of filter op
2078 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1989 / 02

Bijblad IE 1989 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. -Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Orde van Octrooigemachtigden. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.
Jurisprudentie.
a. Re...

PDF
BerichtenIE 1989 / 01

Bijblad IE 1989 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Samenstelling Centrale Afdeling. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In Memoriam R.B. Abdoel (blz. 3-4)
Jurisprudentie.
Rechterlijke...

PDF
BerichtenIE 1988 / 13

Bijblad IE 1988 / Register

1988 Register

PDF
BerichtenIE 1988 / 12

Bijblad IE 1988 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële Mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Benelux-dienstmerk; Onderzoek naar eerdere inschrijvingen.
Artikel.
Prof. Mr J.J. Brinkhof, Symposia van Europese octrooirechters (blz. 270/1).
Jurispru...

PDF
BerichtenIE 1988 / 11

Bijblad IE 1988 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Benoemingen tot buitengewoon lid. - Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 70. Hoge R...

PDF
BerichtenIE 1988 / 10

Bijblad IE 1988 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom; toetredingen en ratificatie. - Verdrag van Parijs; toetredingen. - Merken-schikking van Madrid; rat...

PDF
BerichtenIE 1988 / 09

Bijblad IE 1988 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. Artikel.
Dr Ir H.J. Woltring, Mens - machine communicatie: Computerprogrammatuur in de scheppingsfase (blz. 178-184).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uits...

PDF
BerichtenIE 1988 / 07-08

Bijblad IE 1988 / 07-08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Centrale Afdeling. - Herbenoeming tot buitengewoon lid. - Register van Octrooigemachtigden. - Europees examen voor octrooigemachtigde. - Orde van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Mr Ir W. J....

PDF
BerichtenIE 1988 / 06

Bijblad IE 1988 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Benoeming tot buitengewoon lid van de Oc-trooiraad. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Artikel.
Prof. Mr J. J. Brinkhof, Het Romeinse recht en het octrooirecht (blz. 122/4).
Juri...

PDF
BerichtenIE 1988 / 05

Bijblad IE 1988 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Tunesië zegt de Overeenkomst van Madrid op. - Rectificatie.
Artikel.
Mr A. J. van der Saag, Prijsonderbieding en verkoop met verlies (blz. 102-108).
Jur...

PDF
BerichtenIE 1988 / 04

Bijblad IE 1988 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële Mededelingen.
Personeel.
Artikelen.
Mr C. J. J. C. van Nispen, Het rechterlijk bevel tot het noemen van de voorman (blz. 70/4).
Mr H. J. G. Pieters, Bestrijding van namaak van merkartikelen in de EEG (blz. 74/7).
Jur...

PDF
BerichtenIE 1988 / 03

Bijblad IE 1988 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Korea toegetreden tot het Verdrag van Boedapest.
Artikel.
Prof. Mr D. W. F. Verkade, Computerpr...

PDF
BerichtenIE 1988 / 02

Bijblad IE 1988 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Benoeming tot buitengewoon lid van de Oc-trooiraad. - Patentrechtstandsdienst INPADOC. - Internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken. - Orde van Octrooigemachtigden.
Ju...

PDF
BerichtenIE 1988 / 01

Bijblad IE 1988 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Artikelen.
Ir J. S. W. van Gennip, Over de gedwongen licentie op grond van art. 34, lid 4 Rijksoctrooiwet (b...

PDF
BerichtenIE 1987 / 13

Bijblad IE 1987 / Register

1987 Register

PDF
BerichtenIE 1987 / 12

Bijblad IE 1987 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Bureau voor topografieën van halfgeleiderprodukten. - Nieuw telefoonnummer Octrooiraad en Bureau voor topografieën van halfgeleiderprodukten.
Artikel....

PDF
BerichtenIE 1987 / 11

Bijblad IE 1987 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Drs A. T. Puister door Drs J. P. Potter (blz. 286/7).
Artikel.
Mr H. J. G. Pieters, De jongste wijziging van de Rijksoc-trooiwet (b...

PDF
BerichtenIE 1987 / 10

Bijblad IE 1987 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Nederland bekrachtigt het Verdrag van Straatsburg. - Verordening (EEG) nr 3842/86 van 1 december 1986 ("anti-piraterij"). - Japan en het Verdrag tot ...

PDF
BerichtenIE 1987 / 09

Bijblad IE 1987 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam G. C. A. Ter Morshuizen, door Drs J. C. H. Perizonius (blz. 210/1).
Artikelen.
Professor Mr W. H. Drucker, 20 juli 1987 - 12 juli 1...

PDF
BerichtenIE 1987 / 08

Bijblad IE 1987 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Europees examen voor octrooigemachtigde.
Necrologie.
In Memoriam Ir M. van Dam, door Ir P. J. Simons (blz. 182/3).
Artikel.
Mr S. Boekman, Het dienstmérk...

PDF
BerichtenIE 1987 / 07

Bijblad IE 1987 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Raad van beroep Toezicht Octrooigemachtigden. - Nederland bekrachtigt het Verdrag van Boedapest. - Australië treedt toe tot het Verdrag van Boedapest...

PDF
BerichtenIE 1987 / 06

Bijblad IE 1987 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Paraquay is toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. -Telefax Octrooiraad. - Nederlands examen voor octrooigemachtigde. - Register van Octrooigemachtigden. -...

PDF
BerichtenIE 1987 / 05

Bijblad IE 1987 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. - Personeel. - Register van Octrooigemachtigden. - Verenigde Staten van Amerika en Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien.
Artikel.
Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper, Orig...

PDF
BerichtenIE 1987 / 04

Bijblad IE 1987 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Register van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Mr J. J. Brinkhof, Over schorsing van de octrooi-inbreukprocedure. Row artikel 56, lid 3 (blz. 83/5).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1...

PDF
BerichtenIE 1987 / 03

Bijblad IE 1987 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — G. C. A. Ter Morshuizen onderscheiden.
— Libanon is toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.
Necrologie....

PDF
BerichtenIE 1987 / 02

Bijblad IE 1987 / 02

Inhoud van deze aflevering
Mr W. L. Haardt treedt uit de redactie, Mr C. J. J. C. van Nispen treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Ben...

PDF
BerichtenIE 1987 / 01

Bijblad IE 1987 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Herbenoemingen tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Liechtenstein is toegetreden tot de Overeenkomst van Nice. — Raad van B...

PDF
BerichtenIE 1986 / 13

Bijblad IE 1986 / Register

1986 Register

PDF
BerichtenIE 1986 / 12

Bijblad IE 1986 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Wijziging in de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Benin is toegetreden tot de Modellenschikking van 's-Gravenha...

PDF
BerichtenIE 1986 / 11

Bijblad IE 1986 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Dienstmerken. - Mr Drs J. J. Bos onderscheiden in Luxemburg.
Artikel.
Mr M. A. J. Engels, De Octrooiraad in het jaar 1985 (blz. 295/7).
Jurisprudentie.
a...

PDF
BerichtenIE 1986 / 10

Bijblad IE 1986 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — IJsland is toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Aruba en internationale verdragen. — Nederlands examen voor octrooi...

PDF
BerichtenIE 1986 / 09

Bijblad IE 1986 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Het Europees Octrooibureau — examen voor octrooigemachtigde. — Griekenland en Spanje zijn toegetreden tot het Europees Octrooi Verdrag.
Jurisprudentie...

PDF
BerichtenIE 1986 / 07-08

Bijblad IE 1986 / 07-08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach, "Technische" modellen (blz. 203/8).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. M...

PDF
BerichtenIE 1986 / 06

Bijblad IE 1986 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mr M. A. J. Engels benoemd tot Voorzitter van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van Octrooiraad. — Sierra Leone is toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectu...

PDF
BerichtenIE 1986 / 05

Bijblad IE 1986 / 05

Inhoud van deze aflevering
Bij het aftreden van Mr Drs J. J. Bos, door Mr W. Neervoort (blz. 138/9).
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Verdrag van Boedapest bekrachtigd door Noorwegen. — Verdrag tot samenwerking inz...

PDF
BerichtenIE 1986 / 04

Bijblad IE 1986 / 04

Inhoud van deze aflevering
Mr H. J. G. Pieters treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Dr J. L. Mellesf.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 31. Hof Amsterdam, 20 decem...

PDF
BerichtenIE 1986 / 03

Bijblad IE 1986 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Denemarken en Finland hebben het Verdrag van Boedapest bekrachtigd. — Overeenkomst van Wenen t...

PDF
BerichtenIE 1986 / 02

Bijblad IE 1986 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Italië bekrachtigt het Verdrag van Boedapest. — Leidraad behandeling octrooiaanvragen. — Orde van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam M. M. W. van der Steen (blz. 27).
Artikelen.
P...

PDF
BerichtenIE 1986 / 01

Bijblad IE 1986 / 01

Inhoud van deze aflevering
Mr R. Prins en Mr J. W. van der Zanden treden uit de redactie.
Officiële mededelingen.
Personeel. - Telex Octrooiraad. - Modellenschikking van 's-Gravenhage.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2....

PDF
BerichtenIE 1985 / 13

Bijblad IE 1985 / Register

1985 Register

PDF
BerichtenIE 1985 / 12

Bijblad IE 1985 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Nieuwe tarieven voor internationale aanvragen. — Recht van voorrang voor merkendepots in China (Volksrepubliek). — Nederlands examen voor octrooigemachtigde. — Bestuur van de Beneluxver...

PDF
BerichtenIE 1985 / 11

Bijblad IE 1985 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 53. President Rechtbank Dordrecht, 19 augustus 1983, La Chemise Lacost...

PDF
BerichtenIE 1985 / 10

Bijblad IE 1985 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
— Het Europees Octrooibureau — examen voor o...

PDF
BerichtenIE 1985 / 09

Bijblad IE 1985 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Jhr. Mr J. A. Stoop, Verslag van de vergadering van het Comité Exécutif van AIPPI (blz. 320-330).
Prof. Mr D. W. F. Verkade, Counterfeiting (bl...

PDF
BerichtenIE 1985 / 08

Bijblad IE 1985 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Beschrijving van de kenmerkende eigenschappen van een model.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijk...

PDF
BerichtenIE 1985 / 06-07

Bijblad IE 1985 / 06-07

Inhoud van deze aflevering
Van Nieuwenhoven Helbach zeventig jaar (voorwoord van de redactie) (blz. 153).
Officiële mededelingen, (blz. 154)
Prof. Mr E. A; van Nieuwenhoven Helbach, door Jhr Mr J. A. Stoop (blz. 155/6).
Artikelen opgedragen aan Prof. ...

PDF
BerichtenIE 1985 / 05

Bijblad IE 1985 / 05

Inhoud van deze aflevering
Mr J. J. Brinkhof treedt toe tot de redactie.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Necro...

PDF
BerichtenIE 1985 / 04

Bijblad IE 1985 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.— Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad.— Personeel.— Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rec...