of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1973 / 12

Bijblad IE 1973 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — Personeel. — Prijsverhoging van periodieken. — Examen voor octrooigemachtigde. — Register van...

PDF
BerichtenIE 1973 / 11

Bijblad IE 1973 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Officiële mededelingen.
Joegoslavië en Oeganda sluiten zich aan bij het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Joegoslavië, Kameroen en Oeganda sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele ...

PDF
BerichtenIE 1973 / 10

Bijblad IE 1973 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor octrooigemachtigde.
Necrologieën.
In memoriam Ing. F. H. VAN HAAFTEN, door Ir G. W. GORES (blz. 162).
In memoriam H. LIEFAARD, door Mevrouw...

PDF
BerichtenIE 1973 / 09

Bijblad IE 1973 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
Necrologie.
In memoriam Ir J. TH. P. BRUIJNS, door Ir J. SIPKES (blz. 142).
Artikel.
Mr H. J. C. PI...

PDF
BerichtenIE 1973 / 08

Bijblad IE 1973 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Oostenrijk bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Oostenrijk bekrachtigt het Verdrag Wereldorganisatie intellectu...

PDF
BerichtenIE 1973 / 06-07

Bijblad IE 1973 / 06-07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Vervanging van de Voorzitter van de Octrooiraad. — Erkenning van de D.D.R. als Unieland. — Denemarken, Noorwegen en Zweden bekrachtigen de Ov...

PDF
BerichtenIE 1973 / 05

Bijblad IE 1973 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Nederland en het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling. — Herziening van de...

PDF
BerichtenIE 1973 / 04

Bijblad IE 1973 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Mr R. PRINS treedt tot de redactie toe.
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Nederland treedt toe tot de Berner Conventie, Brusselse tekst. — Finland treedt toe tot het Europese V...

PDF
BerichtenIE 1973 / 03

Bijblad IE 1973 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Publikatie van octrooiaanvragen krachtens artikel 35 Octrooireglement. — Frankrijk en Zwitserland bekrachtigen de Overeenkomst inzake de inte...

PDF
BerichtenIE 1973 / 02

Bijblad IE 1973 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 3. Hof Leeuwarden, 5 januari 1972, Mosterman/Van de...

PDF
BerichtenIE 1973 / 01

Bijblad IE 1973 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Rijks-octrooiwet. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octro...

PDF
BerichtenIE 1972 / 13

Bijblad IE 1972 / Register

1972 Register

PDF
BerichtenIE 1972 / 12

Bijblad IE 1972 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Ir P. C. GERRIS t. — Afschriften en inlichtingen uit de openbare registers, gehouden op grond van de op 1 januari 1971 ingetrokken
Merkenwet van 1893. — De Sowjet-Unie bekrachtigt de Overeenkomst to...

PDF
BerichtenIE 1972 / 11

Bijblad IE 1972 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Verhuizing van de Octrooiraad naar Rijswijk (ZH). — Nieuwe tarieven van het Benelux-Merkenbureau. — De Overeenkomst
tot classificatie van waren, Stockholmse tekst, toepasselijk verklaard op de Faerö...

PDF
BerichtenIE 1972 / 10

Bijblad IE 1972 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Dr R. T. A. MEES t. — Formaliteiten t.a.v. aanvragen die betrekking hebben op micro-organismen. — Artikel 22A, 2e lid
Rijksoctrooiwet. — Artikel 29, lid 3 Octrooireglement. — Wijziging in de samenst...

PDF
BerichtenIE 1972 / 09

Bijblad IE 1972 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Liechtenstein en Zwitserland en de Merkenovereenkomst. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Examen voor
octrooigemachtigde.
Artikel.
Prof. Mr H. COHEN JEHORAM, Vóór en na het D.G.G./Metr...

PDF
BerichtenIE 1972 / 08

Bijblad IE 1972 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Rijksoctrooiwet, Lil. Alternatief
voor bewijzen van voorrangsrechten, gebaseerd op in de Verenigde Staten...

PDF
BerichtenIE 1972 / 07

Bijblad IE 1972 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Jordanië en Liechtenstein sluiten zich aan bij het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Jordanië en Liechtenstein
sluiten zich aan bij de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigend...

PDF
BerichtenIE 1972 / 06

Bijblad IE 1972 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — De technische indeling vermeld op Nederlandse octrooipublikaties en bij hun vermelding in
„De Industriële Eigendom". — Personeel. — Register van octrooigemachtigden.
Nec...

PDF
BerichtenIE 1972 / 05

Bijblad IE 1972 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
In memoriam Mr Dr Ir C. J. DE HAAN, door Mr J. B. VAN BENTHEM (blz. 93).
Mr J. PETERS treedt uit de redactie (blz. 94).
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Sluiting van het Benelux-Merkenbureau. — In IJsla...

PDF
BerichtenIE 1972 / 04

Bijblad IE 1972 / 04

ÏNHOÜD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Fiji treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — Groot-Brittannië en België bekrachtigen de NAVOOvereenkomst
inzake uitwisseling van technische gegevens voor defensie-doele...

PDF
BerichtenIE 1972 / 03

Bijblad IE 1972 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken om vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari
1972. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Her...

PDF
BerichtenIE 1972 / 02

Bijblad IE 1972 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Personeel. —
Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
Necrologie.
In memori...

PDF
BerichtenIE 1972 / 01

Bijblad IE 1972 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. —
De Herziene Overeenkomst inzake het Internationaal Octrooi Instituut is in we...

PDF
BerichtenIE 1971 / 13

Bijblad IE 1971 / Register

1971 Register

PDF
BerichtenIE 1971 / 12

Bijblad IE 1971 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Afscheid van Ir H. C. C. M. VORST.
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. —
den. — Register van octrooigemachtigden. — Examen van octrooigemachtigde.
Artikel.
Mr Ir H. ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 11

Bijblad IE 1971 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Nederland bekrachtigt de NAVO-Overeenkomst tot geheimhouding van defensie-uitvindingen. — De Nederlands-Duitse Overeenkomst ter aanvulling van de hiervoor genoemde NAVO-overeenkomst treedt in werki...

PDF
BerichtenIE 1971 / 10

Bijblad IE 1971 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Kenya treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom en bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de...

PDF
BerichtenIE 1971 / 08-09

Bijblad IE 1971 / 08-09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Marokko treedt toe tot de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom en bekrachtigt het Verdrag industriële eigendom, Stockholmse tekst. — De Sowjet-Unie treedt toe tot de Waren overeenkomst ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 07

Bijblad IE 1971 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het tweede voorontwerp van het Verdrag tot instelling van een Europees stelsel van octrooiverlening. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooig...

PDF
BerichtenIE 1971 / 06

Bijblad IE 1971 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van tentoonstellingen. — Octrooi-Informatiedienst voorheen NIDER.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht.
Nr 51. Hof 's...

PDF
BerichtenIE 1971 / 05

Bijblad IE 1971 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikel.
Ir G. J. KOELEWIJN en Mr E. VAN WEEL, De Conferentie van Straatsburg van 1...

PDF
BerichtenIE 1971 / 04

Bijblad IE 1971 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
België bekrachtigt het Benelux-modellenverdrag. — Denemarken, Noorwegen en Zwitserland bekrachtigen de Classificatie-Overeenkomst van Locarno. — Marokko bekrachtigt de tekst van Nice van de Merkeno...

PDF
BerichtenIE 1971 / 03

Bijblad IE 1971 / 03

INHOUD VAN DE2E AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken om vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1971. — Nederland ondertekent het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien. — ...

PDF
BerichtenIE 1971 / 02

Bijblad IE 1971 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Wijziging van de samenstelling der centrale afdeling van de Octrooiraad. — Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden. — Statistiek van V...

PDF
BerichtenIE 1971 / 01

Bijblad IE 1971 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet. — Nederland en internationale organisaties inzake de industriële eigendom. — T...

PDF
BerichtenIE 1970 / 13

Bijblad IE 1970 / Register

1970 Register

PDF
BerichtenIE 1970 / 12

Bijblad IE 1970 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Het noemen van literatuur die tussen de voorrangs- en de indieningsdatum van een aanvrage is gepubliceerd, in de mededeling
(M 6, 7). — Erkenning van een tentoonstelling. — Adreswijziging van het Me...

PDF
BerichtenIE 1970 / 11

Bijblad IE 1970 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Erkenningen van tentoonstellingen. Personeel. — Prijsverhoging van periodieken.
>
Artikelen.
Dr Ir P. C. HENRIQUEZ, Toekomstverwachtingen t.a.v. ontwikkelingen in het octrooiwezen en de consequenties ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 10

Bijblad IE 1970 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden van de Octrooiraad. — Register van octrooigemachtigden.
Artikel.
Prof. Mr J. M. POLAK, Collectieve merken (blz. 242/6).
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 08-09

Bijblad IE 1970 / 08-09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Vermelding van voorrang op openbaar te maken octrooiaanvragen, resp. octrooischriften. — De Benelux en de Merkenovereenkomst.
— Wijziging van de verschillende rechten, verschuldigd voor de internati...

PDF
BerichtenIE 1970 / 07

Bijblad IE 1970 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid van de Octrooiraad.
van een tentoonstelling.
— Register van octrooigemachtigden. — Erkenning
Necrologie.
In memoriam Dr A. KOERTS, door Ir G. F. DE WIT (...

PDF
BerichtenIE 1970 / 06

Bijblad IE 1970 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Nadere wijziging in de werkzaamheden van het Merkenbureau. — Hongarije en Zwitserland bekrachtigen de Stockholmse tekst
van de Merkenovereenkomst. — Wijziging van de samenstelling der centrale afdel...

PDF
BerichtenIE 1970 / 05

Bijblad IE 1970 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Ir J. A. H. RAVOO.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. — Benoeming tot Ondervoorzitter van de Octrooiraad. — Vervanging van de Voorzitter van de
Octrooiraad. — Personeel. — Herbenoeming van ee...

PDF
BerichtenIE 1970 / 04

Bijblad IE 1970 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING*
In memoriam Mr J. W. DIJCKMEESTER, door Ir A. J. VAN DER HOEVE (blz. 77).
Officiële mededelingen.
Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. — Het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie
voo...

PDF
BerichtenIE 1970 / 03

Bijblad IE 1970 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Herziene Overeenkomst inzake het Internationaal Octrooi Instituut. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
— Personeel. — Benoeming van buitengewone leden. — Herbenoeming van een ...

PDF
BerichtenIE 1970 / 02

Bijblad IE 1970 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen,
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1970.
— Mededelingen in verband met de inwerkingtreding van de Benelux-Merkenwe...

PDF
BerichtenIE 1970 / 01

Bijblad IE 1970 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooiwet.
— Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Examen voor o...