of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Boekbespreking
W. Tilmann & C. Plassmann (red.), Unified Patent Protection in Europe, Oxford: Oxford University Press 2018

Boekbespreking W. Tilmann C. Plassmann red., Unified Patent Protection in Europe, Oxford: Oxford University Press 2018 1 Verordening EU nr. 12572012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Inhoud 2018 / 6

Verkorte inhoud Artikelen Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid – Moïra Truijens   242 Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid?

Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid Moïra Truijens Mr. M.M. Truijens is advocaat te Amsterdam. Ik dank Fleur Jeukens voor de assistentie bij het onderzoek van de rechtspraak. 1 M.M. Truijens, ’10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – h...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien − Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect

Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect Lars Braams Inleiding Vormen van rechtsmacht Wanneer een rechter zich “internationaal bevoegd” of “grensoversch...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Opinie: Mitshubishi v Duma, enige bespiegelingen

Opinie: Mitshubishi v Duma, enige bespiegelingen Marlies Wiegerinck Volgens het recente MishubishiDuma-arrest1 kan het merkrecht ook worden ingezet tegen het wegnemen van het merk van originele waren voorafgaand aan de import in de EER. Dit levert...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Terugblik
Modellenrecht 2018

Terugblik Modellenrecht 2018 Allard Ringnalda en Rutger Stoop Inleiding In de afgelopen twaalf maanden heeft het Hof van Justitie vier belangwekkende arresten over het ­modelrecht gewezen waarbij onder meer de reproductie ter illustratie, de tec...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Terugblik
Kwekersrecht 2018

Terugblik Kwekersrecht 2018 Hidde Koenraad Nationaal Europees De oogst van gepubliceerde nationale rechtspraak op het gebied van het kwekersrecht over de afgelopen periode december 2017 tot begin november 2018 is nogal mager. Er waren slechts ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 34 - HR 28 september 2018, Organik/Dow,

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 34 Hoge Raad 28 september 2018 Ook een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad valt binnen de reikwijdte van deze bepaling Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 554. In deze ­procedure is een zodanige rechtsbetrekking, bestaande ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 35 - HvJ EU 25 juli 2018, Mitsubishi/Duma

Merkenrecht Nr. 35 Hof van Justitie EU 25 juli 2018 IEF 17871 ECLI:EU:C:2018:594 C-12917 2  De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van richtlijn 89104EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 36 - HvJ EU 25 oktober 2018, Enercon II

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 36 Hof van Justitie EU 25 oktober 2018 ECLI:EU:C:2018:860 C-43317 P Enercon II Enercon GmbH tegen EUIPO Gamesa Eólica, SL ­registration certificate makes clear that the contested mark is registered as a fi...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraakin het kort / Merkenrecht
Nr. 37 - Gerecht EU 27 september 2018, Quinlan/Intersnack

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 36 Hof van Justitie EU 25 oktober 2018 ECLI:EU:C:2018:860 C-43317 P Enercon II Enercon GmbH tegen EUIPO Gamesa Eólica, SL ­registration certificate makes clear that the contested mark is registered as a fi...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 38 - Gerecht EU 3 oktober 2018, Wajos

Somit dürfte der Verbraucher die Waren als von dem Unternehmen stammend wahrnehmen, das durch die Wort- und Bildbestandteile auf den genannten Verpackungen identifiziert wird, die aufgrund ihrer Grö
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 39 - Gerecht EU 15 november 2018, Flexagil

Nr. 39 Gerecht EU 15 november 2018 Nr. 40 Hof Den Haag 27 november 2018 ECLI:EU:T:2018:791 T-83117 IEF 18124 ECLI:NL:GHDHA:2018:3160 Flexagil I-MOP DRH Licensing Managing AG tegen EUIPO Merck KGaA I-MOP GmbH Tegen BBIE   Art. 15 lid 1 GMe...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 40 - Hof Den Haag 27 november 2018, I-MOP

Nr. 39 Gerecht EU 15 november 2018 Nr. 40 Hof Den Haag 27 november 2018 ECLI:EU:T:2018:791 T-83117 IEF 18124 ECLI:NL:GHDHA:2018:3160 Flexagil I-MOP DRH Licensing Managing AG tegen EUIPO Merck KGaA I-MOP GmbH Tegen BBIE   Art. 15 lid 1 GMe...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 41 - Rb. Amsterdam (vzr.) 29 november 2018, Dutch Brand House/ Adidas

Art. 2.11, lid 1, sub c BVIE Of het Teken voor sommige waren en diensten in de klassen waarop het depot ziet niet beschrijvend is, kan in het midden blijven. De bevoegdheid van het hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Modellenrecht
Nr. 42 - HR 2 november 2018, Spin Master/High5 Products II

Art. 2.11, lid 1, sub c BVIE Of het Teken voor sommige waren en diensten in de klassen waarop het depot ziet niet beschrijvend is, kan in het midden blijven. De bevoegdheid van het hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 43 - Hof Amsterdam 9 oktober 2018, Dobla/Chocolate King

HR: mogelijk is dat de Uniewetgever met de verordening heeft beoogd om voor voorlopige en beschermende maatregelen als in art. 90 GModVo ­bedoeld, een verplichte uitzondering te maken op het in de considerans punt 29 uitgesproken streven specialis...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 44 - Hof Amsterdam 27 november 2018, Nomenta/ Nikki

Nr. 44 Hof Amsterdam 27 november 2018 IEPT20181127 NomentaNikki Nomenta Industries HK Ltd. Tegen Nikki Amsterdam B.V. Auteursrechtongeoorloofde mededinging Nr. 45 Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:5007 UngaBoost Loyalty ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht/ongeoorloofde mededinging
Nr. 45 - Rb. Oost-Brabant 10 oktober 2018, Unga/Boost Loyalty

Nr. 44 Hof Amsterdam 27 november 2018 IEPT20181127 NomentaNikki Nomenta Industries HK Ltd. Tegen Nikki Amsterdam B.V. Auteursrechtongeoorloofde mededinging Nr. 45 Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:5007 UngaBoost Loyalty ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Procesrecht
Nr. 46 - Rb. Den Haag (vzr.) 19 november 2018, TVS/Revo

Art. 10 Aw miniaturen De afzonderlijke miniatuurproducten zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Het betreft immers miniaturen van bestaande producten, welke producten deels groeien in de natuur en voor het overige door anderen zijn gemaak...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Procesrecht/auteursrecht
Nr. 47 - Rb. Den Haag 10 oktober 2018, Philips/Lidl

Art. 10 Aw miniaturen De afzonderlijke miniatuurproducten zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Het betreft immers miniaturen van bestaande producten, welke producten deels groeien in de natuur en voor het overige door anderen zijn gemaak...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Mediarecht
Nr. 48 - Rb. Den Haag (vzr.) 6 november 2018, Sun Protection Factor test

Art. 110 lid 2 Rv Philips’ verzoek om verwijzing van de gehele zaak naar de rechtbank ­Midden-Nederland wordt afgewezen. Nu de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de zaak tussen Philips en Lidl Nederland en er dus geen grond is die zaak naar ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Prioriteiten op orde – Dick van Engelen  182 Terugblik Merkenrecht 2017-2018 – Maarten Schut en Lotte Oranje  187 Rechtspraak Octrooirecht Nr. 20 HR 8 juni 2018, rosuvastatine, IEF 17755 ECLI:NL:HR:2018:854 beschermings...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Artikelen
Prioriteiten op orde

Prioriteiten op orde Dick van Engelen Prof. dr. Th.C.J.A. van Engelen is bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom, Proces- en Transactiepraktijk, Universiteit Maastricht en advocaat te Utrecht. 1 Van Engelen, ‘Vermogensrechten op onstoffelijke...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Terugblik
Merkenrecht 2017-2018

Terugblik Merkenrecht 2017-2018 Maarten Schut en Lotte Oranje Inleiding In het afgelopen jaar was er weer een ruim aanbod aan interessante merkenrechtspraak, op een grote verscheidenheid aan onderwerpen. In het onderstaande overzicht ligt de nad...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 20 - HR 8 juni 2018, Rosuvastatine

Rechtspraak Octrooirecht Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Resolution en ­AstraZeneca verweerster onder 1 ook als Astrazeneca B.V. geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die ­beperking. Deze benadering veronder...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 21 - HvJ EU 12 juni 2018, Louboutin/Van Haren

Merkenrecht Nr. 21 Hof van Justitie EU 12 juni 2018 IEF 17759 ECLI:EU:C:2018:423 C-16316 LouboutinVan Haren K. Lenaerts, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund, C. Vajda, E. Juhász, J.
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 22 - Hof Arnhem-Leeuwarden 21 augustus 2018, Rivafoam/Storopack

24Zo ligt aan beide uitsluitingen dezelfde ratio ten grondslag: HvJ 14 september 2010, C-4809P Lego JurisBHIM, r.o. 43 en 46. De uitleg van de techniekuitsluiting in het modellenrecht verschilt enigszins van die in het merkenrecht: HvJ 8 maart 201...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 23 - HvJ EU 5 juli 2018, Jägermeister/EUIPO

die beslissing, door later als recht te vinden dat de merkenrechtelijke techniekuitsluiting bij nader inzien toch alle functionele vormen betrof ongeacht het voorhanden zijn van alternatieven zodat de voorlichting door deskundigen, achteraf bescho...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 24 - HvJ EU 6 september 2018, Bundesverband Souvenir - Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 24 HvJ EU 6 september 2018, IEF 17977 ECLI:EU:C:2018:673 C-48816P Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise EUIPO Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV tegen EUIPO Freistaat Bayern Feit...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 25 - Gerecht EU 12 juli 2018, Lotte/EUIPO

Nr. 25 Gerecht EU 12 juli 2018, Nr. 26 Hof Den Haag 14 augustus 2018 IEF 17857 IEFbe 2665 ECLI:EU:T:2018:438 T-4117 IEF 17915 ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 LotteEUIPO XPorsche Lotte Co. Ltd tegen EUIPO Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH Appel...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 26 - Hof Den Haag 14 augustus 2018, X/Porsche

Nr. 25 Gerecht EU 12 juli 2018, Nr. 26 Hof Den Haag 14 augustus 2018 IEF 17857 IEFbe 2665 ECLI:EU:T:2018:438 T-4117 IEF 17915 ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 LotteEUIPO XPorsche Lotte Co. Ltd tegen EUIPO Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH Appel...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 27 - Rb. Noord-Holland (vzr.) 5 september 2018, Nikki.Amsterdam/Nomemta

Art. 1019h Rv Gevorderde proceskostenvergoeding ex art. 1019h Rv wordt afgewezen. Ambtshalve beoordeling toepasselijkheid 1019h Rv. 1019h Rv alleen van toepassing voor zover de vraag aan de orde is of de vermeende inbreuk­ maker zonder toestemming...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Modellenrecht
Nr. 28 - Rb. Den Haag 18 juli 2018, Happy Cocooning/Arpe

Modellenrecht Nr. 28 Rb. Den Haag 18 juli 2018 IEF17854 ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 Happy CocooningArpe Happy Cocooning B.V. tegen Arpe B.V. Art. 10 lid 1 GModVo geïnformeerde gebruiker Hoewel aan de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau m...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Modellenrecht
Nr. 29 - Rb. Den Haag (vzr.) 27 juli 2018, Plus 100/Van der Garde Buiten- leven

Modellenrecht Nr. 28 Rb. Den Haag 18 juli 2018 IEF17854 ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 Happy CocooningArpe Happy Cocooning B.V. tegen Arpe B.V. Art. 10 lid 1 GModVo geïnformeerde gebruiker Hoewel aan de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau m...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht/bedrijfsgeheimen
Nr. 30 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 juni 2018, CTS/X

Auteursrecht bedrijfsgeheimen Nr. 31 Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018 vonnis in incident IEF 17908 ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 Nr. 30 Rechtbank Midden-Nederland vzr. 8 juni 2018 WärtsiläX et al. IEF 17808 ECLI:NL:RBMNE:2018:2870 Wärtsil...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht/bedrijfsgeheimen
Nr. 31 - Rb. Midden-Nederland 8 augustus 2018, Wärtsilä/X et al.

Auteursrecht bedrijfsgeheimen Nr. 31 Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018 vonnis in incident IEF 17908 ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 Nr. 30 Rechtbank Midden-Nederland vzr. 8 juni 2018 WärtsiläX et al. IEF 17808 ECLI:NL:RBMNE:2018:2870 Wärtsil...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 32 - HvJ EU 7 augustus 2018, Coöperatieve vereniging SNB-REACT/Mehta

Procesrecht Nr. 32 HvJ EU 7 augustus 2018 Nr. 33 Rb. Den Haag 27 juni 2018 IEF 17802 ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 NovomaticBetsoft en Carmanco ECLI:EU:C:2018:639 C-52117 SNB-REACTMehta Coöperatieve vereniging SNB-REACT U.A. tegen Deepak Mehta Art. ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 33 - Rb. Den Haag 27 juni 2018, Novomatic/Betsoft en Carmanco

Procesrecht Nr. 32 HvJ EU 7 augustus 2018 Nr. 33 Rb. Den Haag 27 juni 2018 IEF 17802 ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 NovomaticBetsoft en Carmanco ECLI:EU:C:2018:639 C-52117 SNB-REACTMehta Coöperatieve vereniging SNB-REACT U.A. tegen Deepak Mehta Art. ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

Verkorte inhoud Themanummer: Op weg naar een unitair IE-recht Redactioneel Op weg naar een unitair IE-recht – de redactie   146 Artikelen Ontwaken uit de Europese droom. Hoe het unitair karakter van het EU
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Redactioneel
Op weg naar een unitair IE-recht

Redactioneel Op weg naar een unitair IE
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Ontwaken uit de Europese droom: Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt

Ontwaken uit de Europese droom Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt Tobias Cohen Jehoram 1.Inleiding Waar de harmonisatie van het merkenrecht redelijk succesvol is geweest
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Octrooi- en Unierecht

Octrooi- en Unierecht Toon Huydecoper Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is oud-AG bij de Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. 1 Intussen verdient natuurlijk wel vermelding, dat de Unie blijkens art. 17 lid 2 van het Handvest van de Grondrechten v...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa Bernt Hugenholtz 1.Inleiding Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daad­ werkelijke eenmaking van het auteursrecht in de ­Europese Unie...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw Waar liggen de cassatieonmogelijkheden in IE-zaken Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser1 1. Inleiding De cassatieprocedure is een geheel eigen procedure, met eigen procesrecht, maar ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans?

Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans Reactie op T.M. Blomme, ‘Clearing the Way’ Jaap Bremer Mr. J.J.E. Bremer is advocaat te Den Haag. 1De balance of convenience test is afkomstig van de House of Lords Lord Diplock in ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 19 - Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Schadevergoeding wegens gebruik illegale software

Rechtspraak in het kort Procesrecht Nr. 19 Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018 IEF 17783 Schadevergoeding wegens gebruik illegale software 1. SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE B.V. 2. SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC. tegen 1. AIROPACK...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

Verkorte inhoud Artikelen Seaweed and mushrooms on the IP-menu. Travelling along the ­boundaries for the protection of biological products and inventions – Bart van Wezenbeek en Tjeerd Overdijk  110 Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsr...