of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1985 / 05

Bijblad IE 1985 / 05

Inhoud van deze aflevering
Mr J. J. Brinkhof treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Necro...

PDF
BerichtenIE 1985 / 04

Bijblad IE 1985 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.— Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad.— Personeel.— Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rec...

PDF
BerichtenIE 1985 / 03

Bijblad IE 1985 / 03

Inhoud van deze aflevering
Mr P. J. M. Steinhauser treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
Personeel.
Artikel.
Prof. Dr Guy P. V. Vandenberghe, Softwarebescherming in de U.S.A.: een voorb...

PDF
BerichtenIE 1985 / 02

Bijblad IE 1985 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. -Inlichtingen uit de gegevensbestanden van het Europees Octrooi Bureau.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
N...

PDF
BerichtenIE 1985 / 01

Bijblad IE 1985 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Recht van voorrang in de Chinese Volksrepubliek. — Examen voor octrooigemachtigde.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht. ,
Nr 1. President Rechtb...

PDF
BerichtenIE 1984 / 13

Bijblad IE 1984 / Register

1984 Register

PDF
BerichtenIE 1984 / 12

Bijblad IE 1984 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
Necrologie.
In Memoriam Ir P. L. Hazelzet, door Ir R. A. Bijl (bl...

PDF
BerichtenIE 1984 / 11

Bijblad IE 1984 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Modellenschikking van 's-Gravenhage. — Koninklijke onderscheiding.
Artikel.
EEG-Verordening Nr 2349/84: Groepsvrijstelling voor Octroo...

PDF
BerichtenIE 1984 / 10

Bijblad IE 1984 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Raad van Beroep inzake het Toezicht op de Octrooigemachtigden. — Fotocopieerapparatuur i...

PDF
BerichtenIE 1984 / 09

Bijblad IE 1984 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: ...

PDF
BerichtenIE 1984 / 08

Bijblad IE 1984 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Het Europees Octrooi Bureau — examen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: ...

PDF
BerichtenIE 1984 / 07

Bijblad IE 1984 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Afscheid van Mr E. van Weel, door Mr Drs J. J. Bos (blz. 182/3).
Artikel.
Prof. Mr H. Cohen Jehoram, ...

PDF
BerichtenIE 1984 / 06

Bijblad IE 1984 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - VVO en VBO ingediend door derden. -Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In Memoriam Drs C. M. van Battum, door Drs J. A. H. Arwert(blz. 159).
Jurisprudentie.
a. Rechterlij...

PDF
BerichtenIE 1984 / 05

Bijblad IE 1984 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam de heer A. W. Brehler, door mevr. M. K. Botter (blz. 126/7).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspr...

PDF
BerichtenIE 1984 / 04

Bijblad IE 1984 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 32. Hoge Raad, 25 juni 1982, National Foods Hollan...

PDF
BerichtenIE 1984 / 03

Bijblad IE 1984 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Ir J. Dekker, De octrooieerbaarheid van soft ware-uitvindingen in Nederland, commentaa...

PDF
BerichtenIE 1984 / 02

Bijblad IE 1984 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Microbenverzameling (verbetering).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspr...

PDF
BerichtenIE 1984 / 01

Bijblad IE 1984 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Haiti en Honduras zijn toegetreden tot het Verdrag tot oprichting van ...

PDF
BerichtenIE 1983 / 13

Bijblad IE 1983 / Register

1983 Register

PDF
BerichtenIE 1983 / 12

Bijblad IE 1983 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Mr S. Boekman benoemd in de Hoge Raad. — Classificatie-overeenkomst van Straatsburg. — Overeenkomst van Nice. — Zweden bekrachtigt en België treedt toe tot het Verdrag Micro-organismen....

PDF
BerichtenIE 1983 / 11

Bijblad IE 1983 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Ir P. L. W. Arts, Hoe wordt informatie in computers opgeslagen? Technische beveiligingsmogeüjkheden (blz. 295/8).
Prof. Mr D. W. F. Verkade, Be...

PDF
BerichtenIE 1983 / 10

Bijblad IE 1983 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Overeenkomst van Nice, herzien te Genève,
13 mei 1977.
Necrologieën.
Ter herinnering aan Ir A. Scheijgrond, door Ir J. A. H. Ravoo (blz. 267).
Ter herinnering aan Ir G. J. C. Breukink, door...

PDF
BerichtenIE 1983 / 09

Bijblad IE 1983 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Verwerking in het Nederlands octrooiregister van wijzigingen in het Europees octrooiregister.
Jur...

PDF
BerichtenIE 1983 / 08

Bijblad IE 1983 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Het Europees Octrooi Bureau — examen.
Artikel.
Mr Drs J. J. Bos, De Octrooiraad in het jaar 1982 (blz. 214/7).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken...

PDF
BerichtenIE 1983 / 07

Bijblad IE 1983 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Aanhangsel, behorende bij rapporten met betrekking tot de stand van de techniek c.q. nieuw-heidsonderzoek van internationaal type. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Ir F. Gerzo...

PDF
BerichtenIE 1983 / 06

Bijblad IE 1983 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Erkenning van microbenverzamelingen. — Register van Octrooigemachtigden.
Afscheid van Ing. H. N. Andriesse, door Ir P. L. van den Bogert(blz. 154/5).
Artikel.
Mr W. Alexander, Artikel 85 E...

PDF
BerichtenIE 1983 / 05

Bijblad IE 1983 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 47. Hof 's-Gravenhage, 18 juni 1980, Curver/Th. Mooren (voor een vakman lag het voor de hand, n...

PDF
BerichtenIE 1983 / 04

Bijblad IE 1983 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Saoedie-Arabië, Somalië en Guatemala zijn toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — Mali treedt toe t...

PDF
BerichtenIE 1983 / 03

Bijblad IE 1983 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Mededeling van de redactie.
Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: g...

PDF
BerichtenIE 1983 / 02

Bijblad IE 1983 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht en merkenrecht.
Nr 12. President Rechtbank Alkmaar, 28 mei 1982, Sterling e.a./Medimpex e.a. (d...

PDF
BerichtenIE 1983 / 01

Bijblad IE 1983 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde.
Necrologieën.
In Memoriam Ir E. F. de Neve, door Ir J. Bos (blz. 3).
In Memoriam Ir J. van Buren, door Ir J. Bochardt (blz. 4).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijk...

PDF
BerichtenIE 1982 / 13

Bijblad IE 1982 / Register

1982 Register

PDF
BerichtenIE 1982 / 12

Bijblad IE 1982 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Prijzen van fotocopieën. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspr...

PDF
BerichtenIE 1982 / 11

Bijblad IE 1982 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam Ir C. M. R. Davidson, door Ir L. W. Kooy (blz. 255).
Artikel.
Mr J. B. ...

PDF
BerichtenIE 1982 / 10

Bijblad IE 1982 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Europees Octrooi Bureauexamen.
Necrologie.
In memoriam Ir A. J. M. Ledebo...

PDF
BerichtenIE 1982 / 09

Bijblad IE 1982 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Verhuizing van het Benelux-merken-bureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen.
Necrologie.
In memoriam Drs C. R. van der Paardt, door Drs J. C. H. Perizonius (blz. 195).
Artik...

PDF
BerichtenIE 1982 / 08

Bijblad IE 1982 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 58. Hof Amsterdam, 22 januari 1982, Fischer/Bolle (inbreuk op octrooi aangenomen; de afwijkingen bij de van inbreuk betichte p...

PDF
BerichtenIE 1982 / 07

Bijblad IE 1982 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Necrologie.
In memoriam Dr Ir H. C. J. H. Gelissen, door Mr W.M. J.C. Phaf (blz. 154).
Artikel.
Mr Drs J. J. Bos, De Octrooiraad in het jaar 1981 (blz. 15...

PDF
BerichtenIE 1982 / 06

Bijblad IE 1982 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Zimbabwe treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Sri Lanka treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Suriname treedt toe tot de C...

PDF
BerichtenIE 1982 / 05

Bijblad IE 1982 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen)...

PDF
BerichtenIE 1982 / 04

Bijblad IE 1982 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Mededeling betreffende het Verdrag tot s...

PDF
BerichtenIE 1982 / 03

Bijblad IE 1982 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi in het jaar 1981. — Personeel. — Register van Octrooi-gemachtigden. — Raad van Beroep inzake ...

PDF
BerichtenIE 1982 / 02

Bijblad IE 1982 / 02

Inhoud van deze aflevering
Bij het aftreden van Ir J. Dekker, door Mr Drs J. J. Bos (blz. 34/5).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 10. Rechtbank Alkmaar,...

PDF
BerichtenIE 1982 / 01

Bijblad IE 1982 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor Octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr S. J. A. Mulder en Mr P. A. C. E. van der Kooij, De regeling betreffende collectieve en garantiemerken in d...

PDF
BerichtenIE 1981 / 13

Bijblad IE 1981 / Register

1981 Register

PDF
BerichtenIE 1981 / 12

Bijblad IE 1981 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededeling over de toepassing van de Rijksoctrooiwet.
— Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
- Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel....

PDF
BerichtenIE 1981 / 11

Bijblad IE 1981 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Publikatie van beslissingen van het Europees Octrooi Bureau. — Personeel. — Benoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — De wijze van uitgifte van — en ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 10

Bijblad IE 1981 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Ir R. Sieders, Enige aspecten van ongewenste stof-monopolies II (blz. 254/7).
Reactie van Drs J. C. H. Perizonius (blz. 257-260).
Jurisprudentie...