of filter op
1597 artikelen gevonden.
PDF
BerichtenIE 1969 / 13

Bijblad IE 1969 / Register

1969 Register

PDF
BerichtenIE 1969 / 12

Bijblad IE 1969 / 12

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Samenvatting van de nieuwe richtlijnen voor de behandeling van octrooiaanvragen krachtens de artikelen 23 en 24 der Rijksoctrooiwet. — Zweden bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom. —...

PDF
BerichtenIE 1969 / 11

Bijblad IE 1969 / 11

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Israël bekrachtigt verdragen inzake de industriële eigendom — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Necrologieë...

PDF
BerichtenIE 1969 / 10

Bijblad IE 1969 / 10

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Spanje bekrachtigt de Aanvullende Acte van Monaco bij de Modellenovereenkomst, Londense tekst. werkzaamheden van het Merkenbureau. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — gemachtigd...

PDF
BerichtenIE 1969 / 09

Bijblad IE 1969 / 09

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING: Afscheid van Ir H. J. BEVERDAM. Het veertigjarig ambtsjubileum van Ir W. A. J. DE WEERD. Officiële mededelingen. Spanje bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom....
PDF
BerichtenIE 1969 / 08

Bijblad IE 1969 / 08

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
België bekrachtigt het Benelux-merkenverdrag. — Groot-Brittannië bekrachtigt drie verdragen inzake de industriële eigendom. —• Laos zegt het Unieverdrag op. — Roemenië bekrachtigt drie verdragen in...

PDF
BerichtenIE 1969 / 07

Bijblad IE 1969 / 07

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Herbenoeming van buitengewone leden. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Artikelen.
Mr J. B. VAN BENTHEM, De Octrooiraad en het Merkenbureau in 1968 ...

PDF
BerichtenIE 1969 / 06

Bijblad IE 1969 / 06

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Personeel. — Benoeming van een buitengewoon lid. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning van een tentoonstelling.
Jurisprudentie.
a. Rechterlijke beslissingen.
1. Octrooirecht: gene.
2. Merkenr...

PDF
BerichtenIE 1969 / 05

Bijblad IE 1969 / 05

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Afscheid van Dr H. P. TEUNISSEN.
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheidingen. van tentoonstellingen.
• Rijkswet industriële eigendom. — Personeel. — Register van octrooigemachtigden. — Erkenning
Jurisprudentie.
a. Re...

PDF
BerichtenIE 1969 / 04

Bijblad IE 1969 / 04

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
De Oekraïne bekrachtigt het Verdrag tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom. — San Marino
en de tekst van Nice van de Merkenovereenkomst. •— Sluiting van het Bureau vo...

PDF
BerichtenIE 1969 / 03

Bijblad IE 1969 / 03

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Koninklijke onderscheiding. — Sluiting van het Bureau voor de Industriële Eigendom. — Personeel. — Herbenoeming van een buitengewoon lid. — Examen voor octrooigemachtigde. — Register van octrooigem...

PDF
BerichtenIE 1969 / 02

Bijblad IE 1969 / 02

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Statistiek van verzoeken tot vooronderzoek en verzoeken om een beslissing omtrent octrooiverlening, stand op 1 januari 1969. — Verlenging van de termijn voor het overleggen van voorrangsbewijzen. —...

PDF
BerichtenIE 1969 / 01

Bijblad IE 1969 / 01

INHOUD VAN DEZE AFLEVERING:
Officiële mededelingen.
Lijst van gepubliceerde mededelingen naar aanleiding van de op 1 januari 1964 in werking getreden wijzigingen van de Octrooi-wet. — Vereisten voor de overdracht van voorrangsrechten. — Indiening va...