of filter op
2101 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Artikel
Ruimte voor magistrale bereiding in de Rijksoctrooiwet

Ruimte voor magistrale bereiding in de Rijksoctrooiwet Radboud Ribbert Mr. R.P.J. Ribbert is advocaat te Amsterdam. 1 Stichting Farmaceutische Kerngetallen, Data en feiten 2018 het jaar 2017 in cijfers, augustus 2018. 2 Stb. 2018, nr. 469, Beslui...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2018 (deel 2)

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2018 deel 2 Rein-Jan Prins Avocat à la Cour, Aix-en-Provence LSCM Associés en Frankrijk-correspondent BIE. 1 Wet n
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2018

Terugblik Octrooirecht 2018 Dirk Henderickx, Julian Eck en Olivier ter Brake Mrs. D.W.R. Henderickx en J.M. Eck zijn advocaat te Amsterdam, O. ter Brake is werkzaam als octrooigemachtigde te Amsterdam. 1 Rb. Den Haag 23 januari 2019 Accord Heal...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 3 - Hof Den Haag 8 mei 2018, Pemetrexed

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 3 Hof Den Haag 8 mei 2018 IEF 17690 ECLI:NL:GHDHA:2018:1105 Pemetrexed Mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en C.J.J.C. van Nispen Fresenius Kabi Nederland B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch, appellante, hierna te noemen: Fr...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak / Octrooirecht
N. 4 - Rb. Den Haag (vzr.) 28 december 2018, Douwe Egberts/Belmoca,

Nr. 4 Rechtbank Den Haag vzr. 28 december 2018 IEF 18173 ECLI:NL:RBDHA:2018:15453 Douwe EgbertsBelmoca machine in de Engelse bewoordingen van het octrooi: de ‘enclosing member’ tegen de capsule aangedrukt, waarbij de capsule wordt geklemd tussen...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak / Auteursrecht
Nr. 5 - HvJ EU 19 december 2018, Imran Syed

Auteursrecht Nr. 5 Hof van Justitie EU 19 december 2018 ECLI:EU:C:2018:1033 C-57217 Imran Syed T. von Danwitz, K. Jürimäe Rapporteur, C. Lycourgos, E. Juhász en C. Vajda Samenvatting Art. 4 lid 1 Richtlijn 200129 Imran Syed, exploitant van een s...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 6 - HR 30 november 2018, DUNGS

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 7 Hof Den Haag 18 december 2018 IEF 18164 Nr. 6 Hoge Raad 30 november 2018 AMSTERDAM UNIVERSITY IEF 18133 ECLI:NL:HR:2018:2221 Universiteit van Amsterdam Tegen BBIE DUNGS ITT Holding BV c.s. te Barneve...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 7 - Hof Den Haag 18 december 2018, AMSTERDAM UNIVERSITY

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 7 Hof Den Haag 18 december 2018 IEF 18164 Nr. 6 Hoge Raad 30 november 2018 AMSTERDAM UNIVERSITY IEF 18133 ECLI:NL:HR:2018:2221 Universiteit van Amsterdam Tegen BBIE DUNGS ITT Holding BV c.s. te Barneve...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 8 - Rb. Amsterdam (vzr.) 18 december 2018, Lacoste/Hema

Nr. 8 Rechtbank Amsterdam vzr. 18 december 2018 IEF18163 LacosteHema Lacoste S.A. Tegen Hema B.V. Art. 2.20 lid 1 BVIE Bij het grijze setje zijn de reptielen zodanig aangebracht dat het op het eerste gezicht overkomt als een willekeurige samenst...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht/modellenrecht
Nr. 9 Rb. Amsterdam (vzr.) 12 december 2018, Edelman/Casa

Auteursrechtmodellenrecht Toelichting EdelmanCasa Edelman roept bescherming in voor haar kerstversiering tegen de beweerdelijke nabootsing ervan door Casa op grond van zowel haar auteursrechten als haar Gemeenschapsmodel. De vzr. rechtbank Amsterd...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht/modellenrecht
Nr. 10 - Rb. Den Haag (vzr.) 3 januari 2019, Edelman/Casa

Auteursrechtmodellenrecht Toelichting EdelmanCasa Edelman roept bescherming in voor haar kerstversiering tegen de beweerdelijke nabootsing ervan door Casa op grond van zowel haar auteursrechten als haar Gemeenschapsmodel. De vzr. rechtbank Amsterd...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht/slaafse nabootsing
Nr. 11 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 31 oktober 2018, Taxiborden

af omdat de vorm van het frame beduidend stevigerdikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Het overige vormgevingserfgoed staat net zo ver of verder af van het Edelman kerstboom-model, zodat ook die modellen niet afdoen aan het eigen...
PDF
BerichtenIE 2019 / 2

Rechtspraak in het kort / Slaafse nabootsing
Nr. 12 - Rb. Gelderland (vzr.) 20 december 2018, Kletspot

af omdat de vorm van het frame beduidend stevigerdikker oogt en de lampjes verder afstaan van het frame. Het overige vormgevingserfgoed staat net zo ver of verder af van het Edelman kerstboom-model, zodat ook die modellen niet afdoen aan het eigen...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 1 - Rb. Midden-Nederland 2 november 2018, Tomra/Kiremko,

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 1 Rb. Midden-Nederland 2 november 2018 IEF 18079 ECLI:NL:RBMNE:2018:5609 TomraKiremko Mr. F.M. Bus Tomra Sorting Ltd. te Dublin Ierland, eiseres, verweerster in tegenvordering, advocaat: Mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Inhoud 2019 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Beslissen in sub a zaken: onnodig ingewikkeld
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Artikel
Beslissen in sub a zaken: onnodig ingewikkeld?

Beslissen in sub a zaken: onnodig ingewikkeld Lotte Anemaet 1.Inleiding Volgens artikel 101a Merkenrichtlijn1 en artikel 92a Uniemerkenverordening2 kan de merkhouder het gebruik van identieke tekens voor identieke waren of diensten verbieden ‘doub...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Artikel
Hot Topics from the United States: 2018 Intellectual Property Law Highlights

Hot Topics from the United States: 2018 Intellectual Property Law Highlights Ann Fort, Stacy Fredrich, Jamie Duncan, Anna Halsey, Jim Johnson, Jeremy Spier, Karissa Blyth, Chris Mann and Vivian Chew These authors are intellectual property attorney...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Artikel
Een kleine geschiedenis van het auteursrecht in Nederland (deel 1)

Een kleine geschiedenis van het auteursrecht in Nederland deel 1 Paul Tjiam Vooraf Dit is het tweede artikel in de serie over de geschiedenis van het intellectuele eigendomsrecht in Nederland. Het eerste artikel van deze serie verscheen in BIE 201...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2018 (deel 1)

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2018 deel 1 Rein-Jan Prins vocat à la Cour, Aix-en-Provence A LSCM Associés en Frankrijk-correspondent BIE. 1 Deel 2 van deze bijdrage verschijnt in BIE 2019, afl. 2. In een paar gevallen zijn uitspraken...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties

Terugblik Procesrechtsancties Constant van Nispen en Titia Deurvorst Op 23 oktober jl. trad – ruim vier maanden te laat – de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Een onzer heeft in BIE 2018, p. 2-9 de inhoud van de wet geschetst zie ook...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 2 - HvJ EU 6 december 2018, Adega/Borba

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 2 Hof van Justitie EU 6 december 2018 ECLI:EU:C:2018:988 C-62917 Adega Borba J. Portugal Ramos Vinhos SA Tegen Adega Cooperativa de Borba CRL Feiten Verzoekster in het hoofdgeding, J. Portugal Ramos Vinhos,...
PDF
BerichtenIE 2019 / 1

Boekbespreking
W. Tilmann & C. Plassmann (red.), Unified Patent Protection in Europe, Oxford: Oxford University Press 2018

Boekbespreking W. Tilmann C. Plassmann red., Unified Patent Protection in Europe, Oxford: Oxford University Press 2018 1 Verordening EU nr. 12572012 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Inhoud 2018 / 6

Verkorte inhoud Artikelen Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid – Moïra Truijens   242 Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid?

Nieuwe indicatietarieven, meer zekerheid Moïra Truijens Mr. M.M. Truijens is advocaat te Amsterdam. Ik dank Fleur Jeukens voor de assistentie bij het onderzoek van de rechtspraak. 1 M.M. Truijens, ’10 jaar volledige proceskostenveroordelingen – h...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien − Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect

Grensoverschrijdende bevoegdheid nader bezien Over vuurkracht en munitie, verboden en andere maatregelen met extraterritoriaal effect Lars Braams Inleiding Vormen van rechtsmacht Wanneer een rechter zich “internationaal bevoegd” of “grensoversch...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Artikel
Opinie: Mitshubishi v Duma, enige bespiegelingen

Opinie: Mitshubishi v Duma, enige bespiegelingen Marlies Wiegerinck Volgens het recente MishubishiDuma-arrest1 kan het merkrecht ook worden ingezet tegen het wegnemen van het merk van originele waren voorafgaand aan de import in de EER. Dit levert...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Terugblik
Modellenrecht 2018

Terugblik Modellenrecht 2018 Allard Ringnalda en Rutger Stoop Inleiding In de afgelopen twaalf maanden heeft het Hof van Justitie vier belangwekkende arresten over het ­modelrecht gewezen waarbij onder meer de reproductie ter illustratie, de tec...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Terugblik
Kwekersrecht 2018

Terugblik Kwekersrecht 2018 Hidde Koenraad Nationaal Europees De oogst van gepubliceerde nationale rechtspraak op het gebied van het kwekersrecht over de afgelopen periode december 2017 tot begin november 2018 is nogal mager. Er waren slechts ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak / Octrooirecht
Nr. 34 - HR 28 september 2018, Organik/Dow,

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 34 Hoge Raad 28 september 2018 Ook een rechtsbetrekking uit onrechtmatige daad valt binnen de reikwijdte van deze bepaling Parl. Gesch. Herz. Rv, p. 554. In deze ­procedure is een zodanige rechtsbetrekking, bestaande ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak / Merkenrecht
Nr. 35 - HvJ EU 25 juli 2018, Mitsubishi/Duma

Merkenrecht Nr. 35 Hof van Justitie EU 25 juli 2018 IEF 17871 ECLI:EU:C:2018:594 C-12917 2  De merkenwetgevingen in de lidstaten van voor de inwerkingtreding van richtlijn 89104EEG vertoonden verschillen die het vrije verkeer van goederen en het ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 36 - HvJ EU 25 oktober 2018, Enercon II

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 36 Hof van Justitie EU 25 oktober 2018 ECLI:EU:C:2018:860 C-43317 P Enercon II Enercon GmbH tegen EUIPO Gamesa Eólica, SL ­registration certificate makes clear that the contested mark is registered as a fi...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraakin het kort / Merkenrecht
Nr. 37 - Gerecht EU 27 september 2018, Quinlan/Intersnack

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 36 Hof van Justitie EU 25 oktober 2018 ECLI:EU:C:2018:860 C-43317 P Enercon II Enercon GmbH tegen EUIPO Gamesa Eólica, SL ­registration certificate makes clear that the contested mark is registered as a fi...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 38 - Gerecht EU 3 oktober 2018, Wajos

Somit dürfte der Verbraucher die Waren als von dem Unternehmen stammend wahrnehmen, das durch die Wort- und Bildbestandteile auf den genannten Verpackungen identifiziert wird, die aufgrund ihrer Grö
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 39 - Gerecht EU 15 november 2018, Flexagil

Nr. 39 Gerecht EU 15 november 2018 Nr. 40 Hof Den Haag 27 november 2018 ECLI:EU:T:2018:791 T-83117 IEF 18124 ECLI:NL:GHDHA:2018:3160 Flexagil I-MOP DRH Licensing Managing AG tegen EUIPO Merck KGaA I-MOP GmbH Tegen BBIE   Art. 15 lid 1 GMe...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 40 - Hof Den Haag 27 november 2018, I-MOP

Nr. 39 Gerecht EU 15 november 2018 Nr. 40 Hof Den Haag 27 november 2018 ECLI:EU:T:2018:791 T-83117 IEF 18124 ECLI:NL:GHDHA:2018:3160 Flexagil I-MOP DRH Licensing Managing AG tegen EUIPO Merck KGaA I-MOP GmbH Tegen BBIE   Art. 15 lid 1 GMe...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Merkenrecht
Nr. 41 - Rb. Amsterdam (vzr.) 29 november 2018, Dutch Brand House/ Adidas

Art. 2.11, lid 1, sub c BVIE Of het Teken voor sommige waren en diensten in de klassen waarop het depot ziet niet beschrijvend is, kan in het midden blijven. De bevoegdheid van het hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Modellenrecht
Nr. 42 - HR 2 november 2018, Spin Master/High5 Products II

Art. 2.11, lid 1, sub c BVIE Of het Teken voor sommige waren en diensten in de klassen waarop het depot ziet niet beschrijvend is, kan in het midden blijven. De bevoegdheid van het hof bestaat uit het toetsen van de juistheid van de beslissing van...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 43 - Hof Amsterdam 9 oktober 2018, Dobla/Chocolate King

HR: mogelijk is dat de Uniewetgever met de verordening heeft beoogd om voor voorlopige en beschermende maatregelen als in art. 90 GModVo ­bedoeld, een verplichte uitzondering te maken op het in de considerans punt 29 uitgesproken streven specialis...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht
Nr. 44 - Hof Amsterdam 27 november 2018, Nomenta/ Nikki

Nr. 44 Hof Amsterdam 27 november 2018 IEPT20181127 NomentaNikki Nomenta Industries HK Ltd. Tegen Nikki Amsterdam B.V. Auteursrechtongeoorloofde mededinging Nr. 45 Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:5007 UngaBoost Loyalty ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Auteursrecht/ongeoorloofde mededinging
Nr. 45 - Rb. Oost-Brabant 10 oktober 2018, Unga/Boost Loyalty

Nr. 44 Hof Amsterdam 27 november 2018 IEPT20181127 NomentaNikki Nomenta Industries HK Ltd. Tegen Nikki Amsterdam B.V. Auteursrechtongeoorloofde mededinging Nr. 45 Rechtbank Oost-Brabant 10 oktober 2018 ECLI:NL:RBOBR:2018:5007 UngaBoost Loyalty ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Procesrecht
Nr. 46 - Rb. Den Haag (vzr.) 19 november 2018, TVS/Revo

Art. 10 Aw miniaturen De afzonderlijke miniatuurproducten zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Het betreft immers miniaturen van bestaande producten, welke producten deels groeien in de natuur en voor het overige door anderen zijn gemaak...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Procesrecht/auteursrecht
Nr. 47 - Rb. Den Haag 10 oktober 2018, Philips/Lidl

Art. 10 Aw miniaturen De afzonderlijke miniatuurproducten zijn geen auteursrechtelijk beschermde werken. Het betreft immers miniaturen van bestaande producten, welke producten deels groeien in de natuur en voor het overige door anderen zijn gemaak...
PDF
BerichtenIE 2018 / 6

Rechtspraak in het kort / Mediarecht
Nr. 48 - Rb. Den Haag (vzr.) 6 november 2018, Sun Protection Factor test

Art. 110 lid 2 Rv Philips’ verzoek om verwijzing van de gehele zaak naar de rechtbank ­Midden-Nederland wordt afgewezen. Nu de rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de zaak tussen Philips en Lidl Nederland en er dus geen grond is die zaak naar ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Inhoud 2018 / 5

Verkorte inhoud Artikelen Prioriteiten op orde – Dick van Engelen  182 Terugblik Merkenrecht 2017-2018 – Maarten Schut en Lotte Oranje  187 Rechtspraak Octrooirecht Nr. 20 HR 8 juni 2018, rosuvastatine, IEF 17755 ECLI:NL:HR:2018:854 beschermings...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Artikelen
Prioriteiten op orde

Prioriteiten op orde Dick van Engelen Prof. dr. Th.C.J.A. van Engelen is bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom, Proces- en Transactiepraktijk, Universiteit Maastricht en advocaat te Utrecht. 1 Van Engelen, ‘Vermogensrechten op onstoffelijke...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Terugblik
Merkenrecht 2017-2018

Terugblik Merkenrecht 2017-2018 Maarten Schut en Lotte Oranje Inleiding In het afgelopen jaar was er weer een ruim aanbod aan interessante merkenrechtspraak, op een grote verscheidenheid aan onderwerpen. In het onderstaande overzicht ligt de nad...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 20 - HR 8 juni 2018, Rosuvastatine

Rechtspraak Octrooirecht Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Resolution en ­AstraZeneca verweerster onder 1 ook als Astrazeneca B.V. geven op de vraag naar het bestaan van een goede grond voor die ­beperking. Deze benadering veronder...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 21 - HvJ EU 12 juni 2018, Louboutin/Van Haren

Merkenrecht Nr. 21 Hof van Justitie EU 12 juni 2018 IEF 17759 ECLI:EU:C:2018:423 C-16316 LouboutinVan Haren K. Lenaerts, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund, C. Vajda, E. Juhász, J.