of filter op
1615 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1975 / 05-06

Bijblad IE 1975 / 05-06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van
Octrooigemachtigden. — Prof. Dr E. D. HmscH BALLIN f.
Necrologie.
In memoriam Ir O. ...

PDF
BerichtenIE 1975 / 04

Bijblad IE 1975 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Erkenning van tentoonstellingen.
Necrologie.
In memoriam Dr F. H. COHEN, door Ir C. M. R. DAVIDSON (blz. 90).
Jurisprudentie.
a. Rec...

PDF
BerichtenIE 1975 / 03

Bijblad IE 1975 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad.
— Register van Octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling. —...

PDF
BerichtenIE 1975 / 02

Bijblad IE 1975 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Drs C. M. VAN BATTUM (blz. 34).
Officiële mededelingen.
België, Nederland en Zaïre sluiten zich aan bij de Stockholmse tekst van het Verdrag tot bescherming van de industriële eigendom.
— Italië treedt toe tot ...

PDF
BerichtenIE 1975 / 01

Bijblad IE 1975 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen
voor octrooigemachtigde. — Erkenning van tentoonstellingen. — Uitgifte van octrooige...

PDF
BerichtenIE 1974 / 13

Bijblad IE 1974 / Register

1974 Register

PDF
BerichtenIE 1974 / 12

Bijblad IE 1974 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de industriële eigendom. — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — Nederlandse
vertaling van de Internationale Classificatie van de Waren en Diensten ten behoeve...

PDF
BerichtenIE 1974 / 11

Bijblad IE 1974 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet, LVII. Terinzagelegging van octrooiaanvragen. — Nederland sluit zich
aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Nederland e...

PDF
BerichtenIE 1974 / 10

Bijblad IE 1974 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
In memoriam Mr F. J. DE JONG (blz.186).
Officiële mededelingen.
Mededelingen over de toepassing van de Rijksoctrooiwet, LV. Verruiming van de mogelijkheden tot indiening van een voorwaardelijk
VAVO (verzoek tot aanvullend v...

PDF
BerichtenIE 1974 / 09

Bijblad IE 1974 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: gene.
2. Merkenrecht.
Nr 40. Hof Amsterdam, 9 juli 1970, CM/Pr...

PDF
BerichtenIE 1974 / 08

Bijblad IE 1974 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Benoeming van een buitengewoon lid van de
Octrooiraad. — Erkenning van tentoonstellingen.
Artikel.
Mr J. J. C. KABEL, Het dienstm...

PDF
BerichtenIE 1974 / 06-07

Bijblad IE 1974 / 06-07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Richtlijnen van de Voorzitter van de Octrooiraad inzake het onderwerp van het vooronderzoek van octrooiaanvragen en de
hantering van het eenheidscriterium. — Personeel. — Register van octrooigemacht...

PDF
BerichtenIE 1974 / 05

Bijblad IE 1974 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Erkenning van microbenverzamelingen. — Opzegging van de Modellenovereenkomst door
België en Nederland. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — H...

PDF
BerichtenIE 1974 / 04

Bijblad IE 1974 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel.
Necrologie.
In memoriam Ir H. C. MOLENAAR, door Dr J. F. SIRKS (blz. 74).
Artikelen.
Mr TH. L. J. BOD, De regeling van de uitputting v...

PDF
BerichtenIE 1974 / 03

Bijblad IE 1974 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Register van Octrooigemachtigden.
Aanbieding van een geschenk aan de Octrooiraad.
Necrologieën.
In memoriam Dr R. LEOPOLD, door Ir G. F. DE WIT ...

PDF
BerichtenIE 1974 / 02

Bijblad IE 1974 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het Benelux-modellenverdrag is in werking getreden. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Statistiek van
verzoeken itot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverje...

PDF
BerichtenIE 1974 / 01

Bijblad IE 1974 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. —
Personeel. — Prof. Ir W. VINKE t. — Benoeming van een buitengewoon lid van de...

PDF
BerichtenIE 1973 / 13

Bijblad IE 1973 / Register

1973 Register

PDF
BerichtenIE 1973 / 12

Bijblad IE 1973 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — Personeel. — Prijsverhoging van periodieken. — Examen voor octrooigemachtigde. — Register van...

PDF
BerichtenIE 1973 / 11

Bijblad IE 1973 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen.
Joegoslavië en Oeganda sluiten zich aan bij het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Joegoslavië, Kameroen en Oeganda sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele ...

PDF
BerichtenIE 1973 / 10

Bijblad IE 1973 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
Necrologieën.
In memoriam Ing. F. H. VAN HAAFTEN, door Ir G. W. GORES (blz. 162).
In memoriam H. LIEFAARD, door Mevrouw...

PDF
BerichtenIE 1973 / 09

Bijblad IE 1973 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Ir J. TH. P. BRUIJNS, door Ir J. SIPKES (blz. 142).
Artikel.
Mr H. J. C. PI...

PDF
BerichtenIE 1973 / 08

Bijblad IE 1973 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Oostenrijk bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Oostenrijk bekrachtigt het Verdrag Wereldorganisatie intellectu...

PDF
BerichtenIE 1973 / 06-07

Bijblad IE 1973 / 06-07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. — Erkenning van de D.D.R. als Unieland. — Denemarken, Noorwegen en Zweden bekrachtigen de Ov...

PDF
BerichtenIE 1973 / 05

Bijblad IE 1973 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Nederland en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling. — Herziening van de...

PDF
BerichtenIE 1973 / 04

Bijblad IE 1973 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Mr R. PRINS treedt tot de redactie toe.
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Nederland treedt toe tot de Berner Conventie, Brusselse tekst. — Finland treedt toe tot het Europese V...

PDF
BerichtenIE 1973 / 03

Bijblad IE 1973 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Publikatie van octrooiaanvragen krachtens artikel 35 Octrooireglement. — Frankrijk en Zwitserland bekrachtigen de Overeenkomst inzake de inte...

PDF
BerichtenIE 1973 / 02

Bijblad IE 1973 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 3. Hof Leeuwarden, 5 januari 1972, Mosterman/Van de...

PDF
BerichtenIE 1973 / 01

Bijblad IE 1973 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Rijks-octrooiwet. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octro...

PDF
BerichtenIE 1972 / 13

Bijblad IE 1972 / Register

1972 Register

PDF
BerichtenIE 1972 / 12

Bijblad IE 1972 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Ir P. C. GERRIS t. — Afschriften en inlichtingen uit de openbare registers, gehouden op grond van de op 1 januari 1971 ingetrokken
Merkenwet van 1893. — De Sowjet-Unie bekrachtigt de Overeenkomst to...

PDF
BerichtenIE 1972 / 11

Bijblad IE 1972 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Verhuizing van de Octrooiraad naar Rijswijk (ZH). — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — De Overeenkomst
tot classificatie van waren, Stockholmse tekst, toepasselijk verklaard op de Faerö...

PDF
BerichtenIE 1972 / 10

Bijblad IE 1972 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Dr R. T. A. MEES t. — Formaliteiten t.a.v. aanvragen die betrekking hebben op micro-organismen. — Artikel 22A, 2e lid
Rijksoctrooiwet. — Artikel 29, lid 3 Octrooireglement. — Wijziging in de samenst...

PDF
BerichtenIE 1972 / 09

Bijblad IE 1972 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Liechtenstein en Zwitserland en de Merkenovereenkomst. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor
octrooigemachtigde.
Artikel.
Prof. Mr H. COHEN JEHORAM, Vóór en na het D.G.G./Metr...

PDF
BerichtenIE 1972 / 08

Bijblad IE 1972 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Rijksoctrooiwet, Lil. Alternatief
voor bewijzen van voorrangsrechten, gebaseerd op in de Verenigde Staten...

PDF
BerichtenIE 1972 / 07

Bijblad IE 1972 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Jordanië en Liechtenstein sluiten zich aan bij het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Jordanië en Liechtenstein
sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigend...

PDF
BerichtenIE 1972 / 06

Bijblad IE 1972 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — De technische indeling vermeld op Nederlandse octrooipublikaties en bij hun vermelding in
„De Industriële Eigendom". — Personeel. — Register van octrooigemachtigden.
Nec...

PDF
BerichtenIE 1972 / 05

Bijblad IE 1972 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
In memoriam Mr Dr Ir C. J. DE HAAN, door Mr J. B. VAN BENTHEM (blz. 93).
Mr J. PETERS treedt uit de redactie (blz. 94).
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Sluiting van het Benelux-Merkenbureau. — In IJsla...

PDF
BerichtenIE 1972 / 04

Bijblad IE 1972 / 04

ÏNHOÜD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Fiji treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Groot-Brittannië en België bekrachtigen de NAVOOvereenkomst
inzake uitwisseling van technische gegevens voor defensie-doele...

PDF
BerichtenIE 1972 / 03

Bijblad IE 1972 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken om vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari
1972. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Her...

PDF
BerichtenIE 1972 / 02

Bijblad IE 1972 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Personeel. —
Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Necrologie.
In memori...

PDF
BerichtenIE 1972 / 01

Bijblad IE 1972 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. —
De Herziene Overeenkomst inzake het Internationaal Octrooi Instituut is in we...

PDF
BerichtenIE 1971 / 13

Bijblad IE 1971 / Register

1971 Register

PDF
BerichtenIE 1971 / 12

Bijblad IE 1971 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Afscheid van Ir H. C. C. M. VORST.
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. —
den. — Register van octrooigemachtigden. — Examen van octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr Ir H. ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 11

Bijblad IE 1971 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt de NAVO-Overeenkomst tot geheimhouding van defensie-uitvindingen. — De Nederlands-Duitse Overeenkomst ter aanvulling van de hiervoor genoemde NAVO-overeenkomst treedt in werki...

PDF
BerichtenIE 1971 / 10

Bijblad IE 1971 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Kenya treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom en bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de...

PDF
BerichtenIE 1971 / 08-09

Bijblad IE 1971 / 08-09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Marokko treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom en bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — De Sowjet-Unie treedt toe tot de Waren overeenkomst ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 07

Bijblad IE 1971 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het tweede voorontwerp van het Verdrag tot instelling van een Europees stelsel van octrooiverlening. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooig...