of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 5 - HvJ EU 19 oktober 2017, Baucherlwärmer

bruikgemaakt van die BOB om openlijk een daarmee verband houdende smaakeigenschap te claimen. Art. 103 lid 2 sub a onder ii van Verordening nr. 13082013 voorheen: art. 118 quaterdecies lid 2 sub a onder ii Integrale-GMO-verordening Het gebruik va...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Handelsnaamrecht
Nr. 6 - Rb. Den Haag 30 november 2017, Stichting Sigillis Regiis Praesidio/Royal Dutch Holding

Handelsnaamrecht Procesrecht Nr. 6 Rechtbank Den Haag 30 november 2017 IEF 17389 ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 Nr. 7 Rechtbank Den Haag 8 november 2017 IEF17252 ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 Stichting Sigillis Regiis PraesidioRoyal Dutch Holding Adidas...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 7 - Rechtbank Den Haag 8 november 2017, Adidas/H&M

Handelsnaamrecht Procesrecht Nr. 6 Rechtbank Den Haag 30 november 2017 IEF 17389 ECLI:NL:RBDHA:2017:15299 Nr. 7 Rechtbank Den Haag 8 november 2017 IEF17252 ECLI:NL:RBDHA:2017:12949 Stichting Sigillis Regiis PraesidioRoyal Dutch Holding Adidas...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Artikel
Terug van weggeweest; equivalentie in het Verenigd Koninkrijk. Een korte signalering over beschermingsomvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court

Terug van weggeweest equivalentie in het Verenigd Koninkrijk Een korte signalering over beschermings­ omvang in het VK na de pemetrexed beslissing van de Supreme Court Rutger Kleemans Mr. R.M. Kleemans is advocaat te Amsterdam. 1 UK Supreme Cour...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Terugblik
Kwekersrecht 2017

Terugblik Kwekersrecht 2017 Hidde Koenraad Toevoeging van onderscheidende eigenschap na afloop technisch onderzoek Op 8 juni 2017 wees het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest voor de verleningspraktijk van communautaire kwekersrechte...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 26 - UK Supreme Court 12 juli 2017, Actavis/Lilly

Rechtspraak Octrooirecht although it is followed by another sentence, namely “nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims”. Nr. 26 UK Supreme Court 12 juli 2017 2017 UKSC 48 ActavisLilly Lords Neuberger, Man...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 27 - HR 3 november 2017, MSD/Teva

Nr. 27 Hoge Raad 3 november 2017 IEF 17241 ECLI:NL:HR:2017:2807 MSDTeva Mrs. Numann, Snijders, Polak, Du Perron en Kroeze Merck Sharp Dohme Corp., voorheen genaamd Schering Corporation, te White Station NJ, USA, eiseres tot cassatie, advocaten: m...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Handelsnaamrecht
Nr. 28 - Hof Den Haag 19 september 2017, Parfumswinkel/Parfumswebwinkel

Handelsnaamrecht Gerechtshof
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 29 - HR 13 november 2015, Stichting Brein/Ziggo en XS4ALL

Auteursrecht Nr. 29 Hoge Raad 13 november 2015 en Hof van Justitie EU 14 juni 2017 procedure waren betrokken, vindt geen steun in Europese of nationale wetgeving. Zonder nadere motivering valt ook niet in te zien waarom Brein geen rechtens te res...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 30 - Vzr. Rb. Den Haag 12 mei 2017, Biogen/Celltrion

Rechtspraak in het kort 1 IEF 16625. 2 HR 14 april 2017, NovartisSun, ECLI:NL:HR:2017:692, r.o. 3.4.3 Octrooirecht ding om een ander op te doen ­helderen bijvoorbeeld door verzending van een sommatiebrief. Nr. 30 Vzr. Rechtbank Den Haag 12 mei...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 31 - Hof Den Haag 24 januari 2017, ITT/Karl Dungs

twee-wekelijks of maandelijks te ver. Dit leidt ertoe dat de tijdsaanduiding van ongeveer een week niet in de ingeroepen conclusies mag ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent. Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017 IEF 169...
PDF
BerichtenIE 2017 / 6

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 32 - HvJ EU 20 juli 2017, Ornua/Tindale & Stanton

twee-wekelijks of maandelijks te ver. Dit leidt ertoe dat de tijdsaanduiding van ongeveer een week niet in de ingeroepen conclusies mag ontbreken omdat weglating ervan ongeoorloofde toegevoegde materie betekent. Nr. 32 HvJ EU 20 juli 2017 IEF 169...
BerichtenIE 2017 / 6

Inhoud 2017 / 6

PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
A comparison of the prior art definition in Europe and the United States

A comparison of the prior art definition in Europe and the United States Ulrike Jacobi Dr. U.G. Jacobi is masterstudent Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens Europees octrooigemachtigde. 1 Harvard Law Review, ‘Patent l...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
Clearing the way

Clearing the way Theo Blomme mr. ir. T.M. Blomme is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad. 1 High Court 23 oktober 2001, Smithkline Beecham v Generics UK Ltd 2001 EWHC 563 Pat. 2 Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2013, ECLI:NL:GHDHA:20...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Artikel
Bestuurdersaansprakelijkheid bij merkinbreuk

23 In HR 22 juni 2012 ECLI:NL:PHR: 2012:BW4006, IER 201259 PharmachemieGlaxo Group is uitgemaakt dat opname in de G-standaard – anders dan het verkrijgen van een marktvergunning – een voorbehouden handeling betreft. 24 Ik realiseer mij dat de octr...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Terugblik
Modellenrecht 2016-2017

Terugblik Modellenrecht 2016-2017 Akiva Friedmann en Rutger Stoop Inleiding De auteurs zijn beiden advocaat te Amsterdam. 1 Gerechtshof Den Haag 29 maart 2016, IEF 15864 ECLI:NL:GHDHA:2016: 928 KOZAdinco. 2 Vzr. Rechtbank Den Haag 20 februari 2...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak | Octooirecht / Procesrecht
Nr. 22 - Rb. Den Haag 8 februari 2017, Archos/Philips

Rechtspraak Octrooirecht Procesrecht Nr. 22 Rechtbank Den Haag 8 februari 2017 IEF 16583 ECLI:NL:RBDHA:2017:1025 ArchosPhilips Mrs. Brinkman, Aalbers en De Vries de rechtspersoon naar buitenlands recht Archos S.A., gevestigd te Igny Frankrijk, ei...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak | Onrechtmatige Daad
Nr. 23 - HR 19 mei 2017, Allround/Simstars

tingsmotiveringsplicht voor Philips. Zij neemt die verzwaarde stelplicht uiteindelijk niet aan, mede ­omdat Archos daar niet om had gevraagd, en omdat uit de stellingen van Archos bleek dat zij reeds over concrete gegevens beschikte. Maar in het a...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 24 - Rb. Den Haag 1 februari 2017, Bayer/OCNL

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017 IEF 16625 ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 1 HvJEU 19 juli 2012, Neurim PharmaceuticalsComptroller-General of Patents, C-13011 IEF 11598. Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 febru...
PDF
BerichtenIE 2017 / 5

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 25 - Vzr. Rb. Den Haag 1 maart 2017, Eli Lilly/Sandoz

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 25 Vzr. Rechtbank Den Haag 1 maart 2017 IEF 16625 ECLI:NL:RBDHA:2017:1907 1 HvJEU 19 juli 2012, Neurim PharmaceuticalsComptroller-General of Patents, C-13011 IEF 11598. Nr. 24 Rechtbank Den Haag 1 febru...
BerichtenIE 2017 / 5

Inhoud 2017 / 5

PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland

Een kleine geschiedenis van het merkenrecht in Nederland Paul Tjiam Mr. P.L. Tjiam is advocaat te Amsterdam. De auteur bedankt zijn collega’s Marian Wijermars voor haar hulp bij het verzamelen van oude literatuur en Adrie Bijl voor zijn hulp bi...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw

134 Verwezen kan worden naar de integratie van het Benelux merkenrecht met het Benelux modellenrecht die resulteerde in het huidige Benelux-Verdrag inzake de Indus­ triële Eigendom dat op 1 september 2006 in werking trad de nieuwe Merkenrichtlijn ...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Artikel
Samenloop of botsing? Cumulatie van IE-rechten

Samenloop of botsing Cumulatie van IE-rechten Toon Huydecoper Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. 1 Mij is ook gevraagd om wetenschappelijke onderbouwing. De passage waar deze no...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Terugblik
2016-2017; een jaar merkenrechtspraak

Terugblik 2016-2017 een jaar merkenrechtspraak Syb Terpstra en Simone Poot Mr. S.T.M. Terpstra en mr. S.A.P. Poot zijn werkzaam als advocaat te Amsterdam. De auteurs zijn grote dank verschuldigd aan Lenneke van Gaal en Tobias Cohen Jehoram voor...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 15 - HR 14 april 2017, Sun/Novartis

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 15 Hoge Raad 14 april 2017 IEF 16723 ECLI:NL:HR:2017:692 SunNovartis Mrs. E.J. Numann, G. Snijders, G. de Groot, M.V. Polak en M.J. Kroeze Art. 419 j
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - Rb. Midden-Nederland 17 maart 2017, Dutch Design Netherlands/Sensa

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 17 maart 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 IEF 16725 Dutch Design NetherlandsSensa Dutch Design Netherlands BV tegen Sensa Vloeren BV Art. 1019h Rv De aan de pleitnota g...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - Rb. Den Haag 19 april 2017, NXP/Infineon

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 Rechtbank Midden-Nederland kort geding 17 maart 2017 ECLI:NL:RBMNE:2017:1813 IEF 16725 Dutch Design NetherlandsSensa Dutch Design Netherlands BV tegen Sensa Vloeren BV Art. 1019h Rv De aan de pleitnota g...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Rb. Den Haag 26 april 2017, Tommy Hilfiger/Soob Management

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017 IEF 16745 Tommy HilfigerSoob Management Tommy Hilfiger Licensing c.s. tegen Stichting Soob Managament. Art. 139 Rv Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen,...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 19 - Hof Den Haag 28 februari 2017, Heksenkaas/Witte Wievenkaas

Nr. 18 Rechtbank Den Haag 26 april 2017 IEF 16745 Tommy HilfigerSoob Management Tommy Hilfiger Licensing c.s. tegen Stichting Soob Managament. Art. 139 Rv Het gevorderde komt niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen,...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 20 - Hof Den Bosch 11 april 2017, Converse en Kesbo Sport/Aspo en Dieseel

de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. Het hof is daarnaast van oordeel dat er sprake is ...
PDF
BerichtenIE 2017 / 4

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht / Modellenrecht
Nr. 21 - Rb. Den Haag 26 april 2017, Eichholtz/Gedaagde

de witte wieven in volksverhalen bezitten, die persoon op zijn minst zal weten dat de term ‘witte wieven’ verwijst naar fictieve vrouwelijke wezens en dat die term een negatieve connotatie heeft. Het hof is daarnaast van oordeel dat er sprake is ...
BerichtenIE 2017 / 4

Inhoud 2017 / 4

BerichtenIE 2017 / 3

Inhoud 2017 / 3

PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC

Kan het Verenigd Koninkrijk nu wel of niet meer meedoen met de UPC Stefan Molin   Mr. S. Molin is advocaat te Amsterdam. 1 Of eerder, per de datum van inwerkingtreding van een eventueel terugtrekkingsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Plausibiliteit in het octrooirecht

Verenigd Koninkrijk ten opzichte van de lidstaten die een dergelijke uittreding wensen, vermoedelijk alleen maar sterker maken. De UPCA zou pas in werking treden als niet alleen het ­Verenigd Koninkrijk maar ook Duitsland zijn ratificatie heeft vo...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Artikel
Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot

Reactie op artikel over plausibiliteit in het octrooirecht van Jan Pot1 Jeroen den Hartog Zoals Pot in zijn lezenswaardige artikel terecht aangeeft, is plausibiliteit een ‘hot item’. Pot refereert daarbij aan een lezing op Young EPLAW waar de juri...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging

Terugblik Ongeoorloofde mededinging Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda Inleiding Deze terugblik besteedt aandacht aan de ontwikkelingen binnen het leerstuk ongeoorloofde mededinging in de periode januari 2016 tm mei 2017. De focus ligt net al...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report 2016: Trademarks, designs and unfair competition (part 2)

Niet alleen het gebruik van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig in de zin van art. 39 TRIPs ook het enkele verkrijgen van bedrijfsgeheimen kan onrechtmatig zijn, als die verkrijging strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. ­Organik wist of had moet...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 9 - Rb. Den Haag 14 september 2016, Guy LaRoche/4 Every Ware

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 9 Rechtbank Den Haag 14 september 2016 IEF 16267, ECLI:NL:RBDHA:2016:10887 Guy Laroche4 Every Ware mr. Knijff de rechtspersoon naar buitenlands recht Societé Guy Laroche SAS, gevestigd te Parijs Frankrijk, eiseres in c...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 10 - HvJ EU 22 september 2016, combit/Commit

Nr. 10 HvJ EU 22 september 2016 Zaak C-22315 ECLI:EU:C:2016:719, IEF 16263 combitCommit Mrs. Ile
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak | Procesrecht
Nr. 11 - Hof Den Haag 17 januari 2017, Dow/Organik

men, in een of meer andere taalgebieden juist wel. Concreet: rechtbank Den Haag oordeelt over handelingen van een Nederlandse onderneming die alleen in Nederland plaatsvinden. De merkhouder roept een Uniemerk in dat in het Nederlands zeer beschrij...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 12 - Hof Den Haag 27 december 2016, HTW/Permavoid

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016 IEF 16477 HTWPermavoid HTW Infiltratietechniek B.V., tegen Permavoid Limited, Art. 53 lid 2 Row In conclusie 1 van EP 727 is de funderingslaag ‘sub-base layer’ verm...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Octrooirecht
Nr. 13 - Hof Den Haag 17 januari 2017, Remu/Machinery c.s.

Rechtspraak in het kort Octrooirecht Nr. 12 Gerechtshof Den Haag 27 december 2016 IEF 16477 HTWPermavoid HTW Infiltratietechniek B.V., tegen Permavoid Limited, Art. 53 lid 2 Row In conclusie 1 van EP 727 is de funderingslaag ‘sub-base layer’ verm...
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 14 - Hof Den Haag 14 maart 2017, Red Bull/Leidseplein Beheer

Art. 75 lid 1 onder a j
PDF
BerichtenIE 2017 / 3

Boekaankondiging
prof. mr. P.H. Blok (red.), Big Data en het recht. Een overzicht van het juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector

Boekaankondiging Prof. Mr. P.H. Blok red., Big data en het recht. Een overzicht van het ­juridisch kader voor big data-toepassingen in de private sector, ­Monografieën Recht en Informatietechnologie, Den Haag: SDU, 2017 176 p., prijs: € 45. Met bi...
BerichtenIE 2017 / 2

Inhoud 2017 / 2