of filter op
2078 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging

Terugblik Ongeoorloofde mededinging Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda Inleiding In het afgelopen jaar is slechts een gering aantal ­opmerkelijke uitspraken over oneerlijke mede­ dinging gepubliceerd. Hoewel geen daarvan baanbrekend is, behan...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 14 - HvJ EU 6 december 2017, Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 14 Hof van Justitie 6 december 2017 IEF 17329 ECLI:EU:C:2017:941 C-23016 Coty Germany GmbHParfümerie Akzente GmbH R. Silva de Lapuerta, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin en E. Regan Coty Germany GmbH tegen Parfüme...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 15 - HvJ EU 8 maart 2018, Doceram/CeramTec

Modellenrecht Nr. 15 HvJ 8 maart 2018 IEF 17542 ECLI:EU:C:2018:172 C-39516 DoceramCeramTec M. Ile
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - HvJ EU 20 december 2017, Schweppes/Red Paralela

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 HvJ EU 20 december 2017, C-29116 ECLI:EU:C:2017:990, IEF 17369 SchweppesRed Paralela Schweppes SA tegen Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL Schweppes International hee...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - HR 5 januari 2018, Primagaz

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 HvJ EU 20 december 2017, C-29116 ECLI:EU:C:2017:990, IEF 17369 SchweppesRed Paralela Schweppes SA tegen Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL Schweppes International hee...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Hof Den Haag 9 januari 2018, Spirits/FKP

echter eigendom van Primagaz gebleven en vertegenwoordigt deze in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde. Ook indien wel zou kunnen worden gezegd dat het merk van Primagaz is uitgeput, kan zij zich niettemin tegen het gebrui...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Inhoud 2018 / 2

Verkorte inhoud Artikel Enkele opmerkingen bij de aankomende Wet bescherming bedrijfs­ geheimen – Maarten Schut  54 Berichten uit het buitenland Germany, a legal report Trademarks, designs, patents and unfair com­ petition
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Artikel
Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfs­geheimen

Enkele opmerkingen bij de aankomende Wet bescherming bedrijfsgeheimen Maarten Schut Mr. drs. M. Schut is advocaat te Amsterdam. 1 C.J.J.C. van Nispen, ‘Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim’, BIE 2018, p. 2-9. 2 Richtlijn EU 2016...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report; Trademarks, designs, patents and unfair competition

Berichten uit het buitenland Germany, a legal report Trademarks, designs, patents and unfair competition Ulrich Hildebrandt Prof. dr. Ulrich Hildebrandt is partner at SKW Schwartz Rechtsanwälte Berlin and foreign correspondent for BIE. 1 My speci...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2017

Terugblik Octrooirecht 2017 Julian Eck, Dirk Henderickx en Matthijs Schonewille Mr. J.M Eck, mr. D.W.R. Henderickx en mr. M.R.A. Schonewille zijn werkzaam als advocaat te Amsterdam. 1 UK Supreme Court 12 juli 2017, 2017 UKSC 48 ActavisEli Lilly....
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 8 - Hof Den Haag 7 november 2017, Leo Pharma/Sandoz

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 8 Hof Den Haag 7 november 2017 IEF 17255 ECLI:NL:GHDHA:2017:4029 Leo PharmaSandoz Mrs. Blok, Kalden en Van Nispen LEO PHARMA AS, tegen SANDOZ B.V. Samenvatting Art. 254 Rv jo. art. 75 lid 1 sub a Row jo. art. 56 EOV ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 9 - HvJ EU 27 september 2017, Nintendo/BigBen

partijen en rol spelen, zoals de rechtbank in 2017 bij herhaling wel heeft gedaan.13 Of het hof een andere benadering voorstaat dan de rechtbank valt daaruit mijns inziens echter niet af te leiden. Het vonnis in eerste aanleg is gewezen in mei 201...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 10 - HR 19 januari 2018, Diplomatic Card/Forax

Auteursrecht mate vrijlaat om soortgelijke of zelfs identieke programma’s tot stand te brengen, mits zij zich van plagiaat onthouden. Nr. 10 Hoge Raad 19 januari 2018 Als de functionaliteit van een computerprogramma auteursrechtelijk zou kunnen...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 11 - HvJ EU 19 oktober 2017, MERCK

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 11 HvJ EU 19 oktober 2017 IEF 17191 ECLI:EU:C:2017:771 MERCK Merck KGaA tegen Merck Co Inc Merck Sharp Dohme Corp MSD Sharp Dohme GmbH Art. 109 lid 1 onder a GMVo Eiseres Merck is in het Verenigd Koninkr...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 12 - HvJ EU 23 november 2017, Shower Green

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 11 HvJ EU 19 oktober 2017 IEF 17191 ECLI:EU:C:2017:771 MERCK Merck KGaA tegen Merck Co Inc Merck Sharp Dohme Corp MSD Sharp Dohme GmbH Art. 109 lid 1 onder a GMVo Eiseres Merck is in het Verenigd Koninkr...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 13 - HvJ EU 11 oktober 2017, Cactus

de Unie, moet worden beschouwd als een nationaal merk dat is ingeschreven in de lidstaat van de merkhouder, tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 GMVo anders wordt bepaald. De vordering tot revindicatie die artikel 18 toekent is beperkt tot het ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Boekbespreking
Mo’ money: proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-­zaken

Boekbespreking Mo’ money: proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken 1ECLI:NL:GHDHA:2017:1761. 2ECLI:NL:RBDHA:2017:10171. 1.“Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken.” Daarop promoveerde ­Charlotte Vrende...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Inhoud 2018 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim – Constant van Nispen   2 Het hulpverzoek in nationale procedures – Daan de Lange   10 Auteursrecht Nr. 2 Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017, TrackVijverberg, IEF ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim

Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU en redacteur van dit blad. 1 BIE 2014, p. 157-162 en 180-187. 2 Richtlijn EU 2016943 van he...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Het hulpverzoek in nationale procedures

Het hulpverzoek in nationale procedures1 Daan de Lange2 1 Dit artikel is een bewerking van een AIPPI lezing uit 2015. De slides daarvan zijn te vinden op http:www.aippi.nlnl2015.htm. De auteur dankt Pien Ebbink voor het actualiseren van de recht...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Varen zonder kompas. Naar een duidelijker kader voor de vordering tot winstafdracht

Varen zonder kompas. Naar een duidelijker kader voor de vordering tot winstafdracht1 Tom Gladinez2 Inleiding 1. In tegenstelling tot het gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, biedt het Belgische i­ntellectuele eigendomsrecht de bena...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2017

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2017 Rein-Jan Prins Avocat à la Cour, Aix en Provence LSCM Associés 1 Cass. Civ. 25.01.2017, n
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties

Terugblik Procesrechtsancties Constant van Nispen en Titia Deurvorst Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Mr. T.E. Deurvorst is advocaat te Amsterdam. Beiden zijn redacteur van dit blad. 1 Wij bespreken ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Terugblik
Handelsnaam-/domeinnaamrecht

strijd zou zijn met art. 13 omdat de Poolse regeling naar zijn mening niet als zodanig, maar als schadebegrotingsmethode, moest worden beschouwd. ­Indien de vordering tot vergoeding van de dubbele vergoeding de daadwerkelijk geleden schade duideli...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 1 - Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, Mitsubishi/Duma

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 1 Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017 IEFbe 2093 MitsubishiDuma Mrs. Lybeer, Van Santvliet en Herregodts Mitsubishi Corp. en Mitsubishi Caterpillar Forklift tegen Duma Forklifts en G.S. International BVBA. Samenvatt...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 2 - Rb. Rotterdam 4 oktober 2017, Track/Vijverberg

Auteursrecht Nr. 2 Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017 IEF 17155 ECLI:NL:RBROT:2017:7560 TrackVijverberg Mrs. Heevel, Santema en Diekman 8. Vijverberg te veroordelen de door Track als gevolg van de inbreuk geleden schade te vergoeden te begroten o...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 3 - Hof Amsterdam 19 december 2017, Vormkenmerk Capri Sun

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 3 Hof Amsterdam 19 december 2017 IEF 17379 Vormmerk Capri Sun in dezelfde mate de hiervoor beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Daarnaast volgt uit het arrest van het HvJ EU in de zaak PhilipsReming...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 4 - HvJ EU 20 december 2017, Campagner Sorbet

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 3 Hof Amsterdam 19 december 2017 IEF 17379 Vormmerk Capri Sun in dezelfde mate de hiervoor beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Daarnaast volgt uit het arrest van het HvJ EU in de zaak PhilipsReming...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 5 - HvJ EU 19 oktober 2017, Baucherlwärmer

bruikgemaakt van die BOB om openlijk een daarmee verband houdende smaakeigenschap te claimen. Art. 103 lid 2 sub a onder ii van Verordening nr. 13082013 voorheen: art. 118 quaterdecies lid 2 sub a onder ii Integrale-GMO-verordening Het gebruik va...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Handelsnaamrecht
Nr. 6 - Rb. Den Haag 30 november 2017, Stichting Sigillis Regiis Praesidio/Royal Dutch Holding

Handelsnaamrecht Procesrecht Nr. 6 Rechtbank Den Haag 30 november 2017 IEF 17389 ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 Nr. 7 Rechtbank Den Haag 8 november 2017 IEF17252 ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 Stichting Sigillis Regiis PraesidioRoyal Dutch Holding Adidas...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 7 - Rechtbank Den Haag 8 november 2017, Adidas/H&M

Handelsnaamrecht Procesrecht Nr. 6 Rechtbank Den Haag 30 november 2017 IEF 17389 ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 Nr. 7 Rechtbank Den Haag 8 november 2017 IEF17252 ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 Stichting Sigillis Regiis PraesidioRoyal Dutch Holding Adidas...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Artikel
Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk. Een korte signalering over beschermingsomvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court

Terug van weggeweest equivalentie in het Verenigd Koninkrijk Een korte signalering over beschermings­ omvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court Rutger Kleemans Mr. R.M. Kleemans is advocaat te Amsterdam. 1 UK Supreme Cour...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Terugblik
Kwekersrecht 2017

Terugblik Kwekersrecht 2017 Hidde Koenraad Toevoeging van onderscheidende eigenschap na afloop technisch onderzoek Op 8 juni 2017 wees het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest voor de verleningspraktijk van communautaire kwekersrechte...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 26 - UK Supreme Court 12 juli 2017, Actavis/Lilly

Rechtspraak Octrooirecht although it is followed by another sentence, namely “nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims”. Nr. 26 UK Supreme Court 12 juli 2017 2017 UKSC 48 ActavisLilly Lords Neuberger, Man...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 27 - HR 3 november 2017, MSD/Teva

Nr. 27 Hoge Raad 3 november 2017 IEF 17241 ECLI:NL:HR:2017:2807 MSDTeva Mrs. Numann, Snijders, Polak, Du Perron en Kroeze Merck Sharp Dohme Corp., voorheen genaamd Schering Corporation, te White Station NJ, USA, eiseres tot cassatie, advocaten: m...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Handelsnaamrecht
Nr. 28 - Hof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel

Handelsnaamrecht Gerechtshof
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 29 - HR 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL

Auteursrecht Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015 en Hof van Justitie EU 14 juni 2017 procedure waren betrokken, vindt geen steun in Europese of nationale wetgeving. Zonder nadere motivering valt ook niet in te zien waarom Brein geen rechtens te res...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 30 - Vzr. Rb. Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion

Rechtspraak in het kort 1 IEF 16625. 2 HR 14 april 2017, NovartisSun, ECLI:NL:HR:2017:692, r.o. 3.4.3 Octrooirecht ding om een ander op te doen ­helderen bijvoorbeeld door verzending van een sommatiebrief. Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 31 - Hof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs

twee-wekelijks of maandelijks te ver. Dit leidt ertoe dat de tijdsaanduiding van ongeveer een week niet in de ingeroepen conclusies mag ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent. Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017 IEF 169...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 32 - HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton

twee-wekelijks of maandelijks te ver. Dit leidt ertoe dat de tijdsaanduiding van ongeveer een week niet in de ingeroepen conclusies mag ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent. Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017 IEF 169...
BerichtenIE 2017 / 6

Inhoud 2017 / 6

PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
A comparison of the prior art definition in Europe and the United States

A comparison of the prior art definition in Europe and the United States Ulrike Jacobi Dr. U.G. Jacobi is masterstudent Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens Europees octrooigemachtigde. 1 Harvard Law Review, ‘Patent l...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
Clearing the way

Clearing the way Theo Blomme mr. ir. T.M. Blomme is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad. 1 High Court 23 oktober 2001, Smithkline Beecham v Generics UK Ltd 2001 EWHC 563 Pat. 2 Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:20...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk

23 In HR 22 juni 2012 ECLI:NL:PHR: 2012:BW4006, IER 201259 PharmachemieGlaxo Group is uitgemaakt dat opname in de G-standaard – anders dan het verkrijgen van een marktvergunning – een voorbehouden handeling betreft. 24 Ik realiseer mij dat de octr...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Terugblik
Modellenrecht 2016-2017

Terugblik Modellenrecht 2016-2017 Akiva Friedmann en Rutger Stoop Inleiding De auteurs zijn beiden advocaat te Amsterdam. 1 Gerechtshof Den Haag 29 maart 2016, IEF 15864 ECLI:NL:GHDHA:2016: 928 KOZAdinco. 2 Vzr. Rechtbank Den Haag 20 februari 2...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak | Octooirecht / Procesrecht
Nr. 22 - Rb. Den Haag 8 februari 2017, Archos/Philips

Rechtspraak Octrooirecht Procesrecht Nr. 22 Rechtbank Den Haag 8 februari 2017 IEF 16583 ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 ArchosPhilips Mrs. Brinkman, Aalbers en De Vries de rechtspersoon naar buitenlands recht Archos S.A., gevestigd te Igny Frankrijk, ei...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak | Onrechtmatige Daad
Nr. 23 - HR 19 mei 2017, Allround/Simstars

Nr.23 Hoge Raad 19 mei 2017 IEF 16806; ECLI:NL:HR:2017:938 (All Round / Simstars – slaafse nabootsing sieraden) motingsmotiveringsplicht voor Philips. Zij neemt die verzwaarde stelplicht uiteindelijk niet aan, mede ­omdat Archos daar niet om had...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 24 - Rb. Den Haag 1 februari 2017, Bayer/OCNL

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017 IEF 16625 ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 1 HvJEU 19 juli 2012, Neurim PharmaceuticalsComptroller-General of Patents, C-13011 IEF 11598. Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 febru...