ringnalda
6
Rechtspraak / octrooirecht
Nr. 11 - Grote Kamer van Beroep EOB 23 maart 2023, ‘Plausibility’
7
Rechtspraak / modellenrecht
Nr. 12 - HvJ EU 2 maart 2023, Papierfabriek Doetinchem
m.nt. Jeroen van Kampen en Paul Geerts