of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1981 / 09

Bijblad IE 1981 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. Afscheid van Mr G. M. van Exter (blz. 231).
Artikel.
Ir J. Dekker, De Octrooiraad in het jaar 1980 (blz. 31/3).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken....

PDF
BerichtenIE 1981 / 07-08

Bijblad IE 1981 / 07-08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
PCT-Verdrag van toepassing op Hong-Kong. — Groot-Brittannië, de Bondsrepubliek Duitsland, Spanje en de Sovjet-Unie sluiten zich aan bij het Verdrag micro-organismen. — Buitenlandse onderscheiding. —...

PDF
BerichtenIE 1981 / 06

Bijblad IE 1981 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Ir E. F. de Neve (blz. 179).
Artikel.
Mr Ir J. ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 05

Bijblad IE 1981 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke Onderscheidingen. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeliog van de Octrooiraad. -Personeel. - Wijziging van het systeem van terinzage-legging van octrooiaanvragen en van ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 04

Bijblad IE 1981 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Secretaris van de redactie van het B...

PDF
BerichtenIE 1981 / 03

Bijblad IE 1981 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi in het jaar 1980. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologieën.
In memoriam J....

PDF
BerichtenIE 1981 / 02

Bijblad IE 1981 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 16. Hof Arnhem, 30 mei 1978, Apharmo/Janssen Pharmaceutica (de merken ...

PDF
BerichtenIE 1981 / 01

Bijblad IE 1981 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Prioriteiten in de behandeling van verzoeken beslissing octrooiverlening (VBO's). — Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Drs T. C. op de Hoek (blz. 4). Afscheid van Mevrouw W. J,...

PDF
BerichtenIE 1980 / 13

Bijblad IE 1980 / Register

1980 Register

PDF
BerichtenIE 1980 / 12

Bijblad IE 1980 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Europese Octrooiorganisatie en Verdrag van Boedapest inzake micro-organismen. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad...

PDF
BerichtenIE 1980 / 11

Bijblad IE 1980 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Orde van Octrooigemachtigden.
Artikel.
Drs J. C. H. Perizonius, Enige aspecten van stofbescher...

PDF
BerichtenIE 1980 / 10

Bijblad IE 1980 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Ir G. A. G. Lips, door Ir H. J. G. Lips (blz. 159).
Artikelen.
Jhr Mr J. A. Stoop, Bijeenkomst van het Comité Exécutif der AIPPI in...

PDF
BerichtenIE 1980 / 09

Bijblad IE 1980 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht. — De Filippijnen sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom. — De Democratische Volksrepubli...

PDF
BerichtenIE 1980 / 08

Bijblad IE 1980 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Publikatie van Nieuwzeelandse octrooiaanvragen.
Necrologieën.
In memoriam Ing. J. A. Petersen, door Ir C. Hordijk (blz. 126/7).
In memoriam Dr A. G. Oos...

PDF
BerichtenIE 1980 / 07

Bijblad IE 1980 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Japan treedt toe tot het Verdrag micro-organismen. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam H. B. G. Bouman, door W. C. A. Gilden (blz. 110).
Artikel.
Ir J. Dekker, De Oc...

PDF
BerichtenIE 1980 / 05-06

Bijblad IE 1980 / 05-06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. - Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. — Jaarverslag Nederlandse Octrooiraad 1979. — Terugbetaling van taksen voor octrooiaanvragen. — Vertalingen in het En...

PDF
BerichtenIE 1980 / 04

Bijblad IE 1980 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooir...

PDF
BerichtenIE 1980 / 03

Bijblad IE 1980 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Frankrijk bekrachtigt het Protocol van Genève bij de Modellenschikking. — Frankrijk bekrachtigt de tekst van Genève van de Schikking classificatie van de waren en diensten voor merken. — Het Europes...

PDF
BerichtenIE 1980 / 02

Bijblad IE 1980 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Enkele gegevens betreffende aanvragen om octrooi over het jaar 1979. - Australië en Liechtenstein treden toe tot het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigem...

PDF
BerichtenIE 1980 / 01

Bijblad IE 1980 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Orde van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2. Merkenrecht.
Nr 1. Benelux-Gerechtshof, 6 jul...

PDF
BerichtenIE 1979 / 13

Bijblad IE 1979 / Register

1979 Register

PDF
BerichtenIE 1979 / 12

Bijblad IE 1979 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Noorwegen bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooigemachtigden. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde.
Afscheid van Drs H. W. Thierens...

PDF
BerichtenIE 1979 / 11

Bijblad IE 1979 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitsprak...

PDF
BerichtenIE 1979 / 10

Bijblad IE 1979 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van Octrooigemachtigden,
Necrologieën.
In memoriam Ir A. de Vos, door Mr W. Neervoort (blz. 222).
Ter nagedachtenis aan Drs R. Serlui, door Drs G. van der Kuip (blz. 223).
Cornelis...

PDF
BerichtenIE 1979 / 09

Bijblad IE 1979 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van Octrooi-gemachtigden. — Ir C. B. Los f.
Necrologieën.
Ter nagedachtenis aan Dr H. P. Teunissen, door Ir...

PDF
BerichtenIE 1979 / 08

Bijblad IE 1979 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Het Europese Octrooibureau-examen.
— Nederlands examen voor octrooigemachtigde.
— Dr H. P. Teunissen f.
Artikel.
Ir J. Dekker, De Octrooiraad in het jaar 1978 (blz. 187/9). Jurisprudentie.
a...

PDF
BerichtenIE 1979 / 07

Bijblad IE 1979 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededeling in aansluiting aan de kennisgeving van de bekrachtiging en de inwerkingtreding van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT) voor Nederland, aanvulling. — Monaco en Roemenië bek...

PDF
BerichtenIE 1979 / 06

Bijblad IE 1979 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Mededeling in aansluiting aan de kennisgeving van de bekrachtiging en in werking treding voor Nederland van het Verdrag tot sam...

PDF
BerichtenIE 1979 / 05

Bijblad IE 1979 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Spanje bekrachtigt de Merkenschikking, Stockholmse tekst....

PDF
BerichtenIE 1979 / 04

Bijblad IE 1979 / 04

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
België, Nederland en Luxemburg bekrachtigen de Modellenovereenkomst. - België, Nederland en Luxemburg sluiten zich aan bij het Modellenprotocol van Genève. - Oostenrijk bekrachtigt het Verdrag tot s...

PDF
BerichtenIE 1979 / 03

Bijblad IE 1979 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Statistiek van verzoeken om onderzoek naar de stand van de techniek en v...

PDF
BerichtenIE 1979 / 02

Bijblad IE 1979 / 02

Inhoud van deze aflevering
Mr D. W. F. Verkade treedt tot de redactie toe.
Officiële mededelingen.
Wijziging van de Rijksoctrooiwet en het Octrooireglement. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octro...

PDF
BerichtenIE 1979 / 01

Bijblad IE 1979 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de Rijksoctrooiwet en goedkeuring van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien* — Terinzage-leggürg en bekendmaking van Nederlandse vertalingen van conclusies, behorende bij Europ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 13

Bijblad IE 1978 / Register

1978 Register

PDF
BerichtenIE 1978 / 12

Bijblad IE 1978 / 12

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling van de Centrale Afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Uitslag van het examen voor octrooigemachtigde. — ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 11

Bijblad IE 1978 / 11

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht.
Nr 45. Rechtbank Rotterdam, 30 januari 1978, Hoff-mann-La Roche/Centrafarm (wie een stof in het verkeer brengt voor de wijze van ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 10

Bijblad IE 1978 / 10

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooi-wet: LIX. Termijn voor het overleggen van voorrangs-bewijzen en de vermelding van het nummer van de voor-rangsaanvrage en LX. Verlate splitsing va...

PDF
BerichtenIE 1978 / 09

Bijblad IE 1978 / 09

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland, België en Luxemburg zeggen de Herziene Overeenkomst betreffende een Internationaal Octrooi Instituut op. — Opzegging van de Overeenkomst voorrechten en immuniteiten van het Internationaal...

PDF
BerichtenIE 1978 / 08

Bijblad IE 1978 / 08

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Het Centraalafrikaanse Keizerrijk bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom. — Het Centraalafrikaanse Keizerrijk treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Portugal tre...

PDF
BerichtenIE 1978 / 07

Bijblad IE 1978 / 07

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Examen voor octrooigemachtigde. — Het Europese Octrooibureau.
Necrologie.
In memoriam Ir C. A. S. Hamelink, door Ir C. B. Los (biz. Ü9).
Artikel.
Mr M, van Empel, Merkenrecht tussen Benelux...

PDF
BerichtenIE 1978 / 06

Bijblad IE 1978 / 06

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van Octrooigemachtigden. — Postcode.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitspraken.
1. Octrooirecht: geen.
2.
Modellenrecht
.
Nr ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 05

Bijblad IE 1978 / 05

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. - Personeel. - Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Necrologie.
In memoriam G. J. Hulspas, door W. C. A. Gilden (blz. 74/5).
Jurisprudentie.
a. Rechterlij...

PDF
BerichtenIE 1978 / 04

Bijblad IE 1978 / 04

Inhoud van dit nummer
Officiële mededelingen.
Personeel.
Afscheid van Drs F. Oliemans (blz. 58). Afscheid van Ir L. J. van den Berg (blz. 58).
Necrologie.
In memoriam Mr A. C. J. Stork, door Mr E. van Weel (blz. 59).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke uitsp...

PDF
BerichtenIE 1978 / 03

Bijblad IE 1978 / 03

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 31 december 1977. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — ...

PDF
BerichtenIE 1978 / 02

Bijblad IE 1978 / 02

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Nederland zegt het Verdrag formaliteiten voor octrooiaanvragen op. — Luxemburg bekrachtigt het Verdrag eenmaking octrooirecht. — Wijziging van de door de Octrooiraad gebruikte landencode — Personeel...

PDF
BerichtenIE 1978 / 01

Bijblad IE 1978 / 01

Inhoud van deze aflevering
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet (blz. 2-3). — Mededeling over de toepassing van de Rijksoctrooiwet LVIII: Richtlijn inzake de meeteenheden. — Het Verdrag tot samenwerking inza...

PDF
BerichtenIE 1977 / 13

Bijblad IE 1977 / Register

1977 Register

PDF
BerichtenIE 1977 / 12

Bijblad IE 1977 / 12

Inhoud van deze aflevering
Uittreding van Ir C. M. R. Davidson uit de redactie.
Ir L. W. Kooy treedt tot de redactie toe.
Bij het aftreden van Mr J. B. van Benthem, door
Ir J. Dekker (blz. 302/3).
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van ee...