of filter op
2085 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Inhoud 2023 / 6

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Artikel
De bescherming van met een merk opgebouwde goodwill. Een ondergeschoven kindje?

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Artikel
Het UPC: een vliegende start met de eerste hordes

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Terugblik
Kwekersrecht

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Rechtspraak / octrooirecht
Nr. 13 - Hof Den Haag 15 augustus 2023, Apixabam

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 14 - HvJ EU 27 oktober 2022, SodaStream/MySoda

PDF
BerichtenIE 2023 / 6

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 15 - HR 8 september 2023, Classic Coach Company

PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Inhoud 2023 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Plausibiliteit: van generiek steekwoord naar zeer abstracte regel
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Artikel
Plausibiliteit: van generiek steekwoord naar zeer abstracte regel

Plausibiliteit: van generiek steekwoord naar zeer abstracte regel Peter de Lange Wanneer is een uitvinding voldoende compleet om een octrooi­ aanvraag in te dienen Die voor de praktijk van groot belang zijnde vraag stond centraal in beslissing G ...
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Artikel
De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat (1945-1957)

De slag om Duitse goodwill: merkenconfiscatie door de Nederlandse staat 1945-1957 Michiel A. Smit 1. Inleiding Op het moment dat de Tweede Wereldoorlog in Nederland eindigde, begon de slag om het ‘vijandelijke vermogen’. In een poging om oorlogs...
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Artikel
The UPC Sets Sail

The UPC Sets Sail 1 Rian Kalden Introduction Almost a year ago, just before summer last year, a typically short and simple e-mail from Robin Jacob came in. It said: ‘a BIG ask: would you do the Sir Hugh Laddie Lecture next year’ I can assure y...
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Terugblik
Vormgevingsbescherming

Terugblik Vormgevingsbescherming Allard Ringnalda Inleiding De rechtspraak op het gebied van de auteurs- en modelrechtelijke bescherming van productvormgeving heeft het afgelopen jaar aantal belangrijke, principiële arresten opgeleverd van het...
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Rechtspraak / octrooirecht
Nr. 11 - Grote Kamer van Beroep EOB 23 maart 2023, ‘Plausibility’

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 11 Grote Kamer van Beroep Europees Octrooibureau 23 maart 2023 ECLI:EP:BA:2023:G000221.20230323 zaak G 221 ‘Plausibility’ Josefsson, Beckedorf, Blumer, Bokor, Catallozzi, Gryczka, en Ritzka Sumitomo Chemical Company t...
PDF
BerichtenIE 2023 / 5

Rechtspraak / modellenrecht
Nr. 12 - HvJ EU 2 maart 2023, Papierfabriek Doetinchem

Modellenrecht Nr. 12 Hof van Justitie van de EU 2 maart 2023 IEF 21277 ECLI:EU:C:2023:141 C-68421 Met noot van J. van Kampen en P.G.F.A. Geerts Papierfabriek Doetinchem Ile
PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Artikel
The European Commission’s proposal for a SEP Regulation

The European Commission’s proposal for a SEP Regulation Wouter Pors This article contains my personal views. Unfortunately it is not always possible to refer to published sources. One of the reasons is that litigation on standard essential patent...
BerichtenIE 2023 / 4

Inhoud 2023 / 4

PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Artikel
Gebruiksmodellen – een rechtsvergelijkende verkenning

Gebruiksmodellen – een rechtsvergelijkende verkenning Marc van der Burg 1. Inleiding Sommige landen hebben een ongetoetst verleend gebruiksmodel ander landen niet. Bij de in voorbereiding zijnde modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 is gekek...
PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Artikel
De neutralisatietheorie in het merkenrecht: quo vadis?

De neutralisatietheorie in het merkenrecht: quo vadis Paul Maeyaert 1.  De neutralisatietheorie het Duitse merk ‘Pash’, ingeschreven in onder andere klasse 25 ­kleding, verzette zich tegen de aanvraag van het EU merk ‘Bass’ in klasse 25. Het Ger...
PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Terugblik
Merkenrecht 2022-2023

Terugblik Merkenrecht 2022-2023 Rutger de Beer en Julie Visser 1. Inleiding In dit artikel wordt een jaaroverzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen in het merkenrecht op Europees, Benelux en nationaal niveau.1 Terugblikkend voorzien...
PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 9 - EUIPO 25 oktober 2022, Neleman Just Fucking Good Wine

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 9 EUIPO 25 oktober 2022 IEF 21294 R 2262022-4 Met noot van Lotte Anemaet Neleman Just Fucking Good Wine N. Korjus, L. Marijnissen and C. Govers Neleman Group Holding B.V. Eefde The Netherlands, Applicant Appellant rep...
PDF
BerichtenIE 2023 / 4

Rechtspraak / auteursrecht
Nr. 10 - HR 31 maart 2023, Kwantum/Vitra

Auteursrecht Nr. 10 Hoge Raad 31 maart 2023 IEF 21332 ECLI:NL:HR:2023:508 Met noot van Mireille van Eechoud KwantumVitra M.J. Kroeze, C.E. du Perron, C.H. Sieburgh, F.J.P. Lock en G.C. Makkink 1.KWANTUM NEDERLAND B.V., gevestigd te Tilburg, h...
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Inhoud 2023 / 3

Verkorte inhoud Artikelen Nationale octrooiaanvragen als ouder recht onder artikel 65 UPCA – Peter de Lange  122 Anonimiseringsrichtlijnen en de praktijk – Constant van Nispen  126 Terugblik Rechtspraak Modelrecht Nr. 6 HvJ EU 16 februari 2023,...
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Artikel
Nationale octrooiaanvragen als ouder recht onder artikel 65 UPCA

Nationale octrooiaanvragen als ouder recht onder artikel 65 UPCA Peter de Lange Nog niet gepubliceerde octrooiaanvragen kunnen in de weg staan aan de verlening van een octrooi op basis van een later ingediende aan­ vraag. Bij dergelijke samenloop...
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Artikel
Anonimiseringsrichtlijnen en de praktijk

Anonimiseringsrichtlijnen en de praktijk Constant van Nispen Al vele jaren zijn wij eraan gewend geraakt dat rechterlijke uitspraken worden geanonimiseerd sommigen zeggen liever: gepseudonimi­ seerd. De thans geldende richtlijnen stammen uit 2013...
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging 2022-2023

Terugblik Ongeoorloofde mededinging 2022
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Terugblik
Bedrijfsgeheimen 2022-2023

Terugblik Bedrijfsgeheimen 2022-2023 Maarten Schut Inleiding Deze terugblik bevat een overzicht van de recente rechtspraak met betrekking tot bedrijfsgeheimen mei 2022 tot en met maart 2023. Enkele trends die in de vorige terugblik al werden g...
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Rechtspraak / modelrecht
Nr. 6 - HvJ EU - 16 februari 2023, Monz/Büchel

Rechtspraak Modelrecht Nr. 6 Hof van Justitie van de EU 16 februari 2023 ECLI:EU:C:2023:105 C-47221 Met noot van Maarten Haak MonzBüchel E. Regan, kamerpresident, D. Gratsias, M. Ile
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Rechtspraak / modelrecht
Nr. 7 - Gerecht EU 22 maart 2023, B&Bartoni/EUIPO

Modelrecht Nr. 7 Gerecht EU 22 maart 2023 ECLI:EU:T:2023:152 T-61721 Met noot van Maarten Haak onder nr. 6 ­vordering ingediend tot nietigverklaring van het onder nummer 1292122
PDF
BerichtenIE 2023 / 3

Rechtspraak / modelrecht
Nr. 8 - HR 23 december 2022, Digital Revolution/Samsung

Modelrecht Nr. 8 Hoge Raad 23 december 2022 ECLI:NL:HR:2022:1943 Met noot van Allard Ringnalda Digital RevolutionSamsung Mrs. Kroeze, du Perron, Sieburgh, ter Heide en Makkink A-G van ­Peursem Digital Revolution B.V. en Maxperian NL B.V. tegen S...
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Berichten uit het buitenland
Germany; a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition

Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition Ulrich Hildebrandt Introduction Trademarks On this basis, the trade mark was not sufficiently well-defined and thus not capable of being ...
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Inhoud 2023 / 2

Verkorte inhoud Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair ­competition
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2022

Terugblik Octrooirecht 2022 Allard van Duijn, Erwin Feenstra, Barbara Mooij, Marc van der Velden en Nathalie Rodriguez Arigon ­ Inleiding Ook 2022 was een bewogen jaar op het gebied van octrooirechtspraak. In vergelijking met voorgaande jaren w...
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 3 - HvJ EU 22 december 2022, Louboutin/Amazon

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 3 Hof van Justitie van de EU 22 december 2022 IEF 21171 ECLI:EU:C:2022:1016 C-14821 en C-18421 Met noot van M.G.W. Peijnenburg LouboutinAmazon K. Lenaerts, L. Bay Larsen, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan...
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 4 - HvJ EU 17 november 2022, Harman/AB

Merkenrecht Nr. 4 Hof van Justitie van de EU 17 november 2022 ECLI:EU:C:2022:895 C-17521 Met noot van B.P. Woltering onder nr. 5 HarmanAB Toepasselijke bepalingen Unierecht Verordening 20171001 3  Artikel 9
PDF
BerichtenIE 2023 / 2

Rechtspraak / merkenrecht
Nr. 5 - HR 23 december 2022, Converse/Hermsen qq

Merkenrecht Nr. 5 Hoge Raad 23 december 2022 IEF 21157 ECLI:NL:HR:2022:1942 Met noot van B.P. Woltering ConverseHermsen qq mrs. Kroeze, Du Perron, Schaafsma, Makkink en Teuben R.G.B. HERMSEN, in zijn hoedanigheid van curator in de faillissemente...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Rechtspraak / auteursrecht
Nr. 2 - Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022, Defender/Grenadier

Auteursrecht Nr. 2 Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2022 IEF: 20972 ECLI:NL:GHARL:2022:8162 Met noot van J.S. Hofhuis DefenderGrenadier 1 De procedure bij de voorzieningenrechter Voor de procedure bij de voorzieningenrechter verwijst het hof n...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Inhoud 2023 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak Pro en contra herinvoering van een getoetst Nederlands octrooi
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Artikel
Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE‑zaken

Formele aspecten van buitengerechtelijke handhaving in IE
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Artikel
Pro en contra herinvoering van een getoetst Nederlands octrooi

Pro en contra herinvoering van een getoetst Nederlands octrooi 1 Constant van Nispen 1.  Bijna veertig jaar geleden vergeleek Koopmans het terrein van de intellectuele eigendom met een voortstommelend treintje, waaraan telkens nieuwe wagonnetje...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Artikel
Het gebruiksmodel – een oplossing voor het verkeerde probleem?

Het gebruiksmodel – een oplossing voor het verkeerde probleem 1 Dick van Engelen Mij werd voor het CIER-congres ‘Het gebruiksmodel en het getoetste Nederlandse octrooi: Terug naar de toekomst’ van 11 november 2022 gevraagd te reflecteren op de v...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2022

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2022 Rein-Jan Prins Vooraf Voor deze aflevering wordt weer de gebruikelijke formule gehanteerd: dit is een subjectief jaaroverzicht van hopelijk interessante IE-zaken waarvan alleen de relevante delen wor...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties 2022

Terugblik Procesrechtsancties 2022 Titia Deurvorst en Constant van Nispen In onze vorige terugblik1 begonnen wij met de zaak over de limitering van de processtukken in appel, waarin A-G de Bock had geconcludeerd naar aanleiding van de prejudici...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Terugblik
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2022

Terugblik Handelsnaam- en domeinnaam­ recht 2022 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht 1.  De handelsnaam van slechts plaatselijke betekenis Procedures die besproken worden in het BIE-jaaroverzicht voor handels­naamrecht en domeinnaamrecht, ...
PDF
BerichtenIE 2023 / 1

Rechtspraak / auteursrecht
Nr. 1 - HvJ EU 26 april 2022, Republiek Polen/Europees Parlement en Raad van de Europese Unie

Rechtspraak Auteursrecht Nr. 1 Hof van Justitie van de EU 26 april 2022 IEF 20679 ECLI:EU:C:2022:297 C-40119 Met noot van A.A. Quaedvlieg Republiek PolenEuropees Parlement en Raad van de Europese Unie K. Lenaerts, A. Arabadjiev, K. Jürimäe, C. Ly...
PDF
BerichtenIE 2022 / 6

Inhoud 2022 / 6

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak Naar een nieuwe wettelijke regeling van de handelsnaam – Paul Steinhauser  286 Procesrecht Nr. 13 HvJ EU 28 april 2022, NovaTextUniversiteit Heidelberg, IEF 20707 ECLI:EU:C:2022:316 proceskostenveroordeling...
PDF
BerichtenIE 2022 / 6

Artikel
Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland: één richtlijnbepaling, drie visies

Proceskostenveroordeling in IE-zaken in Nederland, België en Duitsland: één richtlijnbepaling, drie visies Charlotte Vrendenbarg Mr. C.J.S. Vrendenbarg is universitair docent aan de Universiteit Leiden en rechter-­ laatsvervanger in Den Haag. p D ...
PDF
BerichtenIE 2022 / 6

Artikel
Naar een nieuwe wettelijke regeling van de handelsnaam

Naar een nieuwe wettelijke regeling van de handelsnaam Paul Steinhauser Paul Steinhauser was advocaat te A ­ msterdam en redacteur van dit blad. Dit is een concept artikel waarover hij kort voor zijn overlijden aan zijn vriend Paul Maeyaert commen...
PDF
BerichtenIE 2022 / 6

Artikel
Naar een Benelux Handelsnaamwet? Een reactie vanuit Belgische hoek

Naar een Benelux Handelsnaamwet Een reactie vanuit Belgische hoek Paul Maeyaert 1.  Op 7 april 2022 ontving ik een e-mail van Paul Steinhauser met het verzoek “zijn artikel1 te bestuderen en te willen voorzien van suggesties voor verbetering en aa...