of filter op
2101 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1983 / 04

Bijblad IE 1983 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Saoedie-Arabië, Somalië en Guatemala zijn toegetreden tot de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — Mali treedt toe t...

PDF
BerichtenIE 1983 / 03

Bijblad IE 1983 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Mededeling van de redactie.
Beslissingen van het Europees Octrooi Bureau.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: g...

PDF
BerichtenIE 1983 / 02

Bijblad IE 1983 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht en merkenrecht.
Nr 12. President Rechtbank Alkmaar, 28 mei 1982, Sterling e.a./Medimpex e.a. (d...

PDF
BerichtenIE 1983 / 01

Bijblad IE 1983 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde.
Necrologieën.
In Memoriam Ir E. F. de Neve, door Ir J. Bos (blz. 3).
In Memoriam Ir J. van Buren, door Ir J. Bochardt (blz. 4).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijk...

PDF
BerichtenIE 1982 / 13

Bijblad IE 1982 / Register

1982 Register

PDF
BerichtenIE 1982 / 12

Bijblad IE 1982 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden. — Prijzen van fotocopieën. — Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspr...

PDF
BerichtenIE 1982 / 11

Bijblad IE 1982 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In Memoriam Ir C. M. R. Davidson, door Ir L. W. Kooy (blz. 255).
Artikel.
Mr J. B. ...

PDF
BerichtenIE 1982 / 10

Bijblad IE 1982 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Europees Octrooi Bureauexamen.
Necrologie.
In memoriam Ir A. J. M. Ledebo...

PDF
BerichtenIE 1982 / 09

Bijblad IE 1982 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. - Verhuizing van het Benelux-merken-bureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen.
Necrologie.
In memoriam Drs C. R. van der Paardt, door Drs J. C. H. Perizonius (blz. 195).
Artik...

PDF
BerichtenIE 1982 / 08

Bijblad IE 1982 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 58. Hof Amsterdam, 22 januari 1982, Fischer/Bolle (inbreuk op octrooi aangenomen; de afwijkingen bij de van inbreuk betichte p...

PDF
BerichtenIE 1982 / 07

Bijblad IE 1982 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Necrologie.
In memoriam Dr Ir H. C. J. H. Gelissen, door Mr W.M. J.C. Phaf (blz. 154).
Artikel.
Mr Drs J. J. Bos, De Octrooiraad in het jaar 1981 (blz. 15...

PDF
BerichtenIE 1982 / 06

Bijblad IE 1982 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Zimbabwe treedt toe tot het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom. — Sri Lanka treedt toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Suriname treedt toe tot de C...

PDF
BerichtenIE 1982 / 05

Bijblad IE 1982 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooi-raad. — Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (met Uitvoeringsreglement en Protocollen)...

PDF
BerichtenIE 1982 / 04

Bijblad IE 1982 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Mededeling betreffende het Verdrag tot s...

PDF
BerichtenIE 1982 / 03

Bijblad IE 1982 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi in het jaar 1981. — Personeel. — Register van Octrooi-gemachtigden. — Raad van Beroep inzake ...

PDF
BerichtenIE 1982 / 02

Bijblad IE 1982 / 02

Inhoud van deze aflevering
Bij het aftreden van Ir J. Dekker, door Mr Drs J. J. Bos (blz. 34/5).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 10. Rechtbank Alkmaar,...

PDF
BerichtenIE 1982 / 01

Bijblad IE 1982 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Examen voor Octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr S. J. A. Mulder en Mr P. A. C. E. van der Kooij, De regeling betreffende collectieve en garantiemerken in d...

PDF
BerichtenIE 1981 / 13

Bijblad IE 1981 / Register

1981 Register

PDF
BerichtenIE 1981 / 12

Bijblad IE 1981 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededeling over de toepassing van de Rijksoctrooiwet.
— Nieuwe tarieven voor internationale octrooiaanvragen.
- Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel....

PDF
BerichtenIE 1981 / 11

Bijblad IE 1981 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Publikatie van beslissingen van het Europees Octrooi Bureau. — Personeel. — Benoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — De wijze van uitgifte van — en ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 10

Bijblad IE 1981 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Artikelen.
Ir R. Sieders, Enige aspecten van ongewenste stof-monopolies II (blz. 254/7).
Reactie van Drs J. C. H. Perizonius (blz. 257-260).
Jurisprudentie...

PDF
BerichtenIE 1981 / 09

Bijblad IE 1981 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Afscheid van Mr G. M. van Exter (blz. 231).
Artikel.
Ir J. Dekker, De Octrooiraad in het jaar 1980 (blz. 31/3).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken....

PDF
BerichtenIE 1981 / 07-08

Bijblad IE 1981 / 07-08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
PCT-Verdrag van toepassing op Hong-Kong. — Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje en de Sovjet-Unie sluiten zich aan bij het Verdrag micro-organismen. — Buitenlandse onderscheiding. —...

PDF
BerichtenIE 1981 / 06

Bijblad IE 1981 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Ir E. F. de Neve (blz. 179).
Artikel.
Mr Ir J. ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 05

Bijblad IE 1981 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke Onderscheidingen. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeliog van de Octrooiraad. -Personeel. - Wijziging van het systeem van terinzage-legging van octrooiaanvragen en van ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 04

Bijblad IE 1981 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Secretaris van de redactie van het B...

PDF
BerichtenIE 1981 / 03

Bijblad IE 1981 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi in het jaar 1980. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologieën.
In memoriam J....

PDF
BerichtenIE 1981 / 02

Bijblad IE 1981 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 16. Hof Arnhem, 30 mei 1978, Apharmo/Janssen Pharmaceutica (de merken ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 01

Bijblad IE 1981 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Prioriteiten in de behandeling van verzoeken beslissing octrooiverlening (VBO's). — Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Drs T. C. op de Hoek (blz. 4). Afscheid van Mevrouw W. J,...

PDF
BerichtenIE 1980 / 13

Bijblad IE 1980 / Register

1980 Register

PDF
BerichtenIE 1980 / 12

Bijblad IE 1980 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Europese Octrooiorganisatie en Verdrag van Boedapest inzake micro-organismen. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad...

PDF
BerichtenIE 1980 / 11

Bijblad IE 1980 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Drs J. C. H. Perizonius, Enige aspecten van stofbescher...

PDF
BerichtenIE 1980 / 10

Bijblad IE 1980 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Ir G. A. G. Lips, door Ir H. J. G. Lips (blz. 159).
Artikelen.
Jhr Mr J. A. Stoop, Bijeenkomst van het Comité Exécutif der AIPPI in...

PDF
BerichtenIE 1980 / 09

Bijblad IE 1980 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht. — De Filippijnen sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — De Democratische Volksrepubli...

PDF
BerichtenIE 1980 / 08

Bijblad IE 1980 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Publikatie van Nieuwzeelandse octrooiaanvragen.
Necrologieën.
In memoriam Ing. J. A. Petersen, door Ir C. Hordijk (blz. 126/7).
In memoriam Dr A. G. Oos...

PDF
BerichtenIE 1980 / 07

Bijblad IE 1980 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Japan treedt toe tot het Verdrag micro-organismen. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam H. B. G. Bouman, door W. C. A. Gilden (blz. 110).
Artikel.
Ir J. Dekker, De Oc...

PDF
BerichtenIE 1980 / 05-06

Bijblad IE 1980 / 05-06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. - Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. — Jaarverslag Nederlandse Octrooiraad 1979. — Terugbetaling van taksen voor octrooiaanvragen. — Vertalingen in het En...

PDF
BerichtenIE 1980 / 04

Bijblad IE 1980 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooir...

PDF
BerichtenIE 1980 / 03

Bijblad IE 1980 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Frankrijk bekrachtigt het Protocol van Genève bij de Modellenschikking. — Frankrijk bekrachtigt de tekst van Genève van de Schikking classificatie van de waren en diensten voor merken. — Het Europes...

PDF
BerichtenIE 1980 / 02

Bijblad IE 1980 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi over het jaar 1979. - Australië en Liechtenstein treden toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigem...

PDF
BerichtenIE 1980 / 01

Bijblad IE 1980 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Orde van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 1. Benelux-Gerechtshof, 6 jul...

PDF
BerichtenIE 1979 / 13

Bijblad IE 1979 / Register

1979 Register

PDF
BerichtenIE 1979 / 12

Bijblad IE 1979 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Noorwegen bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Drs H. W. Thierens...

PDF
BerichtenIE 1979 / 11

Bijblad IE 1979 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitsprak...

PDF
BerichtenIE 1979 / 10

Bijblad IE 1979 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden,
Necrologieën.
In memoriam Ir A. de Vos, door Mr W. Neervoort (blz. 222).
Ter nagedachtenis aan Drs R. Serlui, door Drs G. van der Kuip (blz. 223).
Cornelis...

PDF
BerichtenIE 1979 / 09

Bijblad IE 1979 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooi-gemachtigden. — Ir C. B. Los f.
Necrologieën.
Ter nagedachtenis aan Dr H. P. Teunissen, door Ir...

PDF
BerichtenIE 1979 / 08

Bijblad IE 1979 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Het Europese Octrooibureau-examen.
— Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
— Dr H. P. Teunissen f.
Artikel.
Ir J. Dekker, De Octrooiraad in het jaar 1978 (blz. 187/9). Jurisprudentie.
a...

PDF
BerichtenIE 1979 / 07

Bijblad IE 1979 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededeling in aansluiting aan de kennisgeving van de bekrachtiging en de inwerkingtreding van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) voor Nederland, aanvulling. — Monaco en Roemenië bek...