of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak | Onrechtmatige Daad
Nr. 23 - HR 19 mei 2017, Allround/Simstars

tingsmotiveringsplicht voor Philips. Zij neemt die verzwaarde stelplicht uiteindelijk niet aan, mede ­omdat Archos daar niet om had gevraagd, en omdat uit de stellingen van Archos bleek dat zij reeds over concrete gegevens beschikte. Maar in het a...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 24 - Rb. Den Haag 1 februari 2017, Bayer/OCNL

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017 IEF 16625 ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 1 HvJEU 19 juli 2012, Neurim PharmaceuticalsComptroller-General of Patents, C-13011 IEF 11598. Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 febru...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 25 - Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2017, Eli Lilly/Sandoz

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017 IEF 16625 ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 1 HvJEU 19 juli 2012, Neurim PharmaceuticalsComptroller-General of Patents, C-13011 IEF 11598. Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 febru...
BerichtenIE 2017 / 5

Inhoud 2017 / 5

PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland

Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland Paul Tjiam Mr. P.L. Tjiam is advocaat te Amsterdam. De auteur bedankt zijn collega’s Marian Wijermars voor haar hulp bij het verzamelen van oude literatuur en Adrie Bijl voor zijn hulp bi...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw

134 Verwezen kan worden naar de integratie van het Benelux merkenrecht met het Benelux modellenrecht die resulteerde in het huidige Benelux-Verdrag inzake de Indus­ triële Eigendom dat op 1 september 2006 in werking trad de nieuwe Merkenrichtlijn ...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten

Samenloop of botsing Cumulatie van IE-rechten Toon Huydecoper Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. 1 Mij is ook gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing. De passage waar deze no...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Terugblik
2016-2017; een jaar merkenrechtspraak

Terugblik 2016-2017 een jaar merkenrechtspraak Syb Terpstra en Simone Poot Mr. S.T.M. Terpstra en mr. S.A.P. Poot zijn werkzaam als advocaat te Amsterdam. De auteurs zijn grote dank verschuldigd aan Lenneke van Gaal en Tobias Cohen Jehoram voor...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 15 - HR 14 april 2017, Sun/Novartis

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 15 Hoge Raad 14 april 2017 IEF 16723 ECLI:NL:HR:2017:692 SunNovartis Mrs. E.J. Numann, G. Snijders, G. de Groot, M.V. Polak en M.J. Kroeze Art. 419 j
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - Rb. Midden-Nederland 17 maart 2017, Dutch Design Netherlands/Sensa

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 17 maart 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 IEF 16725 Dutch Design NetherlandsSensa Dutch Design Netherlands BV tegen Sensa Vloeren BV Art. 1019h Rv De aan de pleitnota g...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - Rb. Den Haag 19 april 2017, NXP/Infineon

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 17 maart 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 IEF 16725 Dutch Design NetherlandsSensa Dutch Design Netherlands BV tegen Sensa Vloeren BV Art. 1019h Rv De aan de pleitnota g...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Rb. Den Haag 26 april 2017, Tommy Hilfiger/Soob Management

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017 IEF 16745 Tommy HilfigerSoob Management Tommy Hilfiger Licensing c.s. tegen Stichting Soob Managament. Art. 139 Rv Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen,...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 19 - Hof Den Haag 28 februari 2017, Heksenkaas/Witte Wievenkaas

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017 IEF 16745 Tommy HilfigerSoob Management Tommy Hilfiger Licensing c.s. tegen Stichting Soob Managament. Art. 139 Rv Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen,...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 20 - Hof Den Bosch 11 april 2017, Converse en Kesbo Sport/Aspo en Dieseel

de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. Het hof is daarnaast van oordeel dat er sprake is ...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht / Modellenrecht
Nr. 21 - Rb. Den Haag 26 april 2017, Eichholtz/Gedaagde

de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. Het hof is daarnaast van oordeel dat er sprake is ...
BerichtenIE 2017 / 4

Inhoud 2017 / 4

BerichtenIE 2017 / 3

Inhoud 2017 / 3

PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC

Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC Stefan Molin   Mr. S. Molin is advocaat te Amsterdam. 1 Of eerder, per de datum van inwerkingtreding van een eventueel terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Plausibiliteit in het octrooirecht

Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de lidstaten die een dergelijke uittreding wensen, vermoedelijk alleen maar sterker maken. De UPCA zou pas in werking treden als niet alleen het ­Verenigd Koninkrijk maar ook Duitsland zijn ratificatie heeft vo...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot

Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot1 Jeroen den Hartog Zoals Pot in zijn lezenswaardige artikel terecht aangeeft, is plausibiliteit een ‘hot item’. Pot refereert daarbij aan een lezing op Young EPLAW waar de juri...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging

Terugblik Ongeoorloofde mededinging Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda Inleiding Deze terugblik besteedt aandacht aan de ontwikkelingen binnen het leerstuk ongeoorloofde mededinging in de periode januari 2016 tm mei 2017. De focus ligt net al...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (part 2)

Niet alleen het gebruik van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig in de zin van art. 39 TRIPs ook het enkele verkrijgen van bedrijfsgeheimen kan onrechtmatig zijn, als die verkrijging strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. ­Organik wist of had moet...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 9 - Rb. Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016 IEF 16267, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 Guy Laroche4 Every Ware mr. Knijff de rechtspersoon naar buitenlands recht Societé Guy Laroche SAS, gevestigd te Parijs Frankrijk, eiseres in c...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 10 - HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit

Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016 Zaak C-22315 ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 combitCommit Mrs. Ile
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Procesrecht
Nr. 11 - Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik

men, in een of meer andere taalgebieden juist wel. Concreet: rechtbank Den Haag oordeelt over handelingen van een Nederlandse onderneming die alleen in Nederland plaatsvinden. De merkhouder roept een Uniemerk in dat in het Nederlands zeer beschrij...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 12 - Hof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016 IEF 16477 HTWPermavoid HTW Infiltratietechniek B.V., tegen Permavoid Limited, Art. 53 lid 2 Row In conclusie 1 van EP 727 is de funderingslaag ‘sub-base layer’ verm...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 13 - Hof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s.

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016 IEF 16477 HTWPermavoid HTW Infiltratietechniek B.V., tegen Permavoid Limited, Art. 53 lid 2 Row In conclusie 1 van EP 727 is de funderingslaag ‘sub-base layer’ verm...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 14 - Hof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer

Art. 75 lid 1 onder a j
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Boekaankondiging
prof. mr. P.H. Blok (red.), Big Data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

Boekaankondiging Prof. Mr. P.H. Blok red., Big data en het recht. Een overzicht van het ­juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, ­Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 2017 176 p., prijs: € 45. Met bi...
BerichtenIE 2017 / 2

Inhoud 2017 / 2

PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Interview
Mr. Paul de Heij

Interview Mr. Paul de Heij Alexander Tsoutsanis en Daan de Lange Dit interview is op 9 maart 2017 afgenomen door redacteuren mr. dr. A. Tsoutsanis universitair docent IE aan de Universiteit van Amsterdam en mr. D.F. de Lange beiden tevens advo...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Artikel
Partiële prioriteit gerepareerd

iedere octrooizaak leert. De zaak moet worden opgelost, maar je leert ook over die techniek en je leert ook hoe dat uitvinden in werkelijkheid gaat. Vroeger dacht ik over een uitvinding, zoals een kind daarover denkt. Er loopt een excentrieke mene...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2016

Terugblik Octrooirecht 2016 Léon Dijkman, Julian Eck, Peter de Lange en Marijn van der Wal Inleiding Het octrooirecht is in 2016 volop in beweging geweest. Zo weten wij inmiddels dat virtuele huisdieren voor octrooirechtelijke bescherming in aan...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Opinie
Doorlooptijden IE-zaken rechtbank Den Haag verder toegenomen

28 Rb. Den Haag 15 januari 2016, ECLI:RBDHA:2016:334, JGR 20163 m.nt. Lisman Warner-Lambert CompanyCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen. die betrekking hadden op het gebruik van pregabaline bij eerdere medische indicaties, terwijl een tweed...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (part 1)

Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition Part 1 Ulrich Hildebrandt Introduction During the past year, the German law on trademark, design and unfair competition has mainly been amended by case law. German courts fil...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Rechtspraak | Procesrecht
Nr. 5 - Vzr. Rb. Amsterdam 12 januari 2017, Spin Master/High5

Rechtspraak Procesrecht Nr. 5 Vzr. Rechtbank Amsterdam 12 januari 2017 IEF 16496 ECLI:NL:RBAMS:2017:298 2.2. Op 16 januari 2015 is op naam van Spin Master en onder nummer 002614669-0002 een Gemeenschapsmodel voor haar speelballetjes geregistreerd...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Rechtspraak | Procesrecht
Nr. 6 - Rb. Amsterdam 3 februari 2017, X/Pixfund

Haarlem De voorzieningenrechter te Haarlem was in 2011 voorzichtiger Vzgr. Rechtbank Haarlem, 13 januari 2011, LJN: BP0662, Keezbord.nlKeezenspel.nl c.s., IEF 9334 en weigerde zowel om een ex-parte beschikking op grond van een Gemeenschapsmodel af...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Rechtspraak | Procesrecht
Nr. 7 - Vzr. Rb. Rotterdam 8 en 9 februari 2017, Heraeus/Biomet

8 Zie rechtspraak.nl de drie instanties hebben echter verschillende bewoordingen voor het overgangsrecht gekozen bij de rechtbanken: “met ingang van 1 april 2017, tenzij voor die datum vonnis is bepaald”, bij de hoven: “met ingang van 1 april 2017...
PDF
BerichtenIE 2017 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 8 - Rb. Den Haag 26 oktober 2016, Porsche/X

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 8 Rechtbank Den Haag 26 oktober 2016 IEF 16337, ECLI:NL:RBDHA:2016:12775 Prsche Dr. Ing. h.c.F. Porsche Aktiengeschellschaft tegen X Art. 2.28 j
BerichtenIE 2017 / 1

Inhoud 2017 / 1

PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Artikel
A Call for Caution - Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming

A Call for Caution Het nieuwe recht van merkhouders tegen goederen in transit en de bewijslast voor niet-inbreuk in het land van eindbestemming Martin Senftleben en Lotte Anemaet Hoogleraar Intellectuele Eigendom en Directeur, Kooijmans Instituu...
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Artikel
Pandrecht en beslag op een octrooiaanvrage - en hun lot na de toekenning van het octrooirecht

Pandrecht en beslag op een octrooiaanvrage en hun lot na de toekenning van het octrooirecht Matthijs van Essen Inleiding Vermogensrechtelijke vraagstukken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten IE-rechten zijn doorgaans niet gemakkelijk...
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Artikel
De 'protective letter' niet langer 'protected' - Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten

De ‘protective letter’ niet langer ‘protected’ Het recht op afschrift van de grijsmakingsbrief in IE-zaken, en daarbuiten Alexander Tsoutsanis Mr. A. Tsoutsanis is advocaat te Amsterdam, universitair docent IE aan de Universiteit van Amsterdam e...
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2016

Frankrijk 2016 Rein-Jan Prins Avocat à la Cour te Aix en Provence LSCG Associés, Frankrijk-correspondent BIE. 1 Loi n
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties

Terugblik Procesrechtsancties De opslagtechnologieën volgen elkaar zo snel op dat de toegang tot juridische informatie kwetsbaar is geworden. Als alle softwarestandaarden veranderd zijn en eerder electronisch opgeslagen data onbereikbaar zullen zi...
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Rechtspraak | Handelsnaamrecht
Nr. 1 - Rb. Noord-Holland 25 oktober 2016, Bureau aan Zee/Buro aan Zee

Rechtspraak Nr. 1 Art. 1019h Rv De kantonrechter acht geen termen aanwezig tot veroordeling van verweerder in de reële proceskosten op grond van art. 1019h Rv, omdat verzoekster twee jaar lang niet actief bezig is geweest deze zaak op te lossen. ...
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 2 - Hof Den Haag 2 februari 2016, Janssen Pharmaceutica/Mylan

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016 IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 Janssen PharmaceuticaMylan Janssen Pharmaceuticals tegen Mylan B.V. Art. 75 lid 1 onder a Row j
PDF
BerichtenIE 2017 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 3 - Benelux-Gerechtshof 4 november 2016, Upper at Home/The Works

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 2 Hof Den Haag 2 februari 2016 IEF 15661, ECLI:NL:GHDHA:2016:152 Janssen PharmaceuticaMylan Janssen Pharmaceuticals tegen Mylan B.V. Art. 75 lid 1 onder a Row j