of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 25 - Gerecht EU 12 juli 2018, Lotte/EUIPO

Nr. 25 Gerecht EU 12 juli 2018, Nr. 26 Hof Den Haag 14 augustus 2018 IEF 17857 IEFbe 2665 ECLI:EU:T:2018:438 T-4117 IEF 17915 ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 LotteEUIPO XPorsche Lotte Co. Ltd tegen EUIPO Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH Appel...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 26 - Hof Den Haag 14 augustus 2018, X/Porsche

Nr. 25 Gerecht EU 12 juli 2018, Nr. 26 Hof Den Haag 14 augustus 2018 IEF 17857 IEFbe 2665 ECLI:EU:T:2018:438 T-4117 IEF 17915 ECLI:NL:GHDHA:2018:1916 LotteEUIPO XPorsche Lotte Co. Ltd tegen EUIPO Nestlé Unternehmungen Deutschland GmbH Appel...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 27 - Rb. Noord-Holland (vzr.) 5 september 2018, Nikki.Amsterdam/Nomemta

Art. 1019h Rv Gevorderde proceskostenvergoeding ex art. 1019h Rv wordt afgewezen. Ambtshalve beoordeling toepasselijkheid 1019h Rv. 1019h Rv alleen van toepassing voor zover de vraag aan de orde is of de vermeende inbreuk­ maker zonder toestemming...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Modellenrecht
Nr. 28 - Rb. Den Haag 18 juli 2018, Happy Cocooning/Arpe

Modellenrecht Nr. 28 Rb. Den Haag 18 juli 2018 IEF17854 ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 Happy CocooningArpe Happy Cocooning B.V. tegen Arpe B.V. Art. 10 lid 1 GModVo geïnformeerde gebruiker Hoewel aan de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau m...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Modellenrecht
Nr. 29 - Rb. Den Haag (vzr.) 27 juli 2018, Plus 100/Van der Garde Buiten- leven

Modellenrecht Nr. 28 Rb. Den Haag 18 juli 2018 IEF17854 ECLI:NL:RBDHA:2018:8682 Happy CocooningArpe Happy Cocooning B.V. tegen Arpe B.V. Art. 10 lid 1 GModVo geïnformeerde gebruiker Hoewel aan de geïnformeerde gebruiker een hoog aandachtsniveau m...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht/bedrijfsgeheimen
Nr. 30 - Rb. Midden-Nederland (vzr.) 8 juni 2018, CTS/X

Auteursrecht bedrijfsgeheimen Nr. 31 Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018 vonnis in incident IEF 17908 ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 Nr. 30 Rechtbank Midden-Nederland vzr. 8 juni 2018 WärtsiläX et al. IEF 17808 ECLI:NL:RBMNE:2018:2870 Wärtsil...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Auteursrecht/bedrijfsgeheimen
Nr. 31 - Rb. Midden-Nederland 8 augustus 2018, Wärtsilä/X et al.

Auteursrecht bedrijfsgeheimen Nr. 31 Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2018 vonnis in incident IEF 17908 ECLI:NL:RBMNE:2018:3715 Nr. 30 Rechtbank Midden-Nederland vzr. 8 juni 2018 WärtsiläX et al. IEF 17808 ECLI:NL:RBMNE:2018:2870 Wärtsil...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 32 - HvJ EU 7 augustus 2018, Coöperatieve vereniging SNB-REACT/Mehta

Procesrecht Nr. 32 HvJ EU 7 augustus 2018 Nr. 33 Rb. Den Haag 27 juni 2018 IEF 17802 ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 NovomaticBetsoft en Carmanco ECLI:EU:C:2018:639 C-52117 SNB-REACTMehta Coöperatieve vereniging SNB-REACT U.A. tegen Deepak Mehta Art. ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 5

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 33 - Rb. Den Haag 27 juni 2018, Novomatic/Betsoft en Carmanco

Procesrecht Nr. 32 HvJ EU 7 augustus 2018 Nr. 33 Rb. Den Haag 27 juni 2018 IEF 17802 ECLI:NL:RBDHA:2018:7746 NovomaticBetsoft en Carmanco ECLI:EU:C:2018:639 C-52117 SNB-REACTMehta Coöperatieve vereniging SNB-REACT U.A. tegen Deepak Mehta Art. ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Inhoud 2018 / 4

Verkorte inhoud Themanummer: Op weg naar een unitair IE-recht Redactioneel Op weg naar een unitair IE-recht – de redactie   146 Artikelen Ontwaken uit de Europese droom. Hoe het unitair karakter van het EU
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Redactioneel
Op weg naar een unitair IE-recht

Redactioneel Op weg naar een unitair IE
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Ontwaken uit de Europese droom: Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt

Ontwaken uit de Europese droom Hoe het unitair karakter van het EU-merk, en de eengemaakte markt, afbrokkelt Tobias Cohen Jehoram 1.Inleiding Waar de harmonisatie van het merkenrecht redelijk succesvol is geweest
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Octrooi- en Unierecht

Octrooi- en Unierecht Toon Huydecoper Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper is oud-AG bij de Hoge Raad en oud-redacteur van dit blad. 1 Intussen verdient natuurlijk wel vermelding, dat de Unie blijkens art. 17 lid 2 van het Handvest van de Grondrechten v...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa

De sluipende unificatie van het auteursrecht in Europa Bernt Hugenholtz 1.Inleiding Nu de harmonisatie van de auteursrechtwetgeving in Europa bijna is afgerond, wint het idee van daad­ werkelijke eenmaking van het auteursrecht in de ­Europese Unie...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw: Waar liggen de cassatie(on)mogelijkheden in IE-zaken?

De Hoge Raad in IE-zaken in de 21e eeuw Waar liggen de cassatieonmogelijkheden in IE-zaken Tobias Cohen Jehoram, Carlos van Staveren en Renate Keijser1 1. Inleiding De cassatieprocedure is een geheel eigen procedure, met eigen procesrecht, maar ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Artikel
Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans?

Clearing the way, of toch de serieuze, niet te verwaarlozen kans Reactie op T.M. Blomme, ‘Clearing the Way’ Jaap Bremer Mr. J.J.E. Bremer is advocaat te Den Haag. 1De balance of convenience test is afkomstig van de House of Lords Lord Diplock in ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 4

Rechtspraak in het kort | Procesrecht
Nr. 19 - Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, Schadevergoeding wegens gebruik illegale software

Rechtspraak in het kort Procesrecht Nr. 19 Rb. Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018 IEF 17783 Schadevergoeding wegens gebruik illegale software 1. SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE B.V. 2. SIEMENS PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT SOFTWARE INC. tegen 1. AIROPACK...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Inhoud 2018 / 3

Verkorte inhoud Artikelen Seaweed and mushrooms on the IP-menu. Travelling along the ­boundaries for the protection of biological products and inventions – Bart van Wezenbeek en Tjeerd Overdijk  110 Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsr...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Artikel
Seaweed and mushrooms on the IP-menu. Travelling along the boundaries for the protection of biological products and inventions

Seaweed and mushrooms on the IP-menu Travelling along the boundaries for the protection of biological products and inventions Bart van Wezenbeek and Tjeerd Overdijk Mr. drs. L.A.C.M. van Wezenbeek is senior associate European Patent Attorney te De...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Artikel
Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW

Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW Peter de Lange Mr. drs. P.J. de Lange is octrooigemachtigde te Amsterdam. 1 Th.C.J.A. van Engelen, Handboek IE-Goederenrecht, 2018, par. 5.2.5.a.x: “Nu in het Unieverdrag specifieke ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Terugblik
Ongeoorloofde mededinging

Terugblik Ongeoorloofde mededinging Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda Inleiding In het afgelopen jaar is slechts een gering aantal ­opmerkelijke uitspraken over oneerlijke mede­ dinging gepubliceerd. Hoewel geen daarvan baanbrekend is, behan...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 14 - HvJ EU 6 december 2017, Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 14 Hof van Justitie 6 december 2017 IEF 17329 ECLI:EU:C:2017:941 C-23016 Coty Germany GmbHParfümerie Akzente GmbH R. Silva de Lapuerta, C.G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin en E. Regan Coty Germany GmbH tegen Parfüme...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 15 - HvJ EU 8 maart 2018, Doceram/CeramTec

Modellenrecht Nr. 15 HvJ 8 maart 2018 IEF 17542 ECLI:EU:C:2018:172 C-39516 DoceramCeramTec M. Ile
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 16 - HvJ EU 20 december 2017, Schweppes/Red Paralela

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 HvJ EU 20 december 2017, C-29116 ECLI:EU:C:2017:990, IEF 17369 SchweppesRed Paralela Schweppes SA tegen Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL Schweppes International hee...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 17 - HR 5 januari 2018, Primagaz

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 16 HvJ EU 20 december 2017, C-29116 ECLI:EU:C:2017:990, IEF 17369 SchweppesRed Paralela Schweppes SA tegen Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL Schweppes International hee...
PDF
BerichtenIE 2018 / 3

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 18 - Hof Den Haag 9 januari 2018, Spirits/FKP

echter eigendom van Primagaz gebleven en vertegenwoordigt deze in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde. Ook indien wel zou kunnen worden gezegd dat het merk van Primagaz is uitgeput, kan zij zich niettemin tegen het gebrui...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Inhoud 2018 / 2

Verkorte inhoud Artikel Enkele opmerkingen bij de aankomende Wet bescherming bedrijfs­ geheimen – Maarten Schut  54 Berichten uit het buitenland Germany, a legal report Trademarks, designs, patents and unfair com­ petition
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Artikel
Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfs­geheimen

Enkele opmerkingen bij de aankomende Wet bescherming bedrijfsgeheimen Maarten Schut Mr. drs. M. Schut is advocaat te Amsterdam. 1 C.J.J.C. van Nispen, ‘Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim’, BIE 2018, p. 2-9. 2 Richtlijn EU 2016...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Berichten uit het buitenland
Germany, a legal report; Trademarks, designs, patents and unfair competition

Berichten uit het buitenland Germany, a legal report Trademarks, designs, patents and unfair competition Ulrich Hildebrandt Prof. dr. Ulrich Hildebrandt is partner at SKW Schwartz Rechtsanwälte Berlin and foreign correspondent for BIE. 1 My speci...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Terugblik
Octrooirecht 2017

Terugblik Octrooirecht 2017 Julian Eck, Dirk Henderickx en Matthijs Schonewille Mr. J.M Eck, mr. D.W.R. Henderickx en mr. M.R.A. Schonewille zijn werkzaam als advocaat te Amsterdam. 1 UK Supreme Court 12 juli 2017, 2017 UKSC 48 ActavisEli Lilly....
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Octrooirecht
Nr. 8 - Hof Den Haag 7 november 2017, Leo Pharma/Sandoz

Rechtspraak Octrooirecht Nr. 8 Hof Den Haag 7 november 2017 IEF 17255 ECLI:NL:GHDHA:2017:4029 Leo PharmaSandoz Mrs. Blok, Kalden en Van Nispen LEO PHARMA AS, tegen SANDOZ B.V. Samenvatting Art. 254 Rv jo. art. 75 lid 1 sub a Row jo. art. 56 EOV ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Modellenrecht
Nr. 9 - HvJ EU 27 september 2017, Nintendo/BigBen

partijen en rol spelen, zoals de rechtbank in 2017 bij herhaling wel heeft gedaan.13 Of het hof een andere benadering voorstaat dan de rechtbank valt daaruit mijns inziens echter niet af te leiden. Het vonnis in eerste aanleg is gewezen in mei 201...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 10 - HR 19 januari 2018, Diplomatic Card/Forax

Auteursrecht mate vrijlaat om soortgelijke of zelfs identieke programma’s tot stand te brengen, mits zij zich van plagiaat onthouden. Nr. 10 Hoge Raad 19 januari 2018 Als de functionaliteit van een computerprogramma auteursrechtelijk zou kunnen...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 11 - HvJ EU 19 oktober 2017, MERCK

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 11 HvJ EU 19 oktober 2017 IEF 17191 ECLI:EU:C:2017:771 MERCK Merck KGaA tegen Merck Co Inc Merck Sharp Dohme Corp MSD Sharp Dohme GmbH Art. 109 lid 1 onder a GMVo Eiseres Merck is in het Verenigd Koninkr...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 12 - HvJ EU 23 november 2017, Shower Green

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 11 HvJ EU 19 oktober 2017 IEF 17191 ECLI:EU:C:2017:771 MERCK Merck KGaA tegen Merck Co Inc Merck Sharp Dohme Corp MSD Sharp Dohme GmbH Art. 109 lid 1 onder a GMVo Eiseres Merck is in het Verenigd Koninkr...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 13 - HvJ EU 11 oktober 2017, Cactus

de Unie, moet worden beschouwd als een nationaal merk dat is ingeschreven in de lidstaat van de merkhouder, tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 GMVo anders wordt bepaald. De vordering tot revindicatie die artikel 18 toekent is beperkt tot het ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 2

Boekbespreking
Mo’ money: proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-­zaken

Boekbespreking Mo’ money: proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken 1ECLI:NL:GHDHA:2017:1761. 2ECLI:NL:RBDHA:2017:10171. 1.“Proceskostenveroordeling en toegang tot de rechter in IE-zaken.” Daarop promoveerde ­Charlotte Vrende...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Inhoud 2018 / 1

Verkorte inhoud Artikelen Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim – Constant van Nispen   2 Het hulpverzoek in nationale procedures – Daan de Lange   10 Auteursrecht Nr. 2 Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017, TrackVijverberg, IEF ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim

Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim Constant van Nispen Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU en redacteur van dit blad. 1 BIE 2014, p. 157-162 en 180-187. 2 Richtlijn EU 2016943 van he...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Het hulpverzoek in nationale procedures

Het hulpverzoek in nationale procedures1 Daan de Lange2 1 Dit artikel is een bewerking van een AIPPI lezing uit 2015. De slides daarvan zijn te vinden op http:www.aippi.nlnl2015.htm. De auteur dankt Pien Ebbink voor het actualiseren van de recht...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Artikel
Varen zonder kompas. Naar een duidelijker kader voor de vordering tot winstafdracht

Varen zonder kompas. Naar een duidelijker kader voor de vordering tot winstafdracht1 Tom Gladinez2 Inleiding 1. In tegenstelling tot het gemeen buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, biedt het Belgische i­ntellectuele eigendomsrecht de bena...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Berichten uit het buitenland
Frankrijk 2017

Berichten uit het buitenland Frankrijk 2017 Rein-Jan Prins Avocat à la Cour, Aix en Provence LSCM Associés 1 Cass. Civ. 25.01.2017, n
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Terugblik
Procesrecht/sancties

Terugblik Procesrechtsancties Constant van Nispen en Titia Deurvorst Prof. mr. C.J.J.C. van Nispen is hoogleraar burgerlijk procesrecht aan de VU. Mr. T.E. Deurvorst is advocaat te Amsterdam. Beiden zijn redacteur van dit blad. 1 Wij bespreken ...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Terugblik
Handelsnaam-/domeinnaamrecht

strijd zou zijn met art. 13 omdat de Poolse regeling naar zijn mening niet als zodanig, maar als schadebegrotingsmethode, moest worden beschouwd. ­Indien de vordering tot vergoeding van de dubbele vergoeding de daadwerkelijk geleden schade duideli...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak | Merkenrecht
Nr. 1 - Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017, Mitsubishi/Duma

Rechtspraak Merkenrecht Nr. 1 Hof van Beroep Brussel 7 februari 2017 IEFbe 2093 MitsubishiDuma Mrs. Lybeer, Van Santvliet en Herregodts Mitsubishi Corp. en Mitsubishi Caterpillar Forklift tegen Duma Forklifts en G.S. International BVBA. Samenvatt...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak | Auteursrecht
Nr. 2 - Rb. Rotterdam 4 oktober 2017, Track/Vijverberg

Auteursrecht Nr. 2 Rechtbank Rotterdam 4 oktober 2017 IEF 17155 ECLI:NL:RBROT:2017:7560 TrackVijverberg Mrs. Heevel, Santema en Diekman 8. Vijverberg te veroordelen de door Track als gevolg van de inbreuk geleden schade te vergoeden te begroten o...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 3 - Hof Amsterdam 19 december 2017, Vormkenmerk Capri Sun

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 3 Hof Amsterdam 19 december 2017 IEF 17379 Vormmerk Capri Sun in dezelfde mate de hiervoor beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Daarnaast volgt uit het arrest van het HvJ EU in de zaak PhilipsReming...
PDF
BerichtenIE 2018 / 1

Rechtspraak in het kort | Merkenrecht
Nr. 4 - HvJ EU 20 december 2017, Campagner Sorbet

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 3 Hof Amsterdam 19 december 2017 IEF 17379 Vormmerk Capri Sun in dezelfde mate de hiervoor beschreven gebruiksvoordelen inherent zijn. Daarnaast volgt uit het arrest van het HvJ EU in de zaak PhilipsReming...