of filter op
2071 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Artikel
Geen keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach − Een nuancering bij het artikel van Theo Blomme

Geen keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach Een nuancering bij het artikel van Theo Blomme Paul Marcelis Mr. P. Marcelis is advocaat te Amsterdam. 1 T.M. Blomme, ‘Keuze van de closest prior art conform de problem-solu...
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Artikel
Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis

Korte reactie op het artikel van Paul Marcelis Theo Blomme Mr. ir. T.M. Blomme is advocaat te A ­ msterdam en redacteur van dit blad. 1 Zie dit nummer van BIE, p. 166-171. 2 Concl. P-G Van Peursem 12 november 2021, ECLI:NL:PHR:2021:1058 AccordNPS...
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Artikel
Interne openbaarheid in het civiele proces

Interne openbaarheid in het civiele proces Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is r ­ edacteur van dit blad. 1 Dit is het slotdeel van de afscheidsrede van Constant van Nispen als hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU, gehoude...
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Terugblik
Merkenrecht

Terugblik Merkenrecht Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel Mr. J.A.K. van den Berg en mr. S.A. Hoogcarspel zijn beiden a ­ dvocaat te Amsterdam. Zij danken Emma Messemaeckers van de Graaff voor haar assistentie bij de totstandkoming van d...
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 8 - HvJ EU 19 mei 2022, HEITEC AG/HEITECH Promotion GmbH

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 8 Hof van Justitie van de EU 19 mei 2022 IEF 20742 ECLI:EU:C:2022:400 C
PDF
BerichtenIE 2022 / 4

Rechtspraak / Portretrecht
Nr. 9 - HR 22 april 2022, Max Verstappen/Picnic

Portretrecht Nr. 9 Hoge Raad 22 april 2022 IEF 20670 ECLI:NL:HR:2022:621 Met noot van Renate Keijser Max VerstappenPicnic De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten. De conclusie van de Advocaat-Generaal T. Hartlief strekt tot vern...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Inhoud 2022 / 3

Verkorte inhoud In Memoriam Paul Steinhauser  98 Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair ­competition – Ulrich Hildebrandt  100 Terugblik Ongeoorloofde mededinging – Mathijs Peijnenburg  11...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

In Memoriam Paul Steinhauser

In Memoriam Paul Steinhauser Op 21 mei 2022 is Paul Steinhauser op 78 jarige leeftijd plots heen­gegaan. Paul Steinhauser studeerde rechten aan de Katholieke ­Universiteit van Nijmegen, thans de Radboud Universiteit. Daarna kende Paul een ­succesv...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Berichten uit het buitenland
Germany; a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition

Berichten uit het buitenland Germany a legal report: trade marks, designs, patents and unfair competition Ulrich Hildebrandt Prof. dr. Ulrich Hildebrandt is partner at Hildebrandt Rechtsanwälte Berlin and foreign correspondent for BIE. 1 My thank...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging

Terugblik Ongeoorloofde mededinging Mathijs Peijnenburg Mr. M.G.W. Peijnenburg is advocaat te Amsterdam. 1.  In deze terugblik wordt aandacht besteed aan de belangrijkste rechtspraak op het vlak van slaafse nabootsing alsmede oneerlijke handels...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Terugblik
Bedrijfsgeheimen

Terugblik Bedrijfsgeheimen Maarten Schut Inleiding De Wet Bedrijfsgeheimen WBB is inmiddels geen onbekende meer en de inbreukvordering op basis van deze wet wordt regelmatig van stal gehaald. Het algemene beeld in de lagere rechtspraak is dat a...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 5 - Rb. Den Haag (vzr.) 15 oktober 2021, FrieslandCampina/Van Loon

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 5 Rechtbank Den Haag vzr. 15 oktober 2021 IEF 20254 C096 17654 KG ZA 2 1-855 Met noot van Barbara Mooij en Alexander de Leeuw Friesland CampinaVan Loon B.V. en FrieslandCampina International Holding B.V.. De beide F...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 6 - Rb. Den Haag 23 maart 2022, MEXX/G-MAXX

Merkenrecht Nr. 6 Rechtbank Den Haag 23 maart 2022 IEF 20636 ECLI:NL:RBDHA:2022:2925 Met noot van Rutger Stoop MEXXG-MAXX Mr. Knijff Mexx International B.V., gevestigd te Drunen gemeente Heusden, eiseres, hierna te noemen: Mexx, advocaat mr. C.M...
PDF
BerichtenIE 2022 / 3

Rechtspraak / Modellenrecht
Nr. 7 - HvJ EU 28 oktober 2021, Ferrari/Mansory Design

Modellenrecht Nr. 7 Hof van Justitie van de EU 28 oktober 2021 IEF 20278 ECLI:EU:C:2021:889 Met noot van A. Ringnalda FerrariMansory Design Mrs. Regan, Lycourgos Ilesic rapporteur Ferrari SpA tegen Mansory Design Holding GmbH WH Hoofdgeding e...
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Inhoud 2022 / 2

Verkorte inhoud Artikelen Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Artikel
Het wapperverbod en de aansprakelijkheid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken − Een overzicht van de jurisprudentie na Bakels/ Stork

Het wapperverbod en de aansprakelijk­ heid voor buitengerechtelijke handhaving in IE-zaken Een overzicht van de jurisprudentie na BakelsStork Edwin van der Velde Mr. E.R. van der Velde is advocaat te Amsterdam. 1.Vooraf 1.  Vlak voor de jaarwiss...
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2021

Terugblik Octrooirecht 2021 Allard van Duijn, Erwin Feenstra, Boukje van der Maazen, Nathalie Rodriguez Arigon en Marc van der Velden Mr. A.H. van Duijn is advocaat te Den Haag. Mrs. E.P.W. Feenstra, B.J.M. van der Maazen en N.C. Rodriguez Arigon...
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 3 - Hof Den Haag 28 december 2021, AstraZeneca/Menzis

Rechtspraak Octrooirecht 1 HR 29 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU6098 CFS BakelStork. 2 HR 16 november 1984, BIE 1985, 30 Ciba GeigyVoorbraak. Nr. 3 Hof Den Haag 28 december 2021 IEF 20449 ECLI:NL:GHDHA:2021:2535 m.nt van P.L. Reeskamp AstraZe...
PDF
BerichtenIE 2022 / 2

Rechtspraak / Auteursrecht
Nr. 4 - Hof Den Haag 6 april 2021, ST3D/Silvercrest

Auteursrecht Nr. 4 Hof Den Haag 6 april 2021 IEF 20113 ECLI:NL:GHDHA:2021:1371 m.nt. van J.L.R.A. Huydecoper ST3DSilvercrest P.H. Blok, R. Kalden en P.B. Hugenholtz Samenvatting Art. 7 lid 2 Brussel Ibis Verordening Bij de beantwoording van de...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Inhoud 2022 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak Berichten uit het buitenland Merkenrecht Nr. 1 Hof Den Haag 19 oktober 2021, Silk CosmeticsNotino Benelux, IEF 20269 ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 merkenrecht uitputting bewijslastverdeling Van DorenLifestyle exc...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Artikel
De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken

De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-zaken 1 Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoog­ leraar burgerlijk procesrecht aan de VU en redacteur van dit blad. 1 Dit is een voorpublicatie van hoofdstuk IV deel C uit de tweede...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2021

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2021 Rein-Jan Prins Vooraf Men zou zich kunnen afvragen of een “nationale“ kroniek als de onderhavige niet zo langzamerhand achterhaald is. Immers, de belangrijkste IE-rechten zijn nu behoorlijk geharmonis...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties 2021

Terugblik Procesrechtsancties 2021 Titia Deurvorst en Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Mr. T.E. Deurvorst is advocaat te A ­ msterdam. Beiden zijn redacteur van dit blad. 1 Zie de ...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Terugblik
Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021

Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021 Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht Mr. R. Chalmers Hoynck van Papen­ drecht is advocaat te Rotterdam en r ­ edacteur van dit blad. 1 HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, BIE 2021-2, nr. 5,...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 1 - Hof Den Haag 19 oktober 2021, Silk Cosmetics/Notino Benelux

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 1 Hof Den Haag 19 oktober 2021, IEF 20269 ECLI:NL:GHDHA:2021:1926 Met noot van B.P. Woltering en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht Silk Cosmetics VOFNotino Benelux B.V. Mrs. Speyart van Woerden, De Vreese-Rood en Smu...
PDF
BerichtenIE 2022 / 1

Rechtspraak / Databankenrecht
Nr. 2 HvJ EU 3 juni 2021, CV-Online Latvia/Melons

Databankenrecht Nr. 2 Hof van Justitie EU 3 juni 2021 IEF 20021 ECLI:EU:C:2021:434 C-76219 Met noot van A.A. Quaedvlieg CV-Online Latvia E. Regan, M. Ile
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Inhoud 2021 / 6

Verkorte inhoud Artikelen Terugblik Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach

Keuze van de closest prior art conform de problem-solution approach Theo Blomme Mr. ir. T.M. Blomme is advocaat te A ­ msterdam en redacteur van dit blad. Dit artikel vormt een bewerking van een lezing op het Octrooirechtcongres op 16 november 202...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht

Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Charlotte Vrendenbarg Mr. R. Chalmers Hoynck van P ­ apendrecht is advocaat te Rotterdam, a ­ uteur van het proefschrift De Handelsnaamwet onder de loe...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
The Unified Patent Court on its way to open for business. The recent history of the Unitary Patent Package – a long time in the making

The Unified Patent Court on its way to open for business The recent history of the Unitary Patent Package – a long time in the making Wouter Pors The project for a Unified Patent Court and a Unitary Patent has seen a very long history. It has alwa...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Artikel
De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het ‘commentaar op commentaar’

De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het ‘commentaar op commentaar’ Jorn Torenbosch 1.  In het begin van 2021 heb ik een artikel geschreven voor BIE, waarin ik uitgebreid mijn zienswijze op de wezenlijke waarde-exceptie heb toegelicht.1...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Opinie
Back to the future: from Brexit to IP 4.0 – reshaping Paris, Berne and TRIPS for the 21st century

Opinie Back to the future: from Brexit to IP 4.0 – reshaping Paris, Berne and TRIPS for the 21st century Alexander Tsoutsanis Last week, the New York Times published an article with the headline – “What is Brexit, how is it going and what does th...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Terugblik
Kwekersrecht

Terugblik Kwekersrecht Hidde Koenraad Inleiding Deze terugblik kwekersrecht bestrijkt de periode ­tussen oktober 2020 tot en met oktober 2021 en behandelt de nationale rechtspraak alsmede de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie HvJ EU ...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 14 - Hof Den Haag 28 september 2021, Ledar/Ikea

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 14 Hof Den Haag 28 september 2021 zaak C09586364, IEF 20214 m.nt. van A. Ringnalda LedarIkea R. Kalden, J.I. de Vreese-Rood en H.M.H. Speyart van Woerden Samenvatting Art. 128 lid 4 UMVo, art. 132 UMVo, art. 91 GModVo...
PDF
BerichtenIE 2021 / 6

Boekbespreking
How will I know? Bewijs beschermen, vergaren en inzien in IE-zaken – de richtlijn, een proefschrift, het wetsvoorstel en een middenweg

Boekbespreking How will I know Bewijs beschermen, vergaren en inzien in IE
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Inhoud 2021 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Rechtspraak in het kort Een evaluatie van de merkkwalificatie
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Artikel
De bescherming van de functies van het merk

De bescherming van de functies van het merk Marjolein Bronneman Mr. M. Bronneman is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden en raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag. Deze bijdrage is op persoonlijke titel gesc...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Artikel
Een evaluatie van de merkkwalificatie

Een evaluatie van de merkkwalificatie Jorn Torenbosch 1. Inleiding Niet al te lang geleden heeft het EUIPO zijn report ‘Intellectual property rights and firm performance in the European Union’ gepubliceerd. In dit rapport komt duidelijk de corre...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Terugblik
Vormgevingsbescherming

Terugblik Vormgevingsbescherming Allard Ringnalda Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad,. 1 Zie voor die verschillende lezingen bijv. De NJ-noot van Hugenholtz NJ 2021175, waarin hij verdedigt dat de rechter zal moe...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 11 - HvJ EU 23 april 2020, Gömböc

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 11 Hof van Justitie EU 23 april 2020 IEF 19169 ECLI:EU:C:2020:296 C-23719 Met noot van J.R. Torenbosch ­Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Bureau voor intellectuele eigendom, Hongarije hierna:
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak in het kort / Octrooirecht
Nr. 12 - Rb. Den Haag 21 april 2021, Sisvel/Shenzen

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Rechtbank Den Haag 21 april 2021 IEF 20144 ECLI:NL:RBDHA:2021:8955 SisvelShenzen Sisvel International S.A. te Luxemburg tegen Shenzen Tinno Mobile Technology Corp. te Shenzen China, Wiko SAS te Marseill...
PDF
BerichtenIE 2021 / 5

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 13 - Rb. Midden-Nederland 9 september 2021, Schilderen op nummer

Auteursrecht Nr. 13 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 9 september 2021 IEF 20182 ECLI:NL:RBMNE:2021:4340 Schilderen op nummer Eiseres sub 1, Eiseres sub 2 BV tegen Gedaagde BV Art. 3:296 BW Verstekprocedure. Inbreuk schilderwerken voor schi...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Inhoud 2021 / 4

Verkorte inhoud Artikelen Terugblik Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld

Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld1 Anke Moerland Dr. A. Moerland is universitair hoofd­ docent intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Maastricht. 1 Deze bijdrage is gebaseerd op een e ­ erdere ...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’

Indicatoren voor ‘eenzelfde situatie feitelijk’ Lars Braams Mr. L.J. Braams is advocaat te Woerden Inleiding Dit artikel bevat een observatie op welke wijze in de periode 2015-2020 in de Nederlandse IE- rechtspraak invulling werd gegeven aan het...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft

De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft Paul Steinhauser Mr. Paul Steinhauser is jurist IE te B ­ loemendaal, oud-advocaat en oud-­ redacteur van BIE. 1 Zie in dit verband ook het artikel “Een kleine geschie...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Artikel
G1/19: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computer- geïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties

G119: de nieuwe EPO standaard voor de octrooieerbaarheid van computergeïmplementeerde uitvindingen, algoritmen en simulaties Erik Visscher Er is lang uitgekeken naar G1191 van de Grote Kamer van Beroep GKvB van het Europees Octrooibureau EOB. In d...
PDF
BerichtenIE 2021 / 4

Terugblik
Merkenrecht

Terugblik Merkenrecht Josine van den Berg en Sjo Anne Hoogcarspel Josine van den Berg en Sjo Anne H ­ oogcarspel zijn beiden advocaat te ­Amsterdam. 1 HvJ EU 8 oktober 2020, C-45619 ECLI:EU:C:2020:813 Actiebolaget