of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Terugblik
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2020

Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2020 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Bij het opstellen van een jaaroverzicht van het ­handelsnaamrecht is het vaak een uitdaging om een lijn te ontwaren in de verzameling rechterlijke uitspraken....
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 1 - Rb. Den Haag 14 oktober 2020, Menzis/AstraZeneca

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 1 Rechtbank Den Haag 14 oktober 2020 IEF 19490: ECLI:NL:RBDHA:2020:10160 MenzisAstraZeneca in de zaak van 1.MENZIS ZORGVERZEKERAAR N.V., tevens optredend als rechtsopvolger krachtens algemene titel van Azivo Zorgverze...
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 2 - Hof Den Haag 11 augustus 2020, Lacoste

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 2 Hof Den Haag 11 augustus 2020 IEF 19365 Lacoste Lacoste S.A. tegen Hema B.V. onderzoeken moeten derhalve in het algemeen worden gerelativeerd, wat er niet aan af doet dat zij als hulpmiddel van belang ku...
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 3 - Rb. Den Haag 22 juli 2020, Fyffes

Nr. 3 Rechtbank Den Haag 22 juli 2020 IEF 19372 ECLI:NL:RBDHA:2020:7643 Fyffes Fyffes International Unlimited Company tegen Chiquita Europe B.V. en Gebrs. X B.V.    Art. 2.23bis lid 5 onder a BVIE art. 18 lid 1 onder a UMVo Het gebruik van het o...
PDF
BerichtenIE 2021 / 1

Boekbespreking
R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep (diss. EUR), Amsterdam: deLex 2020

Boekbespreking R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, De Handels­ aamwet onder n de loep diss. EUR 2020, Amsterdam: deLex, 471 pag., € 85 1.  De Handelsnaamwet is een eeuw oud. In een ongeveer kwarteeuwse cyclus verschenen er drie monografieën over....
PDF
BerichtenIE 2021 /

Inhoud 2021 / 3

Verkorte inhoud Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair ­competition 2020
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Inhoud 2020 / 6

Verkorte inhoud Artikel Een routekaart door het merkenrechtmoeras – Het a, b, c van het ­merkenrecht op de schop
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Artikel
Een routekaart door het merkenrechtmoeras – Het a, b, c van het merkenrecht op de schop?

Een routekaart door het merkenrechtmoeras Het a, b, c van het merkenrecht op de schop Marjolein Bronneman Mr. M. Bronneman is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en raadsheer-plaatsvervanger bij het hof Den Haag. Deze bijd...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Terugblik
Kwekersrecht 2020

Terugblik Kwekersrecht 2020 Fleur Tuinzing Inleiding Deze terugblik bestrijkt de periode oktober 2019 tot en met september 2020, en behandelt nationale rechtspraak, rechtspraak van het Hof van Justitie EU, het Gerecht EU en de Kamer van Beroep v...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 21 - Supreme Court 26 augustus 2020, Unwired Planet/Huawei en Unwired Planet en ZTE/Conversant

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 21 Supreme Court 26 augustus 2020 2020 UKSC 37 Unwired PlanetHuawei en Unwired Planet en ZTE Conversant Samenvatting De Engelse Supreme Court oordeelt dat de Engelse gerechten bevoegd zijn om zonder toestemming van de...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak / Octrooirecnt
Nr. 22 - Hof Den Haag 27 oktober 2020, Lilly/Fresenius

Nr. 22 Hof Den Haag 27 oktober 2020 IEF 19528 ECLI:NL:GHDHA:2020:2052 Pemetrexed 3 Mrs. Blok, Frieling en Van der Burg Eli Lilly and Company, gevestigd te Indianapolis, Indiana, Verenigde Staten van Amerika, appellante in principaal beroep, geïnt...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 23 - HvJ EU 2 juli 2020, Mk advokaten/MKB Rechtsanwälte

Merkenrecht Nr. 23 Hof van Justitie 2 juli 2020 IEF 19317 ECLI:EU:C:2020:519 C-68419 Mk advokatenMKB Rechtsanwälte Mrs. Jarukaitis, Ilesic en Lycourgos Mk advokaten GbR te Kleef tegen MBK Rechtsanwälte te Düsseldorf Samenvatting Art. 5 Merkenri...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 24 - Hof Den Haag 21 april 2020, Karl Dungs/ITT Controls

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 24 Hof Den Haag 21 april 2020 IEF 19433 ECLI:NL:GHDHA:2020:1657 Karl DungsITT Controls Appellant 1, ITT Holding B.V. en ITT Controls B.V. tegen Karl Dungs Gmbh Co. KG Voortzetting na cassatie HR 30 novembe...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak in het kort / Modellenrecht
Nr. 25 - Hof Den Haag 3 november 2020, Wahl/Kappershandel

Modellenrecht Nr. 25 Hof Den Haag 3 november 2020 IEF 19552 ECLI:NL:GHDHA:2020:2101 Wahl Wahl Clipper Corp en Wahl GmbH tegen Kappershandel B.V. Art. 254 Rv Wahl heeft onvoldoende spoedeisend belang. Van een voortdurende dreiging van onrechtma...
PDF
BerichtenIE 2020 / 6

Rechtspraak in het kort / Procesrecht
Nr. 26 - Rb. Den Haag 21 oktober 2020, Ledar/Ikea

Procesrecht Nr. 26 Rechtbank Den Haag 21 oktober 2020 IEF 19515 C09586364 HA ZA 20-33 Ledar Ledar GmbH tegen Ikea B.V. en Inter Ikea Systems B.V. Art. 128 lid 4 UMVo, art. 132 lid 1 UMVo Ledar roept bescherming in voor haar Uniemerken LEDAR en ...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Inhoud 2020 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Artikel
Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen

Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen Akiva Friedmann en Dirk Henderickx Mr. A.S. Friedmann en mr. D.W.R. Henderickx zijn beiden advocaat te Amsterdam. 1.Inleiding Aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen zijn ...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Artikel
De beschermingsomvang van product-by-process claims

De beschermingsomvang van product-by-process claims Wim Maas en Misja Boeken Inleiding Octrooien worden verleend voor voortbrengselen of werkwijzen die nieuw en inventief zijn en die toe­ pasbaar zijn op het gebied van de nijverheid. Met een voort...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Artikel
De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van Hauck/Stokke

De wezenlijke waarde van de waar en de gezichtspunten van HauckStokke Jorn Torenbosch Inleiding Een van de grootste breinbrekers in het merkenrecht is de wezenlijke waarde-exceptie. Sinds de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn 20152436 heeft de we...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Terugblik
Industriële vormgeving 2020

Terugblik Industriële vormgeving 2020 Allard Ringnalda en Rutger Stoop Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad. Mr. R.A.C. Stoop is advocaat te Amsterdam. 1 HvJ EU 12 september 2019, C-68317, BIE 201927, m.nt. A. Ring...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 19 - Rb. Den Haag 29 juli 2020, Biogen/Richter

Rechtspraak Octrooirecht 1 De producties in de geldigheidszaak worden aangeduid met nummers voorafgegaan door EP producties afkomstig van eiseressen BSB en GP producties afkomstig van gedaagde Richter. Nr. 19 Rechtbank Den Haag 29 juli 2020 IEF19...
PDF
BerichtenIE 2020 / 5

Rechtspraak / Procesrecht
Nr. 20 - HR 10 juli 2020, Semtex/verweersters 1 en 2

Procesrecht Nr. 20 Hoge Raad 10 juli 2020 ECLI:NL:HR:2020:1251 Semtexverweersters 1 en 2 Mrs. Numann, Polak, Tanja-van den Broek, Du Perron en Wattendorff SEMTEX B.V., gevestigd te Best, EISERES tot cassatie, hierna: Semtex, advocaat: J. den Hoe...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Inhoud 2020 / 4

Verkorte inhoud Artikel Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Artikel
Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995

Modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995 Nick Kruijsen, Jeroen Meewisse en Marc van der Burg Mr. N.P.H. Kruijsen is senior beleids­ medewerker intellectuele eigendom bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mr. dr. ir. J.W. Meewisse...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Terugblik
Merkenrecht 2019-2020

Terugblik Merkenrecht 2019-2020 Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel Mr. J.A.K. van den Berg en mr. S.A. Hoogcarspel zijn beiden advocaat te Amsterdam. 1 De Tweede Kamer neemt kennis in volle omvang van zaken die daartoe zijn aangewezen. ...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 12 - Rb. Rotterdam (vzr.) 19 november 2019, Wafloma/curator

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 12 Rechtbank Rotterdam vzr. 19 november 2019 IEF 18834 ECLI:NL:RBROT:2019:9240 WaflomaCurator Mr. A.F.L. Geerdes Beschikking van de voorzieningenrechter in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeli...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 13 - HvJ EU 2 april 2020, Coty/Amazon

Merkenrecht Nr. 13 Hof van Justitie EU 2 april 2020 IEF 19119 ECLI:EU:C:2020:267 C-56718 CotyAmazon E. Regan president, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ile
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 14 - HvJ EU 29 januari 2020, Sky/SkyKick

Merkenrecht Nr. 14 Hof van Justitie EU 29 januari 2020 ven voor een groot aantal waren en diensten van een aantal klassen van de classificatie van Nice, met name de klassen 9 en 38. IEF18982 ECLI:EU:C:2020:45 C-37118 SkySkyKick Mrs. Vilaras, R...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 15 - Hof Den Haag 28 januari 2020, H&M/adidas

Nr. 15 Hof Den Haag 28 januari 2020 IEF 18980 ECLI:NL:GHDHA:2020:72 HMadidas Mrs. S.J. Schaafsma, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen HM Hennis Mauritz Netherlands B.V. tegen adidas AG Samenvatting Art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE oud Het ...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak / Procesrecht
Nr. 16 - HvJ EU 5 september 2019, AMS Neve/Heritage Audio

Procesrecht Nr. 16 Hof van Justitie EU 5 september 2019 IEF 18850 ECLI:EU:C:2019:674 C-17218 AMS NeveHeritage Audio E. Regan, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ile
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 17 - HvJ EU 26 maart 2020, AR/Cooper

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 17 Hof van Justitie EU 26 maart 2020 ECLI:EU:C:2020:241 C-62218 ARCooper AR tegen Cooper International Spirits LLC Art. 5 lid 1, 10 lid 1 en 12 lid 1 Mrl 200895 Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijze...
PDF
BerichtenIE 2020 / 4

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 18 - HvJ EU 5 maart 2020, Halloumi/EUIPO

Nr. 18 Hof van Justitie EU 5 maart 2020 IEF19063 ECLI:EU:C:2020:170 C
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Inhoud 2020 / 3

Verkorte inhoud Berichten uit het buitenland Germany, a legal report: trade marks, designs, patents and ­unfair ­competition 2019
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition 2019

Germany, a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition 2019 Ulrich Hildebrandt Prof. dr. Ulrich Hildebrandt is partner at SKW Schwarz Rechtsanwälte Berlin and foreign correspondent for BIE. Introduction As in previous year...
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging 2019

Terugblik Ongeoorloofde mededinging 2019 Rutger de Beer Deze Terugblik beslaat de gepubliceerde rechtspraak in Nederland in het afgelopen jaar op het gebied van de slaafse nabootsingsleer en op het gebied van de misleidende en vergelijkende recl...
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Terugblik
Bedrijfsgeheimen

Terugblik Bedrijfsgeheimen Maarten Schut Mr. drs. M. Schut is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad. 1 In de bekende databanken rechtspraak.nl, legal intelligence, ie-forum en boek9 vond ik tien relevante civielrechtelijke uitspraken i...
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Rechtspraak / Merkenrecht
nr. 7 - HvJ EU 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactury

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 7 Hof van Justitie EU 4 maart 2020 IEF 19068 ECLI:EU:C:2020:156 C-32818 EUIPOEquivalenza Manufactury M. Vilaras, kamerpresident, S. Rodin, D.
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Rechtspraak / Handelsnaamrecht
Nr. 8 - Rb. Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020, Fundr/Rabobank

Handelsnaamrecht Nr. 8 Rechtbank Amsterdam vzr. 25 februari 2020 Ter zitting waren aanwezig: IEF 19045 ECLI:NL:RBAMS:2020:1237 aan de kant van Fundr c.s.: – mr. Becker, – bestuurder , bestuurder van Fundr en van Funding Innovation, – aandeelho...
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Rechtspraak / Procesrecht
Nr. 9 - HvJ EU 21 november 2019, Spin Master/High5

Procesrecht Nr. 9 Hof van Justitie EU 21 november 2019 IEF 18839 ECLI:EU:C:2019:998 C
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 10 - HvJ EU 27 februari 2020, Fack Ju Göthe

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 10 Hof van Justitie EU 27 februari 2020 IEF 19042 ECLI:EU:C:2020:118 Fack Ju Göthe Constantin Film Produktion GmbH tegen EUIPO Art. 7 lid 1 sub f Vo. 2072009 De zaak betreft een door het Gerecht bekrachtig...
PDF
BerichtenIE 2020 / 3

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 11 - HvJ EU 4 maart 2020, Tulliallan Burlington/EUIPO

gevraagde merk bestaat bovendien niet uit die Engelse uitdrukking als ­zodanig, maar uit de fonetische transcriptie ervan in het Duits, waaraan het element ‘Göhte’ is toegevoegd. Nr. 11 Hof van Justitie EU 4 maart 2020 ECLI:EU:C:2020:151 Burling...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Inhoud 2020 / 2

Verkorte inhoud Artikel Nr. 4 Afschaffing van artikel 2:19 BVIE Parasitaire en vrije mededinging – Paul Steinhauser   34 Opinie Hoog tijd voor een tweede IE-rechtbank – Wim Maas   41 Terugblik Octrooirecht 2019 – Eeke Kenninck, Boukje van der ...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Artikel
Afschaffing van artikel 2:19 BVIE? Parasitaire en vrije mededinging

Afschaffing van artikel 2:19 BVIE Parasitaire en vrije mededinging Paul Steinhauser Mr. Paul Steinhauser is jurist IE te Bloemendaal, oud-advocaat en oud-redacteur van BIE. Paul Maeyaert en Marlous Stal-Hillen hielden samen een presentatie op d...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Opinie
Hoog tijd voor een tweede IE-rechtbank

Opinie Hoog tijd voor een tweede IE-rechtbank Wim Maas Inleiding 1.  Op 18 december 2019 is een beleidsnota van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat met als titel ‘Naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995’ ter consultatie aangebo...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2019

Terugblik Octrooirecht 2019 Eeke Kenninck, Boukje van der Maazen, Ruben Verweij en Allard van Duijn Mrs. E. Kenninck, B.J.M. van der Maazen en R.D. Verweij zijn advocaat te Amsterdam, A.H. van Duijn is werkstudent te Den Haag. 1 Zie bijv. Hof De...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 3 - HvJ EU 12 september 2019, Bayer Pharma/Gedeon Richter and Exeltis

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 3 Hof van Justitie EU 12 september 2019 ECLI:EU:C:2019:722 C-68817 Bayer PharmaGedeon Richter and Exeltis F. Biltgen, J. Malenovský rapporteur, C.G. Fernlund en L.S. Rossi Bayer Pharma AG tegen Richter Gedeon Vegyésze...
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 4 - HvJ EU 30 januari 2020, Generics UK Ltd and others/Competition and Markets Authority,

Octrooirecht Nr. 4 Hof van Justitie EU 30 januari 2020 IEF 18991 ECLI:EU:C:2020:52 C-30718 Generics UK Ltd and othersCompetition and Markets Authority M. Vilaras, S. Rodin, D. 
PDF
BerichtenIE 2020 / 2

Rechtspraak / Octrooirecht/procesrecht
Nr. 5 - HR 14 februari 2020, High Point/KPN

Octrooirechtprocesrecht Nr. 5 Hoge Raad 14 februari 2020 IEF 19018 ECLI:NL:HR:2020:258 High PointKPN Mrs. Streefkerk, Polak, Du Perron, Wattendorff en Lock De rechtspersoon naar buitenlands recht HIGH POINT SARL, gevestigd te Luxemburg, Luxembur...