of filter op
2094 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1942 / 09

Bijblad IE 1942 / 09

’ in artikel 20, tweeden volzin, wordt in plaats van ,,de centrale afdeeling” gelezen ,,den Voorzitter”; k. in artikel 34, lid 1, Zo., wordt in plaats van ,,Octrooiraad” gelezen ,,Voorzitter”; 1. in artikel 38, lid 2, wordt in plaats van ,,cen...
PDF
BerichtenIE 1942 / 08

Bijblad IE 1942 / 08

IODE JAARGANG 15 AUGUSTUS 1942 N O . 8 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINKM,R.J.E.VANDERMEULEN,PROPM.R.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: I...
PDF
BerichtenIE 1942 / 07

Bijblad IE 1942 / 07

,' loDEJAARGANG 15 JULI 1942 N O . 7 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F.J. A. H~JINKM,R.J. E. VAN DER MEULEN, PROFM. R. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR.J.LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medew...
PDF
BerichtenIE 1942 / 06

Bijblad IE 1942 / 06

IODEJAARGANG 15 JUNI 1942 Na.6 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINE, MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO,ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers...
PDF
BerichtenIE 1942 / 05

Bijblad IE 1945 / 05

loDEJAARGANG 15 MEI 1942 NO. 5 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINE,MR.J.E.VANDERMEULENP,ROFb..B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M. R...
PDF
BerichtenIE 1942 / 04

Bijblad IE 1942 / 04

IODEJAARGANG 15 APRIL' 1942 No,4 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINKM,R.J.E.VANDERMEULEN,PROF.MR.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad; Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M...
PDF
BerichtenIE 1942 / 03

Bijblad IE 1942 / 03

10.' JAARGANG 16 MAART 1942 N O . 3 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J.A. HIJINELM, R. J. E. VAN DER MEULENP, ROFM. a. B.M. TELDERS.' Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Me...
PDF
BerichtenIE 1942 / 02

Bijblad IE 1942 / 02

‘ Bij beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep- vaart van 26 Januari 1942, no. 3454 J. A. Kabinet, Directie van Handel en Nijverheid, zijn met ingang van 1 Januari 1942, respectievelijk 1 Febru...
PDF
BerichtenIE 1942 / 01

Bijblad IE 1942 / 01

o BIJBLAD BI3 $DE INDUSTRIËELE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DEN INDUSTRIEELEN -EIGENDOM .. * , r REDACTIE: MR F. J. A. HIJINK, 'MRJ. E. VAN DER MEULEN, PROFM. RB. M. TELDERS I IODEJAARGANG 1942 ... Bijbl. Inductr. Eigendom. lod...
PDF
BerichtenIE 1941 / Bijlage

Bijblad IE 1941 / Bijlage

BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDOM M ~ 43 Eenige opmerkingen over het forum voor civiele octrooirechtelijke geschillen . 141 - (vaststelling prijs van plaatsen en buitenlandsche octrooi- schriften). ............. 41 ARTIKELEN e. d. ...
PDF
BerichtenIE 1941 / 12

Bijblad IE 1941 / 12

--- c, SDEJAARGANG 15 DECEMBER 1941 NO. 12 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F.J. A. HIJINK,MR. 9. E. VAN DER MEULEN, PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ?+Gravenhage....
PDF
BerichtenIE 1941 / 11

Bijblad IE 1941 / 11

SDEJAARGANG 15 NOVEMBER 1941 NO. Il BIJBLADBIJ DEINDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINK,MR.3.E.VAN DERMEULEN,PROF.MR.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR. C...
PDF
BerichtenIE 1941 / 10

Bijblad IE 1941 / 10

%E JAARGANG 15 OCTOBER 1941 N O , io BIJBLAû BIJ DE INDUSTRleELE El ENQOM Redactie:&. F.J.A.BJINMKR.,3,E.VAN DER MEULEN,PROF.MR.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerkers: IR. ...
PDF
BerichtenIE 1941 / 09

Bijblad IE 1941 / 09

SDEJAARGANG 15 SEPTEMBER 1941 N O . 9 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDOM Redactie: fi.F. J.A. HIJINK,MR. J.E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J.LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerk...
PDF
BerichtenIE 1941 / 08

Bijblad IE 1941 / 08

QDE JAARGANG 15 AUGUSTUS i941 No.8 BIJBLAD BIJ DE INDUSTFIIEELE EIGENDOM Redactie: MR. E’. J.A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewe...
PDF
BerichtenIE 1941 / 07

Bijblad IE 1941 / 07

SDEJAARGANG 15 JULI 1941 NO. 7 BIJBLADBIJDEINDUSTRIËELE El6ENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROF.b.B. M. TELDERS. Seci. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. -Medewerkers: I...
PDF
BerichtenIE 1941 / 06

Bijblad IE 1941 / 06

SDEJAARGANG i 6 JUNI 1941 No,6 Redactie:MR.F.J.A.HIJINE,MR.J.E.VANDERMEULEN,PROFM.R.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR.J.LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. -edewerkers: IR. C. M. R. DAVIDSONM, R. IR. C. J. DE HAAN,MR....
PDF
BerichtenIE 1941 / 05

Bijblad IE 1941 / 05

QDE JAARGANG 15 MEI 1941 No.5 BIJBLADBIJDEINDUSTRIËELE EIGENDOM .Redactie:MR.F.J.A.HIJINK,MR.J.E.VAN DERMEULEN,PROF.MR.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M. R. ...
PDF
BerichtenIE 1941 / 04

Bijblad IE 1941 / 04

gDEJAARGANG 15 APRIL 1941 No.4 BIJBLAD BIJ DE IINDUSTRIËELEEIG€NDBM Redactie: MR. F.J. A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN, PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ?+Gravenhage. Medewerkers:...
PDF
BerichtenIE 1941 / 03

Bijblad IE 1941 / 03

gDEJAARGANG 15 MAART 1941 N O , 3 Redactie:MR.F.J.A.HIJINE,MR.J.E.VANDERMEULEN,PROFM.R.B.M.TELDERS. Secr.derRedac%ie:MR.J.LEPOOLEO,ctrooiraad,WillemWitsenplein6,'s-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M. R. DAVIDSONM, R. IR. C. J. DE HAAN,MR. A. HIJ...
PDF
BerichtenIE 1941 / 02

Bijblad IE 1941 / 02

SDEJAARGANG. 16FEBRUARI1941 N O . 2 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDQM Redactie: MR. F. J. A. HIJINKM, R. J. E. VAN DER MEULEN,PROFM. R. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Med...
PDF
BerichtenIE 1941 / 01

Bijblad IE 1941 / 01

BIJBLAD BI3 DE INDUSTRIËELE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DEN INDUSTRIEELENEIGENDOM REDACTIE: .MR.F. 3. A. HJJJNK, MR.3. E. VAN DER MEULEN, PROF.MR.B. M. TELDERS 9”‘ JAARGANG 1941 SDEJAARGANG i 5 JANUARI 1941 N O . 1 - Redactie:M...
PDF
BerichtenIE 1940 / Bijlage

Bijblad IE 1940 / Bijlage

BIJBLAD BI3 DE INDUSTRIËELE EIGENDOM ~~~~~~~~~ G. Doorman, Nederlandsche werken over de ontwikkeling der techniek . . . . . . . 132 &h.Ir. C. J. de Haan, Beoordeeling van de uitvindingswaarde .......... 132 Merken (Inschrijving van - in Zw...
PDF
BerichtenIE 1940 / 12

Bijblad IE 1940 / 12

JAARGANG i6 DECEMBER i940 MO. 12 IJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINKM, R. J. E. VAN DER MEULEN, PROFM. R. B. M. TELDE-. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ',+Gravenhage. Medewerkers: IR...
PDF
BerichtenIE 1940 / 11

Bijblad IE 1940 / 11

PTEJAARGANG 15 NOVEMBER 1940 No.I" ¡ BIJDEINDU TRIEELEEI Redactie: MR. F. J. A. HIJINE,MR. J. E. VAN DER MEULEN, PROF. MR. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage: Medewerkers: IR.C. M...
PDF
BerichtenIE 1940 / 10

Bijblad IE 1940 / 10

88TE JAARGANG 15 OCTOBER 1940 Noi10 BIJBLADBIJDEINDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINX,&.J.E.VANDERMEULEN,PROBM.R.B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M....
PDF
BerichtenIE 1940 / 09

Bijblad IE 1940 / 09

88T"JAARGANG 16 SEPTEMBER 1940 No.9 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDOM Redactie:MR.F.J.A. HIJINK,MR.J.E. VAN DER MEULENP,ROF.MR. B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: ...
PDF
BerichtenIE 1940 / 08

Bijblad IE 1940 / 08

JAARGANG 15 AUGUSTUS 1940 N O . 8 LAD BIJ DE INDUSTRIEELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROFM. R. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO,ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerkers...
PDF
BerichtenIE 1940 / 07

Bijblad IE 1940 / 07

SSTEJAARGANG 15 JULI 1940 No,7 LAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,&h.J. E. VAN DER MEULEN, PROFM. R. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. LE POOLEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 'a-Gravenhage. Medewerkers: ...
PDF
BerichtenIE 1940 / 06

Bijblad IE 1940 / 06

SSTEJAARGANG 15 JUNI 1940 LAD BIJ DE IN IEELE EI Redactie: RIIR. F. J. A. HIJINE,MR.J. E. VAN DER MEULEN, PROF1.MR.B. M. TELDERS. Secr.derRedactie: &.J.LEPOOLEO,ctrooiraad, WillemWitsenplein6,'s-Gravenhage. Medewerkers: IR.C. M. R. DAVIDSON, M...
PDF
BerichtenIE 1940 / 05

Bijblad IE 1940 / 05

€ IsJTAEAROANQ 15 MEI 1940 MO. 5 Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,Mi. J. E. VAN DER MEULEN,PROFf. i.B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: Mi. J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR.C. M. R. DAVIDSON, MR. IR. ...
PDF
BerichtenIE 1940 / 04

Bijblad IE 1940 / 04

IJ Redactie: MR. P. J. A. &JINE, MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROFM. R. B. M. TELDERS. Seer. der Redactie: MR. J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR.C. M. R. DAVIDSONM, R. IR. C. J. DE HAAN,MR. A. HIJMAN, ...
PDF
BerichtenIE 1940 / 03

Bijblad IE 1940 / 03

SsTEJAARGANG 15 MAART 1940 No.3 LAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie:MR.E’.J.A.HIJINK,MR.J.E.VANDERMEULEN,PROFM.R.B.M.TELDE-. Secr. der Redactie: MR. J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M. R...
PDF
BerichtenIE 1940 / 02

Bijblad IE 1940 / 02

gSTE JAARGANG 15 FEBRUARI 1940 N O . 2 LAD BIJ DE INDUSTRIEELE EI ENDOM Redactie:MR.F.J.A.HIJINIKM,R.J.E.VAN DER MEULEN,PROF.M[R. B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. J. DE REEDEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers...
PDF
BerichtenIE 1940 / 01

Bijblad IE 1940 / 01

BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DEN INDUSTRIEELEN EIGENDOM REDACTIE: MR.F. 3. A. HIJINK, MR. J. E. VAN DER MEULEN, PROFM. R.B. M.TELDERS 8"" JAARGANG 1940 gSTE JAARGANG 15 JANUARI 1940 NO. 1 BIJBLAD BIJ DE...
BerichtenIE 1939 / Bijlage

Bijblad IE 1939 / Bijlage

PDF
BerichtenIE 1939 / 12

Bijblad IE 1939 / 12

;VDE JAARGANG 95 DECEMBER i939 N O . 12 Redi%tctie:MR. F. J. A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B. M. TELDERS. Seer. der Redactie: MR. J. J. D E REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 0, 's-Gravenhage, Medewerkers: IR. C. BI. R. DAVIDSO...
PDF
BerichtenIE 1939 / 11

Bijblad IE 1939 / 11

7”’ JAARGANG 15 NOVEMBER 1939 NO. 11 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE IEIGiENDOM Redactie: MR. F. J.A. HIJINK,M.R. J.E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J.J.DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, ‘s-Gravenhage. Med...
PDF
BerichtenIE 1939 / 10

Bijblad IE 1939 / 10

TEJAARGANG 16 OCTOBER 1939 NO. 10 BIJBLAD BIJ D€ sMDUSTRItELE EIGENDOMt Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,MR. J.E. VAN DER MEULEN, PROF.MR. B.M. TELDERS. Secr.derRedactie:MR.J.J.DEREEDEO,ctrooiraad,WillemWitsenplein6,'s-Gravenhage. Medewerkers: IR....
PDF
BerichtenIE 1939 / 09

Bijblad IE 1939 / 09

TEJAARGANG 15 SEPTEMBER1939 NO. 9 Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,BIR.J. E. VAN DER MEULENP, ROF.MR. B. M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. J. DE REEDEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. M. R. DAVIDSONM, R. ...
PDF
BerichtenIE 1939 / 08

Bijblad IE 1939 / 08

.7DEJAARGANG 15 AUGUSTUS 1939 NO. 8 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIEELEEIGENDOM Redactie: MR. F.J. A. HIJINK,'Ma. J.E. VAN DER MEULEN,PROF.MR. B.M.TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. J.DE REEDEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. Medewer...
PDF
BerichtenIE 1939 / 07

Bijblad IE 1939 / 07

7DEJAARGANG 15 JULI 1939 NO. 7 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,MR. J.E. VAN DER MEULEN,PROFM. R. B.M. TELDEBS. Secr. der Redactie: MR. J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. 'Medewerk...
PDF
BerichtenIE 1939 / 06

Bijblad IE 1939 / 06

' van art. 6 der onder 2".genoemde Schikking, wordt de toetreding van de Zône van Tanger tot de onder 1".en 2". genoemde overeenkomsten van kracht op 13 Juni 1939. De Londensche teksten van de onder 3". en 4" ge- noemde Schikkingen zijn slechts...
PDF
BerichtenIE 1939 / 05

Bijblad IE 1939 / 05

7DEJAARGANG 15 MEI 1939 NO.5 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. E’. J.A. ECIJINK, MR. J.E. VAN DER MEULEN,PROFM. a. B.M. TELDERS. Secr. der Redactie: MR. J. J.DE REEDEO, ctrooiraad, Willem Witsenplein 0, ‘s-Gravenhags. Medewerke...
PDF
BerichtenIE 1939 / 04

Bijblad IE 1939 / 04

' a. Arrondissements-Rechtbank te %-Gravenhage, Derde Kamer, 11 October 1938. Voorzitter: Mr. A. N. Kuhn; Rechters: Mrs. H. van Wageningen en A. J. Paulus. Anthonie Pieter Vonk, te 's-Gravenhage, verzoeker, proc. Mr. R. de Bruyn. De Arrondiss...
PDF
BerichtenIE 1939 / 03

Bijblad IE 1939 / 03

7DEJAARGANG i 5 MAART i939 N O . 3 BIJBLAD BIJ DE INDUSTRIËELE EIGENDOM Redactie: MR. F. J.A. Hkrxm, &. J. E. vm DER MEULEN,PROF.MR. B.M. TELDE=. Secr. der Redactie: MR.J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 6, 's-Gravenhage. U N M,R . ...
PDF
BerichtenIE 1939 / 02

Bijblad IE 1939 / 02

7”€JAARGANG N O . 2 BIJBLAD BIJ DE IINDU§TRIEEhE EIGENQOM Redactie: MR. F. J. A. HIJINK,MR. J. E. VAN DER MEULEN,PROFM.R.B. M. TELDE=. Secr. der Redactie: MR. J. J. DE REEDE,Octrooiraad, Willem Witsenplein 0, ‘s-Gravenhage. Medewerkers: IR. C. ...
PDF
BerichtenIE 1939 / 01

Bijblad IE 1939 / 01

BIJBLAD BI3 DE INDUSTRIËELE EIGENDOM UITGAVE VAN HET BUREAU VOOR DEN INDUSTRIEELEN EIGENDOM REDACTIE: MR.F. J. A. HIJINK, MR.J. E. VAN DER MEULEN, PROFM. R.B. M. TELDERS 7"' JAARGANG 1939 T OFFICIEELE MEDEDEELINGEN. Viseering van het b...