of filter op
2101 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Rechtspraak / Auteursrecht
Nr. 4 - Hof Den Haag 6 april 2021, ST3D/Silvercrest

Auteursrecht Nr. 4 Hof Den Haag 6 april 2021 IEF 20113 ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 m.nt. van J.L.R.A. Huydecoper ST3DSilvercrest P.H. Blok, R. Kalden en P.B. Hugenholtz Samenvatting Art. 7 lid 2 Brussel Ibis Verordening Bij de beantwoording van de...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak Berichten uit het buitenland Merkenrecht Nr. 1 Hof Den Haag 19 oktober 2021, Silk CosmeticsNotino Benelux, IEF 20269 ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 merkenrecht uitputting bewijslastverdeling Van DorenLifestyle exc...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Artikel
De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken

De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken 1 Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoog­ leraar burgerlijk procesrecht aan de VU en redacteur van dit blad. 1 Dit is een voorpublicatie van hoofdstuk IV deel C uit de tweede...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2021

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2021 Rein-Jan Prins Vooraf Men zou zich kunnen afvragen of een “nationale“ kroniek als de onderhavige niet zo langzamerhand achterhaald is. Immers, de belangrijkste IE-rechten zijn nu behoorlijk geharmonis...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties 2021

Terugblik Procesrechtsancties 2021 Titia Deurvorst en Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Mr. T.E. Deurvorst is advocaat te A ­ msterdam. Beiden zijn redacteur van dit blad. 1 Zie de ...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Terugblik
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021

Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Mr. R. Chalmers Hoynck van Papen­ drecht is advocaat te Rotterdam en r ­ edacteur van dit blad. 1 HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, BIE 2021-2, nr. 5,...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 1 - Hof Den Haag 19 oktober 2021, Silk Cosmetics/Notino Benelux

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 1 Hof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269 ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 Met noot van B.P. Woltering en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht Silk Cosmetics VOFNotino Benelux B.V. Mrs. Speyart van Woerden, De Vreese-Rood en Smu...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Rechtspraak / Databankenrecht
Nr. 2 HvJ EU 3 juni 2021, CV-Online Latvia/Melons

Databankenrecht Nr. 2 Hof van Justitie EU 3 juni 2021 IEF 20021 ECLI:EU:C:2021:434 C-76219 Met noot van A.A. Quaedvlieg CV-Online Latvia E. Regan, M. Ile
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Inhoud 2021 / 6

Verkorte inhoud Artikelen Terugblik Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach

Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach Theo Blomme Mr. ir. T.M. Blomme is advocaat te A ­ msterdam en redacteur van dit blad. Dit artikel vormt een bewerking van een lezing op het Octrooirechtcongres op 16 november 202...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht

Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Charlotte Vrendenbarg Mr. R. Chalmers Hoynck van P ­ apendrecht is advocaat te Rotterdam, a ­ uteur van het proefschrift De Handelsnaamwet onder de loe...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
The Unified Patent Court on its way to open for business. The recent history of the Unitary Patent Package – a long time in the making

The Unified Patent Court on its way to open for business The recent history of the Unitary Patent Package – a long time in the making Wouter Pors The project for a Unified Patent Court and a Unitary Patent has seen a very long history. It has alwa...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het ‘commentaar op commentaar’

De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het ‘commentaar op commentaar’ Jorn Torenbosch 1.  In het begin van 2021 heb ik een artikel geschreven voor BIE, waarin ik uitgebreid mijn zienswijze op de wezenlijke waarde-exceptie heb toegelicht.1...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Opinie
Back to the future: from Brexit to IP 4.0 – reshaping Paris, Berne and TRIPS for the 21st century

Opinie Back to the future: from Brexit to IP 4.0 – reshaping Paris, Berne and TRIPS for the 21st century Alexander Tsoutsanis Last week, the New York Times published an article with the headline – “What is Brexit, how is it going and what does th...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Terugblik
Kwekersrecht

Terugblik Kwekersrecht Hidde Koenraad Inleiding Deze terugblik kwekersrecht bestrijkt de periode ­tussen oktober 2020 tot en met oktober 2021 en behandelt de nationale rechtspraak alsmede de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie HvJ EU ...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 14 - Hof Den Haag 28 september 2021, Ledar/Ikea

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 14 Hof Den Haag 28 september 2021 zaak C09586364, IEF 20214 m.nt. van A. Ringnalda LedarIkea R. Kalden, J.I. de Vreese-Rood en H.M.H. Speyart van Woerden Samenvatting Art. 128 lid 4 UMVo, art. 132 UMVo, art. 91 GModVo...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Boekbespreking
How will I know? Bewijs beschermen, vergaren en inzien in IE-zaken – de richtlijn, een proefschrift, het wetsvoorstel en een middenweg

Boekbespreking How will I know Bewijs beschermen, vergaren en inzien in IE
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Inhoud 2021 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak in het kort Een evaluatie van de merkkwalificatie
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Artikel
De bescherming van de functies van het merk

De bescherming van de functies van het merk Marjolein Bronneman Mr. M. Bronneman is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Deze bijdrage is op persoonlijke titel gesc...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Artikel
Een evaluatie van de merkkwalificatie

Een evaluatie van de merkkwalificatie Jorn Torenbosch 1. Inleiding Niet al te lang geleden heeft het EUIPO zijn report ‘Intellectual property rights and firm performance in the European Union’ gepubliceerd. In dit rapport komt duidelijk de corre...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Terugblik
Vormgevingsbescherming

Terugblik Vormgevingsbescherming Allard Ringnalda Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad,. 1 Zie voor die verschillende lezingen bijv. De NJ-noot van Hugenholtz NJ 2021175, waarin hij verdedigt dat de rechter zal moe...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 11 - HvJ EU 23 april 2020, Gömböc

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 11 Hof van Justitie EU 23 april 2020 IEF 19169 ECLI:EU:C:2020:296 C-23719 Met noot van J.R. Torenbosch ­Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije hierna:
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak in het kort / Octrooirecht
Nr. 12 - Rb. Den Haag 21 april 2021, Sisvel/Shenzen

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Rechtbank Den Haag 21 april 2021 IEF 20144 ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 SisvelShenzen Sisvel International S.A. te Luxemburg tegen Shenzen Tinno Mobile Technology Corp. te Shenzen China, Wiko SAS te Marseill...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 13 - Rb. Midden-Nederland 9 september 2021, Schilderen op nummer

Auteursrecht Nr. 13 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 9 september 2021 IEF 20182 ECLI:NL:RBMNE:2021:4340 Schilderen op nummer Eiseres sub 1, Eiseres sub 2 BV tegen Gedaagde BV Art. 3:296 BW Verstekprocedure. Inbreuk schilderwerken voor schi...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Inhoud 2021 / 4

Verkorte inhoud Artikelen Terugblik Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld

Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld1 Anke Moerland Dr. A. Moerland is universitair hoofd­ docent intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Maastricht. 1 Deze bijdrage is gebaseerd op een e ­ erdere ...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’

Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’ Lars Braams Mr. L.J. Braams is advocaat te Woerden Inleiding Dit artikel bevat een observatie op welke wijze in de periode 2015-2020 in de Nederlandse IE- rechtspraak invulling werd gegeven aan het...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft

De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft Paul Steinhauser Mr. Paul Steinhauser is jurist IE te B ­ loemendaal, oud-advocaat en oud-­ redacteur van BIE. 1 Zie in dit verband ook het artikel “Een kleine geschie...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
G1/19: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computer- geïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties

G119: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties Erik Visscher Er is lang uitgekeken naar G1191 van de Grote Kamer van Beroep GKvB van het Europees Octrooibureau EOB. In d...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Terugblik
Merkenrecht

Terugblik Merkenrecht Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel Josine van den Berg en Sjo Anne H ­ oogcarspel zijn beiden advocaat te ­Amsterdam. 1 HvJ EU 8 oktober 2020, C-45619 ECLI:EU:C:2020:813 Actiebolaget
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 10 - HvJ EU 8 oktober 2020, Aktiebolaget Östgötatrafiken/Patent- och registreringsverket

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 10 Hof van Justitie EU 8 oktober 2020 – nr. 363522 IEF 19470 ECLI:EU:C:2020:813 C-45619 Met noot van A. Ringnalda Aktiebolaget
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Inhoud 2021 / 3

Verkorte inhoud Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair ­competition 2020
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Berichten uit het buitenland
Germany; a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition 2020

Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition 2020 Ulrich Hildebrandt Prof. dr. Ulrich Hildebrandt is partner at Hildebrandt Rechtsanwälte Berlin and foreign correspondent for BIE. 1 I w...
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Rechtspraak / Auteursrecht
Nr. 9 - HvJ EU 11 juli 2020, SI & Brompton/Chedech Get2Get

Auteursrecht Nr. 9 Hof van Justitie EU 11 juni 2020 IEF 19259 ECLI:EU:C:2020:461 C
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging 2020

Terugblik Ongeoorloofde mededinging 2020 Rutger de Beer Mr. R. de Beer is advocaat te Amsterdam. In deze terugblik wordt de rechtspraak van het afgelopen jaar1 op het gebied van de slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken2 belicht aan...
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Terugblik
Bedrijfsgeheimen

Terugblik Bedrijfsgeheimen Maarten Schut Mr. drs. M. Schut is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad. 1 Inwerkingtreding 23 oktober 2018. 2 M. Schut, ‘Terugblik bedrijfsgeheimen’, BIE 2020-3, p.106-113. 3 Rb. Noord-Holland vzr. 23 maart...
PDF
BerichtenIE 2021 / 3

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 8 - HvJ EU 22 oktober 2020, Ferrari/ DU

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 8 Hof van Justitie EU 22 oktober 2020 IEF 19533 ECLI:EU:C:2020:854 C-72018 en C-72118 FerrariDU N. Piçarra, D.
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Inhoud 2021 / 2

Verkorte inhoud Artikelen Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Artikel
Een pleidooi voor herbezinning in FRAND-zaken

Een pleidooi voor herbezinning in FRAND
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Artikel
You can’t have your cake and eat it too – over risicoverdeling bij handhaving van octrooirechten − Een kritische beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 (Menzis/ AstraZeneca)

You can’t have your cake and eat it too – over risicoverdeling bij handhaving van octrooirechten Een kritische beschouwing naar aanleiding van Rb. Den Haag 14 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 MenzisAstraZeneca Rutger Kleemans en Romy Siebeli...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Artikel
Moet de (meest) nabije stand van de techniek het probleem (expliciet) openbaren? − Artikel naar aanleiding van Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 (Digital Revolution c.s./Samsung)

Moet de meest nabije stand van de techniek het probleem expliciet openbaren Artikel naar aanleiding van Hof Den Haag 21 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1624 Digital Revolution c.s. Samsung Paul Marcelis Mr. P. Marcelis is advocaat te Amsterdam. 1 H...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2020

Terugblik Octrooirecht 2020 Pien Haase, Boukje van der Maazen, Hiske Roos en Ruben Verweij Mrs. J.B. Haase, B.J.M. van der Maazen, H.J. Roos en R.D. Verweij zijn allen advocaat te Amsterdam. 1 HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2006 Asetek­ Co...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 4 - HR 8 januari 2021, NXP/Infineon

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 4 Hoge Raad 8 januari 2021 IEF 19692 ECLI:NL:HR:2021:37 NXPInfineon Mrs. C.A. Streefkerk, G. Snijders, C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff en A.E.B. ter Heide 1. INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V., gevestigd te Rotterdam,...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Rechtspraak / Handelsnaamrecht
Nr. 5 - HR 19 februari 2021, Dairy Partners/DOC Dairy Partners

Handelsnaamrecht Nr. 5 Hoge Raad 19 februari 2021 IEF 19773, ECLI:NL:HR:2021:269 Dairy PartnersDOC Dairy Partners Mrs. Snijders, Tanja-van den Broek, Sieburgh, Lock en Kroeze DOC Dairy Partners B.V., Verzoekster in hoger beroep, niet verschenen ...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 6 - Rb. Den Haag 22 juli 2020, Hikvision/LITB

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 4 Rechtbank Den Haag 22 juli 2020 IEF 19337 HikvisionLITB Hikvision China Ltd. te Hangzhou en Hikvision Europe BV te Hoofddorp tegen LITB Ltd. te HongKong, LITB Ltd. te Londen en LITB Netherlands BV te Amst...
PDF
BerichtenIE 2021 / 2

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 7 - Rb. Den Haag 16 september 2020, IXXI/Bicsy

Auteursrecht Nr. 5 Rechtbank Den Haag 16 september 2020 IEF 19426 ECLI:NL:RBDHA:2020:9163 IXXIBicsy IXXI Concepts BV en IXXI Concepts Group BV te ’s-Hertogenbosch tegen Bicsy Europe BV en Bicsy International BV te ’s-Hertogenbosch Art. 21 en 23...
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Inhoud 2021 / 1

Verkorte inhoud Artikelen De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Artikel
De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar

De gedachte achter het  ondoor­ grondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar Jorn Torenbosch Mr. J.R. Torenbosch is docent Recht, I ­ nnovatie en Technologie aan de Universiteit Utrecht. 1.Inleiding Op 12 januari 2016 ...